Pronouns

Polish pronouns, like nouns and adjectives, are subject to declension which means they take various forms depending on the case or gender they are used with.

Personal pronouns

Nom. ja ty on ono ona my wy oni one
Gen. mnie ciebie,cię go, niego, jego jej , niej nas was ich, nich
Dat. mnie, mi tobie, ci mu, jemu, niemu jej, niej nam wam0 im, nim
Acc. mnie ciebie, cię go, niego, jego je, nie ją, nią nas was ich, nich je, nie
Instr. mną tobą nim nią nami wami nimi
Loc. mnie tobie nim niej nas was nich

Other types of pronouns

Demonstrative and possessive pronouns (mostly) follow the same declension pattern as adjectives, eg.

Tego niebieskiego domu
Mojemu kochanemu mężowi
Temu przystojnemu chłopcu
Tej ładnej kobiety
O jej kochanej żonie
Tej smacznej kawy
Tego małego okna
Naszego małego dziecka
Tym małym krześle