×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Who is She?, Nu-mi mai amintesc foarte mult din ce am învăţat la şcoală.

Nu-mi mai amintesc foarte mult din ce am învăţat la şcoală.

Jane: Nici măcar nu-mi mai amintesc foarte mult din ce am învăţat la şcoală.

În cazul meu pot spune că nu am uitat foarte mult. Susan: Şi eu la fel!

Dar metoda de învăţare a limbilor străine în şcoală nu a reuşit să-mi aprindă interesul pentru învăţarea limbilor străine. Din contră, m-a făcut să opun rezistenţă. Jane: Sunt convinsă că acelaşi lucru se aplică multor alţi oameni.

Susan: Da.

Oamenii trebuie să înveţe din plăcere o limbă străină. Ei nu trebuie să se mai împotrivească ci ar trebui să vină natural. Jane: Ei bine văd că pentru tine chiar a dat rezultate.

Susan: A, da.

George m-a învăţat asta aşa că drept recompensă l-a lăsat să stea în apartament. Jane: Aşadar nu i-ai putut rezista nici lui George?

Susan: Ce vrei să spui?

Nu este prietenul meu. Nu împărţim acelaşi pat! Jane: Ai făcut un gest frumos să-l laşi să stea în apartament.

Susan: Mi-a prins bine şi mie.

Puteam vorbi cu el în limba engleză cât timp luam micul dejun sau cina. Uneori mergem şi la petreceri împreună. Jane: Cred că asta te-a ajutat foarte mult să înveţi limba engleză.

Susan: Da, dar acum aş vrea ca el să se mute.

Nu mai am nevoie de el. De fapt chiar mă scoate din sărite uneori. Jane: Dar de ce spui asta?

De ce nu mai vrei să locuiască cu tine? Susan: Este atât de dezordonat.

Nu prea face curăţenie după el. Îşi lasă hainele murdare aruncate peste tot.

Nu-mi mai amintesc foarte mult din ce am învăţat la şcoală. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von dem, was ich in der Schule gelernt habe. Δεν θυμάμαι πολλά από αυτά που έμαθα στο σχολείο. I don't remember much of what I learned at school. No recuerdo mucho de lo que aprendí en la escuela. 学校で習ったことはあまり覚えていません。 학교에서 배운 내용이 잘 기억나지 않습니다. Nelabai atsimenu, ko mokiausi mokykloje. Ik herinner me niet veel meer van wat ik op school heb geleerd. Nie pamiętam zbyt wiele z tego, czego nauczyłem się w szkole. Não me lembro de grande parte do que aprendi na escola. Я мало что помню из того, чему учился в школе. Я не пам’ятаю багато чого з того, чого вивчив у школі.

Jane: Nici măcar nu-mi mai amintesc foarte mult din ce am învăţat la şcoală. Jane: Ich erinnere mich nicht einmal mehr an viel von dem, was ich in der Schule gelernt habe. Jane: I don't even remember much of what I learned in school. Jane : Je ne me souviens même pas de ce que j'ai appris à l'école. Jane: Eu nem me lembro muito do que aprendi na escola. Джейн: Я даже не помню многое из того, чему училась в школе. Джейн: Я навіть не пам’ятаю багато чого з того, чого вивчила в школі.

În cazul meu pot spune că nu am uitat foarte mult. In meinem Fall kann ich sagen, dass ich nicht viel vergessen habe. In my case I can say that I did not forget much. Dans mon cas, je peux dire que je n'ai pas oublié grand-chose. No meu caso posso dizer que não esqueci muita coisa. В моем случае могу сказать, что я мало что забыл. У моєму випадку я можу сказати, що я не багато чого забув. Susan: Şi eu la fel! Susan: Ich auch! Susan: Me too! Susana: Eu também! Сьюзан: Я тоже! Сьюзан: Я теж!

Dar metoda de învăţare a limbilor străine în şcoală nu a reuşit să-mi aprindă interesul pentru învăţarea limbilor străine. Aber die Methode des Sprachenlernens in der Schule hat mein Interesse am Sprachenlernen nicht geweckt. But the method of learning languages in school failed to ignite my interest in learning languages. Mais la méthode d'apprentissage des langues à l'école n'a pas réussi à éveiller mon intérêt pour l'apprentissage des langues. Mas o método de aprender línguas estrangeiras na escola não conseguiu despertar meu interesse em aprender línguas estrangeiras. Но метод изучения иностранных языков в школе не смог пробудить во мне интерес к изучению иностранных языков. Але методика вивчення іноземних мов у школі не зацікавила мене вивченням іноземних мов. Din contră, m-a făcut să opun rezistenţă. Im Gegenteil, es hat mich dazu gebracht, Widerstand zu leisten. On the contrary, it made me resist. Au contraire, cela m'a fait résister. Pelo contrário, me fez resistir. Наоборот, это заставило меня сопротивляться. Навпаки, це змусило мене опиратися. Jane: Sunt convinsă că acelaşi lucru se aplică multor alţi oameni. Jane: Ich bin sicher, das gilt auch für viele andere Menschen. Jane: I'm convinced the same thing applies to many other people. Jane : Je suis sûre qu'il en va de même pour beaucoup d'autres personnes. Jane: Tenho certeza que o mesmo se aplica a muitas outras pessoas. Джейн: Я уверена, что то же самое относится и ко многим другим людям. Джейн: Я впевнена, що те саме стосується багатьох інших людей.

Susan: Da. Susan: Yes. Susana: Sim. Сьюзан: Да.

Oamenii trebuie să înveţe din plăcere o limbă străină. People need to learn a foreign language with pleasure. As pessoas devem aprender uma língua estrangeira por prazer. Люди должны изучать иностранный язык для удовольствия. Люди повинні вивчати іноземну мову для задоволення. Ei nu trebuie să se mai împotrivească ci ar trebui să vină natural. Sie müssen nicht mehr dagegen ankämpfen, es sollte selbstverständlich sein. They should not resist anymore but should come naturally. Ils n'ont plus à se battre, cela devrait venir naturellement. Eles não precisam mais resistir, devem vir naturalmente. Им больше не нужно сопротивляться, они должны прийти естественным путем. Їм більше не потрібно чинити опір, вони повинні прийти природним шляхом. Jane: Ei bine văd că pentru tine chiar a dat rezultate. Jane: Wie ich sehe, hat es sich für Sie wirklich gelohnt. Jane: Well, I see it worked for you. Jane: Bem, vejo que realmente funcionou para você. Джейн: Ну, я вижу, это действительно сработало для тебя. Джейн: Ну, я бачу, це справді спрацювало для вас.

Susan: A, da. Susan: Oh, yes. Susana: Ah, sim. Сьюзан: О, да. Сьюзен: О, так.

George m-a învăţat asta aşa că drept recompensă l-a lăsat să stea în apartament. George hat mir das beigebracht und zur Belohnung durfte er in der Wohnung bleiben. George taught me this so he let him stay in the apartment as a reward. George m'a appris cela et, pour le récompenser, il l'a laissé rester dans l'appartement. George me ensinou isso, então, como recompensa, eu o deixei ficar no apartamento. Джордж научил меня этому, поэтому в награду я позволил ему остаться в квартире. Джордж навчив мене цього, тому в нагороду я дозволив йому залишитися в квартирі. Jane: Aşadar nu i-ai putut rezista nici lui George? Jane: Du konntest also auch George nicht widerstehen? Jane: So you couldn't resist George either? Jane : Vous n'avez donc pas pu résister à George non plus ? Jane: Então você também não resistiu ao George? Джейн: Значит, ты тоже не смог устоять перед Джорджем? Джейн: Отже, ти теж не міг встояти перед Джорджем?

Susan: Ce vrei să spui? Susan: Was meinst du? Susan: What do you mean? Susana: O que você quer dizer? Сьюзан: Что ты имеешь в виду? Сьюзан: Що ти маєш на увазі?

Nu este prietenul meu. He's not my friend. Ele não é meu amigo. Он мне не друг. Він мені не друг. Nu împărţim acelaşi pat! We don't share the same bed! Nous ne partageons pas le même lit ! Não dividimos a mesma cama! Мы не делим одну кровать! Ми не ділимо одне ліжко! Jane: Ai făcut un gest frumos să-l laşi să stea în apartament. Jane: Es war nett von dir, ihn in der Wohnung wohnen zu lassen. Jane: You made a nice gesture to let him stay in the apartment. Jane: Você fez um gesto legal para deixá-lo ficar no apartamento. Джейн: Вы сделали хороший жест, позволив ему остаться в квартире. Джейн: Ви зробили гарний жест, дозволивши йому залишитися в квартирі.

Susan: Mi-a prins bine şi mie. Susan: Für mich war es auch gut. Susan: It fit me well. Susan : C'était bon pour moi aussi. Susan: Funcionou bem para mim também. Сьюзен: У меня это тоже хорошо сработало. Сьюзен: Мені теж добре спрацювало.

Puteam vorbi cu el în limba engleză cât timp luam micul dejun sau cina. Ich konnte mich mit ihm auf Englisch unterhalten, während ich frühstückte oder zu Abend aß. I could talk to him in English while we had breakfast or dinner. Eu poderia falar com ele em inglês enquanto tomava café da manhã ou jantava. Я мог говорить с ним по-английски во время завтрака или ужина. Я міг розмовляти з ним англійською під час сніданку чи вечері. Uneori mergem şi la petreceri împreună. Manchmal gehen wir sogar zusammen auf Partys. Sometimes we go to parties together. Às vezes vamos a festas juntos. Иногда мы вместе ходим на вечеринки. Іноді ми разом ходимо на вечірки. Jane: Cred că asta te-a ajutat foarte mult să înveţi limba engleză. Jane: I think that helped you a lot to learn English. Jane : Je pense que cela vous a vraiment aidé à apprendre l'anglais. Джейн: Я думаю, это очень помогло тебе выучить английский язык. Джейн: Я думаю, що це дуже допомогло тобі вивчити англійську.

Susan: Da, dar acum aş vrea ca el să se mute. Susan: Ja, aber jetzt möchte ich, dass er auszieht. Susan: Yes, but now I want him to move. Susan: Sim, mas agora eu gostaria que ele se mudasse. Сьюзан: Да, но теперь я хочу, чтобы он переехал. Сьюзан: Так, але тепер я б хотіла, щоб він переїхав.

Nu mai am nevoie de el. Ich brauche es nicht mehr. I don't need him anymore. Eu não preciso mais dele. Он мне больше не нужен. Він мені більше не потрібен. De fapt chiar mă scoate din sărite uneori. Das macht mich manchmal wirklich wütend. Actually, it really annoys me sometimes. En fait, cela m'énerve parfois. Na verdade, às vezes me assusta. Меня это на самом деле иногда выводит из себя. Мене насправді це іноді лякає. Jane: Dar de ce spui asta? Jane: Aber warum sagen Sie das? Jane: But why do you say that? Jane : Mais pourquoi dites-vous cela ? Jane: Mas por que você diz isso? Джейн: Но почему ты так говоришь? Джейн: Але чому ти це кажеш?

De ce nu mai vrei să locuiască cu tine? Warum willst du nicht mehr, dass sie bei dir wohnen? Why don't you want to live with him anymore? Pourquoi ne voulez-vous plus qu'ils vivent avec vous ? Por que você não quer mais que ele more com você? Почему ты не хочешь, чтобы он больше жил с тобой? Чому ти не хочеш, щоб він більше жив з тобою? Susan: Este atât de dezordonat. Susan: Es ist so chaotisch. Susan: It's so messy. Susan: É tão confuso. Сьюзен: Это так грязно. Сьюзан: Це так безладно.

Nu prea face curăţenie după el. Er räumt nicht wirklich hinter sich auf. She doesn't really clean up after him. Ele realmente não limpa depois de si mesmo. Он действительно не убирает за собой. Він насправді не прибирає за собою. Îşi lasă hainele murdare aruncate peste tot. Sie lassen ihre schmutzige Kleidung überall liegen. He leaves his dirty clothes everywhere. Ils laissent traîner leurs vêtements sales partout. Ele deixa suas roupas sujas jogadas em todos os lugares. Он разбрасывает повсюду свою грязную одежду. Він залишає свій брудний одяг розкиданим всюди.