Adjectives

Прикметник — це самостійна частина мови, що вказує на ознаку предмета й відповідає на питання какой? (який?) чей? (чий?)

У російській мові існує три види прикметників:

Якісні/описові
веселый (веселее, самый веселый)

Присвійні
мамин, заячий

Відносні
деревянный

Відмінність якісних і відносних прикметників полягає в ряді ознак. Наприклад, на відміну від відносних прикметників, якісні мають ступені порівняння (быстрый - быстрее) й короткі форми (добрый - добр); вони можуть поєднуватися з прислівниками (необыкновенно быстрый), утворіть складні прикметники (быстрый-пребыстрый), утворіть прикметники з префіксом -не (небыстрый); вони можуть мати антоніми (быстрый - медленный) й синоніми (быстрый, молниеносный, немедленный), зменшувально-пестливі форми (быстренький), й утворювати прислівники із закінченнями -о, -е (быстро).

Ступені порівняння

Якісні прикметники мають три ступені порівняння: звичайний, вищий та найвищий.

Звичайний - веселый (веселий)
Вищий - веселее, более веселый (веселіший)
Найвищий - самый/наиболее веселый (найвеселіший)

Як бачимо, у звичайному ступені прикметник такий, як подано у словнику. Щоб утворити вищий ступінь, додайте закінчення -ей, -ее, -е або -ше (быстрый - быстрее, сильный - сильней, высокий - выше, тихий - тише). Або ви можете додати слово более/менее до звичайного ступеня.

Щоб утворити найвищий ступінь, додайте слово самый або наиболее/наименее до звичайного ступеня.