×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - Why I Love Trees

Finnish Painter - Why I Love Trees

Heippa hei!

Tällä videolla mää aion kertoa siitä, miksi puut on mulle niin tärkeitä.

Samalla mää maalaan tällasen fantasiapuun.

Puut on tärkeitä ekosysteemille, koska ne tuottaa happea ja luo elinympäristöjä monille eläimille.

Esimerkiksi monet pikkulinnut, oravat ja lukemattomat hyönteislajit asuu puissa.

Puita on helppo arvostaa sen takia, miten hyödyllisiä ne on.

Mutta sen lisäksi mää rakastan puita ihan vaan sen takia, että ne on niin majesteettisia ja upeita.

Mää oon aina tykänny puista, mutta mitä vanhemmaksi mää tuun, sitä enemmän ne mulle merkitsee.

Minäpä kerron esimerkin.

Mää oon opiskellu klassista musiikkia viimeiset 6 vuotta, ja musiikki on aina ollu mulle tosi tärkeää.

Viime keväänä mää tajusin, että mun prioriteetit on muuttunu.

Toukokuussa mää sain vapaalipun yhteen sinfoniaorkesterin konserttiin.

Konserttipäivänä mää olin kävelemässä ulkona ja kuulin miten kevään ensimmäiset koivunlehdet suhisi tuulessa.

Lehtien suhinaa ei kuule koko talvena, koska koivut pudottaa lehdet talveksi.

Sillä hetkellä mää tajusin, miten ikävä mulla oli ollut sitä ääntä.

Mun silmiin tuli kyyneleet.

Mää totesin, että mikään siellä konsertissa ei vois olla minusta kauniimpaa kuin tuo lehtien soittama musiikki.

Enkä mää sitten mennyt konserttiin.

Monesti kun mää käyn kävelyllä, mää pysähtelen välillä katsomaan puita.

On niin kaunista, kun auringonvalo leikkii oksistossa ja kun lehdet aaltoilee tuulessa.

Samalla mää kuuntelen sitä ihanaa suhinaa…

Loppusyksy on mulle aina raskasta aikaa,

...koska musta tuntuu että mun pitää sanoa hyvästit puille taas kuudeksi kuukaudeksi.

Totta kai puut on olemassa talvellakin, mutta ne on horroksessa.

Se on vähän sama asia ku jos joku ystävä asuis samassa talossa mutta nukkuis aina vaan.

Havupuut toki näyttää aika lailla samalta kesät talvet.

Mutta koivut, haavat, pihlajat ja muut lehtipuut muuttaa muotoaan syksyllä.

Yks Suomen parhaita puolia on se, että täällä on melkein joka paikassa puita.

Joka puolella on metsiä, joihin voi vapaasti mennä.

Ja jopa kaupunkien keskustoihin on istutettu puita mihin vaan mahtuu.

Verrattuna monien muiden maiden kaupunkeihin suomalaiset kaupungit tuntuu melkein metsäisiltä!

Minä rakastan puita. Entä sinä?

Finnish Painter - Why I Love Trees Finnische Malerin - Warum ich Bäume liebe Finnish Painter - Why I Love Trees Финский художник - Почему я люблю деревья Finsk målare - Varför jag älskar träd Фінський художник - Чому я люблю дерева

Heippa hei! Hello!

Tällä videolla mää aion kertoa siitä, miksi puut on mulle niin tärkeitä. In this video, I'm going to talk about why trees are so important to me.

Samalla mää maalaan tällasen fantasiapuun. In the meantime, I'm painting this fantasy tree.

Puut on tärkeitä ekosysteemille, koska ne tuottaa happea ja luo elinympäristöjä monille eläimille. Trees are important for the ecosystem because they produce oxygen and create habitats for many animals. Träd är viktiga för ekosystemet eftersom de ger syre och skapar livsmiljöer för många djur.

Esimerkiksi monet pikkulinnut, oravat ja lukemattomat hyönteislajit asuu puissa. For example, many little birds, squirrels, and countless insect species live in trees. Till exempel lever många småfåglar, ekorrar och otaliga insektsarter i träd.

Puita on helppo arvostaa sen takia, miten hyödyllisiä ne on. It's easy to appreciate trees for how useful they are.

Mutta sen lisäksi mää rakastan puita ihan vaan sen takia, että ne on niin majesteettisia ja upeita. But on top of that, I love trees simply because they are so majestic and gorgeous.

Mää oon aina tykänny puista, mutta mitä vanhemmaksi mää tuun, sitä enemmän ne mulle merkitsee. I have always liked trees, but the older I get, the more they mean to me.

Minäpä kerron esimerkin. Let me give you an example.

Mää oon opiskellu klassista musiikkia viimeiset 6 vuotta, ja musiikki on aina ollu mulle tosi tärkeää. I have studied classical music for the last 6 years, and music has always been important to me.

Viime keväänä mää tajusin, että mun prioriteetit on muuttunu. Last spring, I realized that my priorities had changed.

Toukokuussa mää sain vapaalipun yhteen sinfoniaorkesterin konserttiin. In May, I got a free ticket to a symphony orchestra concert.

Konserttipäivänä mää olin kävelemässä ulkona ja kuulin miten kevään ensimmäiset koivunlehdet suhisi tuulessa. On the day of the concert, I was out walking and I heard how the first birch leaves were rustling in the wind.

Lehtien suhinaa ei kuule koko talvena, koska koivut pudottaa lehdet talveksi. Rustling of the leaves can't be heard during the winter because birches drop their leaves for winter.

Sillä hetkellä mää tajusin, miten ikävä mulla oli ollut sitä ääntä. At that moment, I realized how much I had missed that sound.

Mun silmiin tuli kyyneleet. I got tears in my eyes.

Mää totesin, että mikään siellä konsertissa ei vois olla minusta kauniimpaa kuin tuo lehtien soittama musiikki. I discovered that nothing in that concert could sound more beautiful to me than that music played by the leaves.

Enkä mää sitten mennyt konserttiin. And so, I didn't go to the concert.

Monesti kun mää käyn kävelyllä, mää pysähtelen välillä katsomaan puita. Often when I'm out walking, I stop every now and then to look at trees.

On niin kaunista, kun auringonvalo leikkii oksistossa ja kun lehdet aaltoilee tuulessa. It's so beautiful when sunlight is playing amongst the branches and leaves undulate in the wind.

Samalla mää kuuntelen sitä ihanaa suhinaa… At the same time, I listen to that lovely rustling...

Loppusyksy on mulle aina raskasta aikaa, Late autumn is always a difficult time for me

...koska musta tuntuu että mun pitää sanoa hyvästit puille taas kuudeksi kuukaudeksi. ...because I feel that I have to say goodbye to trees for another 6 months.

Totta kai puut on olemassa talvellakin, mutta ne on horroksessa. Of course, trees exist in wintertime too, but they are dormant.

Se on vähän sama asia ku jos joku ystävä asuis samassa talossa mutta nukkuis aina vaan. It's a little like if a friend lived in the same house but slept all the time.

Havupuut toki näyttää aika lailla samalta kesät talvet. Coniferous trees do look pretty much the same in summer and winter.

Mutta koivut, haavat, pihlajat ja muut lehtipuut muuttaa muotoaan syksyllä. But birches, aspens, mountain ashes, and other broadleaf trees transform in autumn. Men björkar, aspar, rönnar och andra lövträd ändrar form på hösten.

Yks Suomen parhaita puolia on se, että täällä on melkein joka paikassa puita. One of the best things about Finland is that here we have trees almost everywhere.

Joka puolella on metsiä, joihin voi vapaasti mennä. In every direction, there are forests where you can freely go.

Ja jopa kaupunkien keskustoihin on istutettu puita mihin vaan mahtuu. And even in city centers, they have planted trees wherever there's room.

Verrattuna monien muiden maiden kaupunkeihin suomalaiset kaupungit tuntuu melkein metsäisiltä! In comparison to many other countries' cities, Finnish cities feel almost forested!

Minä rakastan puita. I love trees. Entä sinä? How about you?