Adjectives

Declension

In Polish all the adjectives are declined in a similar way as nouns, which means they differ depending on the gender and case of the noun. In the table below the endings are presented for all genders and cases:

Singular adjectives
Masculine Feminine Neuter
Nominative -y
-i
-a -e
-ie
Genitive -ego
-iego
-ej
-iej
-ego
-iego
Dative -emu
-iemu
-ej
-iej
-emu
-iemu
Accusative = genitive (animate)
= nominative (inanimate)
= nominative
Instrumental -ym
-im
-ym
-im
Locative -ym
-im
-ej -ym
-im
Vocative = nominative = nominative = nominative
Plural adjectives
Masculine personal Other genders
Nominative -i
-y
-e
Przystojni chłopcy
Mili lekarze

Alternations:
d>dzi
Chudy - chudzi
ł>l
Wesoły - weseli
t>ci
Umyty - umyci
k>c
Wyoski - wysocy
g>dz
Drogi - drodzy
r>rz
Stary - starzy
Ładne stoły
Wesołe kobiety
Umyte okna
Drogie auta
Stare domy
Genitive -ych
-ich
Chudym chłopcom
Wysokim panom
Miłym paniom
Wysokim drzewom
Accusative = genitive = nominative
Przystojnych aktorów
Wysokich mężczyzn
Piękne panie
Dobre kawy
Czyste okna
Stare miasta
Instrumental -ymi
-im
Przystojnymi mężczyznami
Wysokimi chłopcami
Miłymi koleżankami
Interesującymi książkami
Dobrymi autami
Locative -ych
-ich
Dobrych lekarzach
Wysokich sportowcach
Miłych paniach
Ciekawych książkach
Dobrych winach
Vocative = nominative
Drodzy rodzice
Szanowni panowie
Miłe panie
Drogie dzieci

Comparatives and superlatives

Comparatives are created from the basic form of the adjective, by adding -szy or -ejszy. And if you know the comparative form, a superlative form is created in a very simple way, just by adding the prefix naj-.

Masculine personal Comparative Superlative
Simple
-szy
-ejszy (when the stem ends with more than one consonant)
naj-
+
-szy
-ejszy (when the stem ends with more than one consonant)
szybki
czysty
piękny
szybszy
czystszy
piękniejszy
najszybszy
najczystszy
najpiękniejszy
g>ż
ł>l
n>ń
a,o>e
ą>ę
ki,eki>ø
s>ś
r>rz
n>ni
drogi
tani
miły
wesoły
gorący
daleki
Mądry
droższytańszy
milszy
weselszy
gorętszy
dalszy
mądrzejszy
najdroższy
najtańszy
najmilszy
najweselszy
najgorętszy
najdalszy
najmądrzejszy
Irregular
dobry
duży
lekki
zły
mały
lepszy
większy
lżejszy
gorszy
mniejszy
najlepszy
największy
najlżejszy
najgorszy
najmniejszy
Descriptive
bardziej + basic form
mniej + basic form
najbardziej + basic form
najmniej + basic form
interesujący bardziej interesujący
mniej interesujący
najbardziej interesujący
najmniej interesujący

If adjectives in the comparative form are combined with a noun they follow the declension pattern presented in the previous section, eg.

najszybszy samochód, najlepsza nauczycielka, najlepsze dziecko
To jest samochód mojej inteligentnej siostry.
Mam bardziej przystojnego chłopaka.
Interesuję się najtrudniejszym sportem.
Twoja książka leży na niebieskim krześle.