Pronunciation / Spelling / Reading rules

Правила російської вимови досить зрозумілі. Треба пам'ятати тільки одне: одній букві відповідає один звук, і в російській мові майже ніколи не трапиться щось на зразок kite та knowledge.

Букви (ми бачимо й читаємо їх)Звуки (ми чуємо та вимовляємо їх)
Кот - кіт
Мороз - мороз
Сказка - казка
Дым - дим
[kot]
[mar`os]
[sk`aska]
[dym]

У російській мові дві букви не позначають звук. Це ь (мягкий знак - м'який знак) та ъ (твердый знак - твердий знак).

Голосні звуки і букви

ЗвукиБукви
[а], [о], [и], [э], [у], [ы] а, о, и, у, е, ё, э, ы, у, ю, я

Голосні звуки - а, о, у, е, ы - вимовляються після твердих приголосних.

Голосні звуки — я, ё, ю, е, и — вимовляються після м’яких приголосних.

На основі цього можна визначити твердий чи м’який попередній приголосний (після літери ь також м’який приголосний). Перегляньте приклади нижче:

клон [klon] (клон) - клён [kl’on] (клен)

угол [ugol] (кут) - уголь [ugol’] (вугілля)

Наголошені голосні вимовляються чітко. Якщо ви не знаєте, де поставити наголос, зверніться до словника, інакше ризикуєте змінити значення слова:

наприклад, просЫпаться ([pras`ipatsa] - розсипатися) та просыпАться ([prasip`atsa] - прокидатися).

Порада: закінчення слів -ый та -ий завжди ненаголошені.

Деякі голосні в російській мові редукуються в ненаголошеному положенні:

Голосні (пишемо їх)Скорочення (вимовляємо)
Перед наголошеним складом:
е, я - далеко (далеко)
запятая (кома)
и - [далик`о]
[запит`ая]
Після наголосу та більше ніж 1 складу перед ним:
е, я - учитель (вчитель)
прямоугольник (прямокутник)
Ə - [уч`ит’Əл’]
[пр’Əмауг`ольник]

Приголосні звуки та букви

Звуки (тверді та м'які)Букви
[б] - [б’]
[п] - [п’]
[в] - [в’]
[ф] - [ф’]
[г] - [г’]
[к] - [к’]
[д] - [д’] etc.
б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ

Російські приголосні можуть бути дзвінкими (в, г, з, б, ж, д) або глухими (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ), і вам ніколи не потрібно вимовляти їх з видихом, як в англійській мові.

Поряд з редукцією голосних в російській мові є асиміляція приголосних. Наприклад, дзвінкий приголосний звук у кінці слова стає глухим, як:

луг - [лук] - луг

Глухий к слідує за дзвінким ж як:

кружка - [крушка] - кружка

Оскільки в російській мові є букви й звуки, яких просто немає в англійській, ось коротка таблиця найважливіших правил орфографії:

Ніколи не пишіть цих букв......після цих буквНапишіть замість них
юг, ж, к, х, ц, ч, ш, щу
яг, ж, к, х, ц, ч, ш, ща
ож, ц, ч, ш, ще
ыг, ж, к, х, ч, ш, щи

Пам’ятайте про деякі винятки: шов (шов), шорох (шурхіт), изжога (печія), крыжовник (аґрус), обжора (ненажера), чокаться (цокатися), трущоба (нетрі) та інші.

Вимова російського -тся, -ться, г та ч

Ви, напевно, чули, що в більшості випадків російська буква г звучить як англійська g в “got” (бумага [bum`aga], книга [kn`iga], гол [gol], гора [gar`a]).

У деяких словах буква г вимовляється як англійська v або російська в. Це трапляється, якщо слово є прикметником або займенником у знахідному чи родовому відмінку однини та споріднених формах та закінчується на -ого, -его:

  1. Читати никого - нікого, вимовляти [nikav`o];
  2. Читати черного - чорного, вимовляти [ch`iornava];
  3. Читати сегодня - сьогодні, вимовляти [siv`odnia]

Залежно від положення наголосу в закінченнях, голосний о може вимовлятися як [о], так і як [а].

Ось чотири найпоширеніші слова, де приголосна буква ч вимовляється як [ш], що ви повинні запам'ятати:

конечно - [kan`ieshna] - звичайно
скучный - [sk`ushny] - нудний
чтобы - [sht`oby] - щоб
что - [shto] - що

Щодо комбінацій -тся й -ться які, по суті, є закінченнями деяких дієслів, ви повинні їх вимовляти так [ца] ([tsa]):

учиться (вчитись) - он учится (він вчиться)
улыбаться (посміхатися) - она улыбается (вона посміхається)

Примітка: Не забувайте правильно вимовляти Р!