Conjunctions

Сполучники – це допоміжні частини мови, які зв’язують слова, речення чи словосполучення. Вони поділяються на сурядні та підрядні. Ми ділимо їх усі на прості (и, или, нокак только, потому что).

СурядніПідрядні
и (і, й, та)
а (а)
да (та)
тоже (теж)
также (також)
ни … ни (ні … ні)
и … и (і … і)

но (але)
однако (однак)
зато (зате)

или (чи, або)
либо (чи, або)
то есть (тобто)
потому что (тому що)
оттого что (від того, що)
так как (так як)

чтобы (щоб)
для того чтобы (для того щоб)
так что (так що)

если (якщо)
раз (у разі)

хотя (хоча)
несмотря на то, что (незважаючи на те що)
пусть (нехай)
впрочем (втім)

чем (ніж)
как (як)
когда (коли)
будто (неначе)
ли (чи)