×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Who is She, Când s-a mutat fata în apartament?

Când s-a mutat fata în apartament?

Jane: Când s-a mutat fata în apartament?

Paul: Stai să mă gândesc. Nu-mi mai amintesc.

Jane: Te rog încearcă să-ţi aminteşti.

Paul: Încerc.

Jane: Aşa aproximativ, cam când s-a mutat? Trebuie să ştiu.

Paul: Dacă nu mă înşel, ea s-a mutat în apartament aproximativ acum doi ani.

Jane: Eşti sigur?

Paul: Da. De fapt este apartamentul ei. Apartamentul este al fetei.

Jane: Apartamentul este al fetei? Ce surpriză!

Paul: Da. Îmi amintesc când s-a mutat. Era noiembrie. Ningea în ziua aceea.

Jane: Eşti sigur?

Paul: Da. Fratele tău s-a mutat acum şase luni.

Jane: Serios? Cum se face că îţi aminteşti când s-a mutat fratele meu?

Paul: Îmi amintesc că era târziu în noapte şi ploua.

Jane: Cum de ţi-ai adus aminte?

Paul: A făcut mult zgomot. A avut nişte prieteni care l-au ajutat să se mute. Şi ei au fost foarte gălăgioşi.


Când s-a mutat fata în apartament? When did the girl move into the apartment? Коли дівчина переїхала в квартиру?

Jane: Când s-a mutat fata în apartament? Jane: When did the girl move into the apartment?

Paul: Stai să mă gândesc. Paul: Wait for me to think. Пол: Дай мені подумати. Nu-mi mai amintesc. I can't remember. Я вже не пам'ятаю.

Jane: Te rog încearcă să-ţi aminteşti. Jane: Please try to remember. Джейн: Будь ласка, спробуй згадати.

Paul: Încerc. Paul: I'm trying. Пол: Я намагаюся.

Jane: Aşa aproximativ, cam când s-a mutat? Jane: That's about it, when did he move? Jane : Quand a-t-il déménagé ? Джейн: Коли він переїхав? Trebuie să ştiu. I need to know. Мені потрібно знати.

Paul: Dacă nu mă înşel, ea s-a mutat în apartament aproximativ acum doi ani. Paul: If I'm not mistaken, she moved into the apartment about two years ago. Paul : Si je ne me trompe pas, elle a emménagé dans l'appartement il y a environ deux ans. Павло: Якщо я не помиляюся, вона переїхала в квартиру близько двох років тому.

Jane: Eşti sigur? Jane: Are you sure? Джейн: Ти впевнений?

Paul: Da. Paul: Yes. Павло: Так. De fapt este apartamentul ei. It's actually her apartment. C'est en fait son appartement. Насправді це її квартира. Apartamentul este al fetei. The apartment is for the girl. Квартира у дівчини.

Jane: Apartamentul este al fetei? Jane: Is the girl's apartment? Джейн: Квартира дівчини? Ce surpriză! What a surprise! Ось так сюрприз!

Paul: Da. Paul: Yes. Îmi amintesc când s-a mutat. I remember when he moved. Пам'ятаю, коли він переїхав. Era noiembrie. It was November. Був листопад. Ningea în ziua aceea. It was snowing that day. Il neigeait ce jour-là. Того дня йшов сніг.

Jane: Eşti sigur? Jane: Are you sure?

Paul: Da. Paul: Yes. Fratele tău s-a mutat acum şase luni. Your brother moved six months ago. Ваш брат виїхав шість місяців тому.

Jane: Serios? Jane: Really? Джейн: Справді? Cum se face că îţi aminteşti când s-a mutat fratele meu? How do you remember when my brother moved? Звідки ти пам’ятаєш, коли мій брат переїхав?

Paul: Îmi amintesc că era târziu în noapte şi ploua. Paul: I remember it was late at night and it was raining. Пол: Пам’ятаю, це була пізня ніч і йшов дощ.

Jane: Cum de ţi-ai adus aminte? Jane: How did you remember? Jane : Comment vous êtes-vous souvenu ? Джейн: Як ти згадав?

Paul: A făcut mult zgomot. Paul: He made a lot of noise. Paul : Ça a fait beaucoup de bruit. Пол: Це створило багато шуму. A avut nişte prieteni care l-au ajutat să se mute. He had some friends who helped him move. Il avait des amis qui l'ont aidé à déménager. У нього були друзі, які допомогли йому переїхати. Şi ei au fost foarte gălăgioşi. And they were very brave. Et ils étaient très bruyants. І вони були дуже галасливі.