Pronouns

Як і в англійській мові, в російській мові є слова для заміни іменників. Серед дев’яти видів займенників найбільш вживаними є особові, присвійні та питальні.

Особисті російські займенники

ОднинаМножина
Я (я)

Ты (ви - звертання до однієї особи,
друга або родича)

Он (він) чоловічий рід
Она (вона) жіночий рід
Оно (Воно) середній рід
Мы (ми)

Вы (ви - ввічливий спосіб звертатися до будь-кого
іншого або багатьох людей)

Они (Вони)

Присвійні займенники першої та другої особи більш численні й змінюють закінчення відповідно до роду та числа.

Ямой, моя, моё, мои (мій, моя, моє, мої)
Мынаш, наша, наше, наши (наш, наша, наше, наши)
Тытвой, твоя, твоё, твои (твій, твоя, твоє, твої)
Вываш, ваша, ваше, ваши (ваш, ваша, ваше, ваші)
Онего (його) - его книга (ж), его стол (ч), его солнце (с)
Онаеё (її) - ее книга, ее стол, ее солнце
Оноего (його) - его книга, его стол, его солнце
Ониих (їх) - их книга, их стол, их солнце

Найбільш часто вживані питальні займенники:

Кто? (хто? (живість))

Кто ты такой? Хто ти такий?
Кто они такие? Хто вони такі?

Что? (що? (неживість))

Что это такое? Що це таке?
Что он задумал? Що він задумав?

Куда? (куди?)

Куда ты идешь? Куди ти йдеш?
Куда она уехала? Куди вона поїхала?

Откуда? (звідки?)

Откуда ты идешь? Звідки ти йдеш?
Откуда ты родом? Звідки ти родом?

Сколько? (скільки?)

Сколько стоит билет? Скільки коштує квиток?
Сколько часов в сутках? Скільки годин у добі?

Где? (де?)

Где ты его купил? Де ти його купив?
Где он живет? Де він живе?

Как? (як?)

Как ты? Як ти?
Как позвонить в полицию? Як викликати поліцію?

Какой? (який? (запитують про якість))

Какой сегодня день? Який сьогодні день?
Какая сегодня погода? Яка сьогодні погода?
Какие книги ты любишь? Які книги ти любиш?

Є також вказівні (этот), визначені (весь), невизначені (кое-кто) й заперечувальні (никто) займенники.

У російській мові дуже важливий зворотний особистий займенник звучить як себя. Його можна перекласти українською як себе.

Я себя знаю.
Ты себя недооцениваешь.
Посмотри на себя.

Одним із перших слів, які вчаться вимовляти російські діти, є виразний займенник сам. Це слово вживається, коли хочеться підкреслити, що ти сам щось зробив (Я сам купил арбуз).