Nouns

Рід

Загальне граматичне значення іменника - це об'єкт. Іменник відповідає на запитання хто? (живість) й що? (неживість). Іменники бувають конкретні (книга, самолет), матеріальні (воздух, сахар), абстрактні (радость, любовь) та збірні (листва, молодежь). Російські іменники мають рід (жіночий, чоловічий та середній) та число (однина та множина).

Чоловічий (этот, он, мой)Жіночий (эта, она, моя)Середній (это, оно, моё)
мальчик_
юноша
конь_
девочка
земля
мышь_
существо
поле
зеро

Іменники спільного роду можуть називати осіб як жіночого, так і чоловічого роду:
Какой ты молодец!
Какая ты молодец!

Число

Всі іменники в російській мові бувають або однини (один об'єкт), або множини (багато об'єктів). Деякі з іменників можуть бути виключно в однині або виключно в множині.

ОднинаМножина
Змінюються за числами лише конкретні іменники
след_
луч_
снег_
яблоко
роза
поле
машина
следы
лучи
снега
яблоки
розы
поля
машины

Іменники виключно в одниніІменники виключно у множинні
  1. Збірні: молодежь, детвора, человечество
  2. Матеріальні: мед, бензин, молоко
  3. Абстрактні: молодость,ловкость
  4. Власні назви: Канада, Дунай
  1. Назви складених й парних предметів: брюки, очки, ножницы
  2. Матеріальні: макароны, обои, сливки
  3. Абстрактні: каникулы, будни, сумерки
  4. Власні назви: Афины, Альпы
    У цих іменників не можна визначити рід й відмінювання

Відмінок

Існує шість об'єктивних відмінків російських іменників. Іменники набувають різних закінчень й змінюють форму. Це те, що ми називаємо відмінками, й вони показують роль іменника в реченні.

ИменительныйНазивний
РодительныйРодовий
ДательныйДавальний
ВинительныйЗнахідний
ТворительныйОрудний
ПредложныйПрийменниковий

Візьмімо слово еда (їжа) й подивимося, як воно змінюється в різних відмінках.

Називний - кто? что? (кто? що?) - еда.
Овощи, фрукты, мясо, рыба - это еда. Овочі, фрукти, м'ясо, риба – це їжа.

Родовий - кого? чего? (кого? чого? Показати приналежність чогось або когось до чогось або когось іншого) - еды.
На столе было много еды. На столі було багато їжі.

Дательный - кому? чему? (кому? чому? Показати, що комусь щось дано) - еде.
Основное место на столе отводится еде. Основне місце на столі приділяється їжі.

Винительный - кого? что? (кого? що? Показує об’єкт дії) - еду.
Я принес еду. Я приніс їжу.

Творительный - кем? чем? (ким? чим? Показує, що є інструмент, який використовується для створення чогось) - едой.
Иногда лучне не экспериментировать с едой. Іноді краще не експериментувати з їжею.

Предложный - о ком? о чем? (про кого? про що? Показує, що місце або предмет є об’єктами мовлення) - о еде.
Голодный мечтает о еде. Голодний мріє про їжу.

Відміна

Відмінювання означає зміну форми іменника, щоб ми могли визначити його відмінок, рід й число. Існує три відміни - I, II й III.

Iчоловічий
жіночий
закінчення -а, -япапа, дядя
мама, тётя
IIчоловічий
середній
без або закінчення
-о, -е
лось_, человек_
озеро, солнце
IIIжіночийь_нить_, мать_

А тепер проаналізуйте таблицю нижче, щоб побачити, як змінюються закінчення в іменниках за відмінками в одній із трьох відмін.

IIIIII
Називнийпапа   тётялось_   солнцемать
Родовийпапы   тетилося   солнцаматери
Давальнийпапе   тетелосю   солнцуматери
Знахіднийпапу   тетюлося   солнцемать_
Оруднийпапой   тетейлосем   солнцемматерью
Прийменниковийо папе   о тетео лосе   о солнцео матери