×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - Tervehdykset Podcast

Finnish Painter - Tervehdykset Podcast

Heippa hei ja tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia!

Mun nimi on Anniina, ja mää opetan tässä podcastissa tavallisimpia suomen kielen fraaseja.

Mää puhun puhekieltä, jossa voi kuulla aavistuksen Oulun murretta, koska mää oon Oulun seudulta kotosin.

Tämän jakson aiheena on suomalaiset tervehdykset.

Mää kerron tavallisimmat tervehdykset, joita suomalaiset käyttää arjessa, ja missä tilanteissa niitä käytetään.

Eiköhän aloiteta!

Yleisin tapa tervehtiä on sanoa 'moi' tai 'moikka'.

Tämä on rento ja epävirallinen tervehdys, jota ystävät käyttää keskenään.

Se vastaa englannin kielen sanaa 'hi'.

Sää voit moikata myös kaupan kassaa ja puolituttua naapuria.

Hyvin saman tyyppinen tervehdys on 'hei'.

Se on aavistuksen muodollisempi, ja sitä käytetään tyypillisesti kun jutellaan puhelimessa virallisella asialla.

Esimerkiksi näin: ”Tässä Matti Meikäläinen, hei. Mä haluaisin siirtää mun lääkäriajan.”

Hein sijasta voidaan sanoa myös 'heippa'. Se sanotaan yleensä hyvästellessä, mutta sitä voi käyttää myös tervehtimiseen.

Toinen tavallinen tervehdys on 'terve'. Sitä voi käyttää virallisissa tai vähemmän virallisissa tilanteissa.

Jotkut saattaa sanoa 'terve' myös hyvästellessään.

Aamulla on luontevaa sanoa 'huomenta'. Tätä tervehdystä voi käyttää puoleenpäivään asti.

Joissaki suomen kielen oppikirjoissa opetetaan fraasi ”hyvää päivää” tai ”hyvää iltaa”.

Nämä on käytännössä hyvin harvinaisia tervehdyksiä, koska ne kuulostaa niin virallisilta.

Minä oon harvoin niin virallisessa tilanteessa, että tällainen tervehdys kuuloistais luonnolliselta.

Paljon useammin mää sanon 'moi' tai 'terve'.

Joskus harvoin mää saatan sanoa 'päivää' tai 'iltaa', mutta ilman sanaa 'hyvä' siinä edessä.

Sanat moi, moikka, hei, heippa ja terve on siitä mukavia, että niitä voi käyttää sekä tervehtiessä että hyvästellessä.

Eli sun ei välttämättä tarvi opetella ku yks sana, vaikkapa moi, ja voit käyttää sitä jatkuvasti!

Nähdään seuraavassa jaksossa!

Finnish Painter - Tervehdykset Podcast Finnischer Maler - Grüße Podcast Finnish Painter - Greetings Pintor finlandés - Saludos Podcast 핀란드 화가 - 인사말 팟캐스트 Fiński malarz - Podcast z pozdrowieniami Pintor finlandês - Podcast de saudações Финский художник - приветственный подкаст Finsk målare - Hälsningar Podcast Finli Ressam - Selamlar Podcast Фінський художник - вітальний подкаст

Heippa hei ja tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia! Hello and welcome to listen to my podcast!

Mun nimi on Anniina, ja mää opetan tässä podcastissa tavallisimpia suomen kielen fraaseja. My name is Anniina, and in this podcast, I teach the most common Finnish phrases.

Mää puhun puhekieltä, jossa voi kuulla aavistuksen Oulun murretta, koska mää oon Oulun seudulta kotosin. I speak colloquial language, in which you can hear a hint of the Oulu dialect, because I am originally from the Oulu region.

Tämän jakson aiheena on suomalaiset tervehdykset. Das Thema dieser Folge sind finnische Grüße. The topic of this episode is Finnish greetings.

Mää kerron tavallisimmat tervehdykset, joita suomalaiset käyttää arjessa, ja missä tilanteissa niitä käytetään. I will tell you about the most common greetings that Finns use in daily life, and in what situations they are used.

Eiköhän aloiteta! Let's get started!

Yleisin tapa tervehtiä on sanoa 'moi' tai 'moikka'. The most common way to greet is to say 'moi' or 'moikka'.

Tämä on rento ja epävirallinen tervehdys, jota ystävät käyttää keskenään. This is a relaxed and informal greeting that friends use among themselves.

Se vastaa englannin kielen sanaa 'hi'. It corresponds to the English word 'hi'.

Sää voit moikata myös kaupan kassaa ja puolituttua naapuria. You can also greet the cashier at the store and a somewhat familiar neighbor.

Hyvin saman tyyppinen tervehdys on 'hei'. A very similar type of greeting is 'hei'.

Se on aavistuksen muodollisempi, ja sitä käytetään tyypillisesti kun jutellaan puhelimessa virallisella asialla. It's slightly more formal, and it is typically used when talking on the phone about official matters.

Esimerkiksi näin: ”Tässä Matti Meikäläinen, hei. Mä haluaisin siirtää mun lääkäriajan.” For example like this: "This is Matti Meikäläinen, hello. I would like to reschedule my doctor's appointment."

Hein sijasta voidaan sanoa myös 'heippa'. Instead of 'hei', you can also say 'heippa'. Se sanotaan yleensä hyvästellessä, mutta sitä voi käyttää myös tervehtimiseen. It's usually said when saying goodbye, but it can also be used for greetings.

Toinen tavallinen tervehdys on 'terve'. Another common greeting is 'terve'. Sitä voi käyttää virallisissa tai vähemmän virallisissa tilanteissa. It can be used in formal or less formal situations.

Jotkut saattaa sanoa 'terve' myös hyvästellessään. Some people might say 'terve' also when saying goodbye.

Aamulla on luontevaa sanoa 'huomenta'. In the morning, it's natural to say 'huomenta'. Tätä tervehdystä voi käyttää puoleenpäivään asti. This greeting can be used until noon.

Joissaki suomen kielen oppikirjoissa opetetaan fraasi ”hyvää päivää” tai ”hyvää iltaa”. In some Finnish language textbooks, the phrase "hyvää päivää" or "hyvää iltaa" is taught.

Nämä on käytännössä hyvin harvinaisia tervehdyksiä, koska ne kuulostaa niin virallisilta. These are in practice very rare greetings because they sound so formal.

Minä oon harvoin niin virallisessa tilanteessa, että tällainen tervehdys kuuloistais luonnolliselta. I am rarely in such a formal situation that such a greeting would sound natural.

Paljon useammin mää sanon 'moi' tai 'terve'. Much more often I say 'moi' or 'terve'.

Joskus harvoin mää saatan sanoa 'päivää' tai 'iltaa', mutta ilman sanaa 'hyvä' siinä edessä. Sometimes rarely I might say 'päivää' or 'iltaa', but without the word 'hyvä' in front.

Sanat moi, moikka, hei, heippa ja terve on siitä mukavia, että niitä voi käyttää sekä tervehtiessä että hyvästellessä. The words moi, moikka, hei, heippa, and terve are nice in that they can be used both when greeting and saying goodbye.

Eli sun ei välttämättä tarvi opetella ku yks sana, vaikkapa moi, ja voit käyttää sitä jatkuvasti! So you don't necessarily have to learn but one word, for example moi, and you can use it all the time!

Nähdään seuraavassa jaksossa! See you in the next episode!