Numerals

Cardinal numbers

Cardinal numbers where you can see the numbers 2, 3 or 4 at the end (dwa, czterdzieści trzy, siedemdziesiąt cztery; but not 12, 13, 14 - dwanaście, trzynaście, czternaście as the word ‘dwa, trzy or cztery’ is not at the end) are followed by the nominative plural form of a noun, eg. dwa okna, siedemnaście złotych, dwadzieścia trzy krzesła).

Other cardinal numbers are followed by the genitive plural form of a noun, eg. siedem kobiet, dwanaście ryb, trzysta złotych).

0-1010-2010-100100-1000
0 - zero
1 - jeden
2 - dwa
3 - trzy
4 - cztery
5 - pięć
6 - sześć
7 - siedem
8 - osiem
9 - dziewięć
10 - dziesięć
10 - dziesięć
11 - jedenaście
12 - dwanaście
13 - trzynaście
14 - czternaście
15 - piętnaście
16 - szesnaście
17 - siedemnaście
18 - osiemnaście
19 - dziewiętnaście
20 - dwadzieścia
10 - dziesięć
20 - dwadzieścia
30 - trzydzieści
40 - czterdzieści
50 - pięćdziesiąt
60 - sześćdziesiąt
70 - siedemdziesiąt
80 - osiemdziesiąt
90 - dziewięćdziesiąt
100 - sto
100 - sto
200 - dwieście
300 - trzysta
400 - czterysta
500 - pięćset
600 - sześćset
700 - siedemset
800 - osiemset
900 - dziewięćset
1000 - tysiąc
21 - dwadzieścia jeden
32 - trzydzieści dwa
43 - czterdzieści trzy
54 - pięćdziesiąt cztery
69 - sześćdziesiąt dziewięć
87 - osiemdziesiąt siedem
101 - sto jeden
257 - dwieście pięćdziesiąt siedem
796 - siedemset dziewięćdziesiąt sześć
912 - dziewięćset dwanaście

Cardinal numbers where you can see the numbers 2, 3 or 4 at the end (dwa, czterdzieści trzy, siedemdziesiąt cztery; but not 12, 13, 14 - dwanaście, trzynaście, czternaście as the word ‘dwa, trzy or cztery’ is not at the end) are followed by the nominative plural form of a noun, eg. dwa okna, siedemnaście złotych, dwadzieścia trzy krzesła).

Other cardinal numbers are followed by the genitive plural form of a noun, eg. siedem kobiet, dwanaście ryb, trzysta złotych).

Ordinal numbers

Ordinal numbers can be declined in the exact same way as adjectives, eg. pierwszej damy, drugim piętrze, etc. In Polish we indicate that the number is ordinal not cardinal by adding a dot, eg. 1. = pierwszy, 20. = dwudziesty.

0.-10.10.-20.10.-100.100.-1000.
0. - zerowy
1. - pierwszy
2. - drugi
3. - trzeci
4. - czwarty
5. - piąty
6. - szósty
7. - siódmy
8. - ósmy
9. - dziewiąty
10. - dziesiąty
10. - dziesiąty
11. - jedenasty
12. - dwunasty
13. - trzynasty
14. - czternasty
15. - piętnasty
16. - szesnasty
17. - siedemnasty
18. - osiemnasty
19. - dziewiętnasty
20. - dwudziesty
10. - dziesiąty
20. - dwudziesty
30. - trzydziesty
40. - czterdziesty
50. - pięćdziesiąty
60. - sześćdziesiąt
70. - siedemdziesiąty
80. - osiemdziesiąty
90. - dziewięćdziesiąty
100. - setny
100. - setny
200. - dwusetny
300. - trzysestny/ trzechsetny
400. - czterechsetny
500. - pięćsetny
600. - sześćsetny
700. - siedemsetny
800. - osiemsetny
900. - dziewięćsetny
1000. - tysięczny

Other cardinal numbers are followed by the genitive plural form of a noun, eg. siedem kobiet, dwanaście ryb, trzysta złotych).

1.00 am. - Jest pierwsza godzina.
7.30 am. - Jest siódma trzydzieści. (here the ordinal number is used only for the hour but not minutes)
23.05.2017. - dwudziesty trzeci maja dwa tysiące siedemnastego