Noun Cases

Polish nouns have seven cases: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, celownik, wołacz.

These are various forms of the same noun and make it possible for us to change the order of words in a sentence in a flexible way, eg.

Piotr kocha Kasię. = Kasię Piotr kocha. = Kasię kocha Piotr. = Kocha Piotr Kasię. = Kocha Kasię Piotr.

All of these variations mean exactly the same “Peter loves Kate”.

Mianownik (Nominative)

Nominative is the basic form of a noun in Polish, the one you can find in a dictionary. It answers questions “kto? co?” (who? what?). This is the form we use for the subject of the sentence.

Examples:

 • Co to jest? To mój nowy telefon
 • Kto to jest? To bardzo znany aktor.
 • Co jest dobre? Owoce są dobre.
 • Kto kupił ten prezent? Moja babcia kupiła ten prezent.

Typical endings for the nominative case in singular have already been discussed in the part concerning genders of nouns. Below you can find a very short summary. The second table presents plural nominative endings for masculine non-personal, feminine and neuter nouns, and the last table shows plural masculine personal nouns.

Nominative singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -consonant
-a *
-a -i
-consonant *
-o
-e

-um
Examples kot
lekarz
kolega
trawa
kelnerka
pani
krew
mysz
wino
słońce
źrebię
centrum
Nominative plural nouns
MasculineFeminine Neuter
PersonalNon-personal
Typical endings Masculine personal endings are presented in the next table -y
-i (after k, g)
-e (after sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, c, l, j)
-a
Examples kot - koty
ołówek - ołówki
kosz - kosze
ryba - ryby
paka - paki
pomarańcza - pomarańcze
lekcja - lekcje
jabłko - jabłka
okno - okna
piwo - piwa
Nominative plural masculine personal nouns
Typical endings -i (after “b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z” in the singular form) -y (after “k, g, r” in the singular form) -e (after “sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j” in the singular form) -owie (titles, 1 syllable nationality, family members)
Alternations t>ci
d>dzi
ch>si
sta>ści
k>c
g>dzy
r>rzy
ec>cy
ca>cy
anin >anie
Examples student - studenci
sąsiad - sąsiedzi
Włoch - Włosi
statysta - statyści
Polak - Polacy
kardiolog - kardiolodzy
dyrektor - dyrektorzy
chłopiec - chłopcy
kierowca - kierowcy
nauczyciel - nauczyciele
lekarz - lekarze
mieszczanin - mieszczanie
profesor - profesorowie
Belg - Belgowie
Fin - Finowie
syn - synowie
wuj - wujowie

Dopełniacz (Genitive)

Genitive is often used to talk about possession and belonging. But this is not the only usage, some other are as follows:

 • when in an affirmative sentence an accusative is used, in a negation we use genitive, eg. Lubię kawę. > Nie lubię kawy.
 • following certain verbs, eg. szukać > Szukam telefonu.
 • after some prepositions, eg. od > Dostałem prezent od brata.
 • to express quantity, eg. dużo > Tam jest dużo ludzi.
 • after numerals, except for the ones ending with 2,3,4, eg. pięć piw, trzydzieści książek.

The genitive answers “kogo? czego?” and the typical endings with examples are presented in the tables underneath:

Genitive singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Animate Inanimate
Typical endings -a -a
-u
-y
-i (after k, g)
-a
Examples brata chleba
dżemu
zupy
szynki
mleka
Genitive plural nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -ów
-y (after sz, cz, dz, dż, ż, rz, c)
-i (after ś, ć, ź, dź, ń, l, j)
Examples kotów
deszczy
liści
lekarek
kaw
piw
win

Celownik (Dative)

Using dative can be compared to the English preposition ‘to’ and the notion of giving, offering or serving something to somebody. Generally it is used as follows:

 • after verbs such as: dawać, pomagać, pokazać, przebaczyć
 • after some prepositions, eg. dzięki, wbrew
 • after some adjectives, eg. wierny
 • in impersonal expression, eg. zimno mi, gorąco mu

Dative answers “komu? czemu?” and below you can find typical endings with examples:

Dative singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -owi -u (usually one syllable nouns) -e
-i
-y
-u
Examples Adam - Adamowi
brat - bratu
kot - kotu
mama - mamie
Kasia - Kasi
róża - róży
dziecko - dziecku
mleko - mleku
Remarks The form of feminine dative singular noun is the same as the locative form and will be discussed in a more detailed way later.
Dative plural nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -om
Examples syn - synom koleżanka - koleżankom dziecko - dzieciom

Biernik (Accusative)

The accusative answers “kogo? co?” and is used mostly with transitive verbs. It means that we can transform such a sentence into a passive voice one.

Normally it is used as follows:

 • after verbs such as: mieć, lubić, kochać, lubić, czytać, jeść, pić, woleć, pisać, eg. Lubię kawę. However, as it has been mentioned before, if the sentence is negated, the accusative case is changed into genitive, eg. Nie lubię kawy.
 • after some prepositions, eg. na (with verbs of movement), przez.
 • after some verbs used only in 3rd person singular describing physical condition, eg. Boli mnie głowa.
Accusative singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Animate Inanimate
Typical endings -a = nominative -o
-e

-um
= nominative
Examples syn - syna
tygrys - tygrysa
czas - czas
stół - stół
dziewczyna - dziewczynę
firanka - firankę
dziecko - dziecko
słońce - słońce
cielę - cielę
centrum - centrum
The form of the accusative inanimate masculine singular noun is the same as the nominative form The form of the accusative neuter singular noun is the same as the nominative form.
Accusative plural nouns
MasculineFeminine Neuter
Animate Inanimate
Typical endings -ów
-y
-y
-i (after k, g)
-e(after sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, c, l, j)
-a
Examples pan - panów
lekarz - lekarzy
kot - koty
dzik - dziki
kiść - kiście
kawa - kawy
paka - paki
pani - panie
masło - masła
mieszkanie - mieszkania
cielę - cielę
muzeum - muzea
The same form as the genitive plural form The form of the accusative neuter singular noun is the same as the nominative form.

Narzędnik (Instrumental)

The instrumental case answers “kim? czym?” and has several applications:

 • to talk about family relations, nationality and professions (usually after the verb ‘być), eg. Jestem Amerykaninem. On jest nauczycielem. Ona jest moją siostrą.
 • after the preposition ‘z’ (with), eg. z kolegą, ze mną, z frytkami.
 • to say what tool or instrument you use, eg. Piszę długopisem.
 • after verbs such as: interesować się, zostać, okazać się, eg. Interesuję się sportem. Chcę zostać lekarzem.
 • after some prepositions, eg. nad, przed między.
Instrumental singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -em -em
Examples nauczyciel - nauczycielem
brat - bratem
mama - mamą
koleżanka - koleżanką
Polka - Polką
dziecko - dzieckiem
miasto - miastem
Instrumental plural nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -ami
Examples nauczyciel - nauczycielami
syn - synami
mama - mamami
koleżanka - koleżankami
Polka - Polkami
krzesło - krzesłami
miasto - miastami

Miejscownik (Locative)

The locative case answers “(o) kim? (o) czym?” and is used after the preposition ‘przy’ (exclusively with locative) and after ‘na, po, o, w’ (after verbs of movement they are also used after the accusative case).

Locative singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -e
-u
-e
-y
-i
-e
-u
The stem of the nominative singular ends in: Alternations
b, f, m, n, p, s, w, z
Alternations in all genders:
t>c
d>dz
-ie -ie -ie
chleb - chlebie
tata - tacie
basen - basenie
szef - szefie
obiad - obiedzie
choroba - chorobie
mama - mamie
kobieta - kobiecie
szafa - szafie
klasa - klasie
woda - wodzie
kino - kinie
okno - oknie
Alternations in all genders:
r>rz
ł>l
-u -e -u
Alternations in feminine nouns:k>c
g>dz
ch>sz
dach - dachu
rak - raku
paka - pace
droga - drodze
mucha - musze
blacha - blasze
macocha - macosze
książka - książce
Polska - Polsce
Praga - Pradze
podłoga - podłodze
łyko - łyku
c, dz, sz, rz, ż, cz -u -y -u
lekarz - lekarzu
wąż - wężu
rydz - rydzu
mysz - myszy lico - licu
l, j, ś, ć, ź, dź, ń -u -i -u
0 0 0 0
pal - palu
paź - paziu
dal - dali
kiść - kiści
picie - piciu
0 0 0 0
Locative plural nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -ach
Examples nauczyciel - nauczycielach
syn - synach
mama - mamach
koleżanka - koleżankach
Polka - Polkach
krzesło - krzesłach
miasto - miastach

Wołacz (Vocative)

Vocative is used exclusively to address people, and possibly animals, eg. Kasiu, podejdź tu.

Vocative singular nouns
MasculineFeminine Neuter
Typical endings -e
-u
-o
-u (in diminutive forms)
-o
-e

-um
The forms are mostly the same as the locative forms The nouns ending in -i don’t change The form is the same as the nominative form
pan - panie
nauczyciel - nauczycielu
c>cz
ojciec - ojcze
chłopiec - chłopcze
Marek - Marku
kobieta - kobieto
koleżanka - koleżanko
pani - pani
ciocia - ciociu
Kasia - Kasiu
dziecko - dziecko
Vocative plural nouns
MasculineFeminine Neuter
The forms are the same as the nominative case forms
Examples rodzic - rodzice
pan - panowie
pani - panie
dziewczyna - dziewczyny
dziecko - dzieci