×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - Oulu

Finnish Painter - Oulu

Heippa hei! Tämän videon aiheena on mun kotikaupunki Oulu.

Oulu sijaitsee Perämeren rannikolla noin puolivälissä Suomea.

Se kuuluu silti kiistatta Pohjois-Suomeen, ja Oulu on Pohjois-Suomen suurin kasvukeskus.

Oulu on väkiluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki.

Oulussa on noin kakssataatuhattaa asukasta.

Täällä puhutaan tietysti Oulun murretta, jota sääki nyt kuuntelet.

Sen tyypillisin piirre on se, että 'minä' ja 'sinä' sanotaan 'mää' ja 'sää', ei 'mä' ja 'sä' niinku Etelä-Suomessa.

Tunnetuin oululainen fraasi on varmaan ”Ookko nää Oulusta, pelekääkkö nää polliisia?”

Siinä sanotaankin 'nää' eikä 'sää', sekin on oululainen tapa!

Oulun tunnetuin patsas on varmaan tämä komea kaveri nimeltä Toripolliisi.

Se seisoo uskollisesti vahtimassa Oulun toria.

Sen teki kuvanveistäjä Kaarlo Mikkonen vuonna tuhatyheksänsataakaheksankytseittemän.

Pelekääkkö nää polliisia?

Oulu tunnetaan opiskelijakaupunkina.

Täällä on iso yliopisto, jossa on neljatoistatuhattaa opiskelijaa.

Lisäksi meiltä löytyy ammattikorkeakoulu, ammattiopisto sekä tietysti useita lukioita.

Teknologiaosaaminen on Oulussa vahvaa.

Oulun Technopolis on pohjoismaiden vanhin teknologiakylä.

Oulusta on tullut korkean teknologian keskus, ja sanoopa jotkut Oulua jopa ”Pohjolan piilaakosksi”.

Meillä on osaamista myös kulttuurin puolella, esimerkiksi musiikissa, tanssissa ja valokuvauksessa.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna kakstuhattakakskytkuus.

Ilmastoltaan Oulu on tyypillistä Pohjois-Suomea.

Se tarkoittaa sitä, että talvet on pitkiä, pimeitä ja lumisia ja kesät lyhyitä ja valoisia.

Talven lumipeite kestää yleensä noin viis kuukautta.

Nykyään tosin pysyvä lumi tulee myöhemmin ku ennen ilmastonmuutoksen takia.

Merenrantakaupunkina Oulu on melko tuulinen paikka.

Sen takia ilma tuntuu monesti talvella tosi kylmältä:

jos on kakskyt astetta pakkasta ja tuulee lisäksi, se tuntuu aivan hyytävältä.

Sillon on parempi laittaa monta kerrosta vaatetta päälle.

Mun mielestä Oulussa on parasta se, että täällä on luonto aina lähellä.

Menipä mihin suuntaan vaan, pääsee pian metsään.

Ehkäpä näin vois sanoa mistä tahansa suomalaisesta kaupungista.

Suomalaiset arvostaa luontoa ja varsinkin metsiä.

Mun lempparipaikka Oulussa on ehkä yliopiston vieressä oleva kasvitieteellinen puutarha ja sen kasvihuoneet.

Myös Hupisaarten ulkoilualue keskustan tuntumassa on tosi viihtyisä.

Se koostuu siis saarista ja niitä yhistävistä valkosista silloista.

Siellä on kivoja kävelypolkuja, puroja ja lampia ja siellä sijaitsee myös Pohjois-Pohjanmaan museo.

Se mistä mää en Oulussa tykkää, on pitkät ja pimeät talvet.

Mutta sille ei voi oikein mitään.

Finnish Painter - Oulu Finnischer Maler - Oulu Φινλανδός ζωγράφος - Oulu Finnish Painter - Oulu Pintor finlandés - Oulu Peintre finlandais - Oulu Fiński malarz - Oulu Pintor finlandês - Oulu Финский художник - Оулу Finsk målare - Uleåborg Finli Ressam - Oulu Фінський художник - Оулу 芬兰画家——奥卢

Heippa hei! Hi there! Tämän videon aiheena on mun kotikaupunki Oulu. This video's topic is my hometown Oulu. Тема этого видео - мой родной город Оулу.

Oulu sijaitsee Perämeren rannikolla noin puolivälissä Suomea. Oulu is located on the coast of Bothnian Bay approximately in the middle of Finland. Оулу расположен на побережье Ботнического моря, примерно на полпути через всю Финляндию.

Se kuuluu silti kiistatta Pohjois-Suomeen, ja Oulu on Pohjois-Suomen suurin kasvukeskus. It still indisputably belongs to Northern Finland, and Oulu is Northern Finland's biggest centre of growth. Но это, несомненно, часть Северной Финляндии, а Оулу - крупнейший центр роста в Северной Финляндии.

Oulu on väkiluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulu is population-wise Finland's 5th largest city.

Oulussa on noin kakssataatuhattaa asukasta. Oulu has approximately 200 000 inhabitants.

Täällä puhutaan tietysti Oulun murretta, jota sääki nyt kuuntelet. Here we speak, of course, the Oulu dialect, which you are listening to now.

Sen tyypillisin piirre on se, että 'minä' ja 'sinä' sanotaan 'mää' ja 'sää', ei 'mä' ja 'sä' niinku Etelä-Suomessa. Its most typical feature is that ‘I' and ‘you' are said ‘mää' and ‘sää', not ‘mä' and ‘sä' as in Southern Finland.

Tunnetuin oululainen fraasi on varmaan ”Ookko nää Oulusta, pelekääkkö nää polliisia?” The best-known Oulu phrase is probably “Are you from Oulu, are you afraid of the police?”

Siinä sanotaankin 'nää' eikä 'sää', sekin on oululainen tapa! It is said ‘nää' instead of ‘sää', which is also an Oulu custom!

Oulun tunnetuin patsas on varmaan tämä komea kaveri nimeltä Toripolliisi. Oulu's best-known statue is probably this handsome fellow called Marketplace Policeman.

Se seisoo uskollisesti vahtimassa Oulun toria. It stands loyally guarding Oulu marketplace.

Sen teki kuvanveistäjä Kaarlo Mikkonen vuonna tuhatyheksänsataakaheksankytseittemän. It was made by sculptor Kaarlo Mikkonen in the year 1987.

Pelekääkkö nää polliisia? Are you afraid of the policeman?

Oulu tunnetaan opiskelijakaupunkina. Oulu is known as a student city.

Täällä on iso yliopisto, jossa on neljatoistatuhattaa opiskelijaa. Here is a big university that has 14 000 students.

Lisäksi meiltä löytyy ammattikorkeakoulu, ammattiopisto sekä tietysti useita lukioita. In addition, we have a university of applied sciences, a vocational school, and of course numerous high schools.

Teknologiaosaaminen on Oulussa vahvaa. Technology is strong in Oulu.

Oulun Technopolis on pohjoismaiden vanhin teknologiakylä. Oulu's Technopolis is the Nordic countries' oldest technology village.

Oulusta on tullut korkean teknologian keskus, ja sanoopa jotkut Oulua jopa ”Pohjolan piilaakosksi”. Oulu has become the center of high technology, and some even call Oulu “the Silicon Valley of the North”.

Meillä on osaamista myös kulttuurin puolella, esimerkiksi musiikissa, tanssissa ja valokuvauksessa. We also have know-how in culture, for example in music, dance, and photography.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna kakstuhattakakskytkuus. Oulu is Europe's culture capital in 2026.

Ilmastoltaan Oulu on tyypillistä Pohjois-Suomea. Climate-wise Oulu is typical for Northern Finland.

Se tarkoittaa sitä, että talvet on pitkiä, pimeitä ja lumisia ja kesät lyhyitä ja valoisia. It means that winters are long, dark, and snowy, and summers are short and bright.

Talven lumipeite kestää yleensä noin viis kuukautta. In winter, the snow cover lasts usually for about 5 months.

Nykyään tosin pysyvä lumi tulee myöhemmin ku ennen ilmastonmuutoksen takia. Nowadays though, snow comes later than it used to because of climate change.

Merenrantakaupunkina Oulu on melko tuulinen paikka. As a coastal city, Oulu is quite a windy place.

Sen takia ilma tuntuu monesti talvella tosi kylmältä: Because of this, it often feels very cold during the winter:

jos on kakskyt astetta pakkasta ja tuulee lisäksi, se tuntuu aivan hyytävältä. if it's 20 degrees below zero and it's windy as well, it feels utterly freezing.

Sillon on parempi laittaa monta kerrosta vaatetta päälle. It's better to wear many layers of clothing then.

Mun mielestä Oulussa on parasta se, että täällä on luonto aina lähellä. What I like best about Oulu is that nature is always near.

Menipä mihin suuntaan vaan, pääsee pian metsään. Whichever direction you go, you will soon reach a forest.

Ehkäpä näin vois sanoa mistä tahansa suomalaisesta kaupungista. Perhaps the same could be said about any Finnish city.

Suomalaiset arvostaa luontoa ja varsinkin metsiä. Finns value nature, and forests in particular.

Mun lempparipaikka Oulussa on ehkä yliopiston vieressä oleva kasvitieteellinen puutarha ja sen kasvihuoneet. My favorite place in Oulu is probably the botanical garden next to the university and its greenhouses.

Myös Hupisaarten ulkoilualue keskustan tuntumassa on tosi viihtyisä. The Hupisaaret outdoor area close to the city center is also very pleasant.

Se koostuu siis saarista ja niitä yhistävistä valkosista silloista. It consists of islands and white bridges connecting them.

Siellä on kivoja kävelypolkuja, puroja ja lampia ja siellä sijaitsee myös Pohjois-Pohjanmaan museo. There are nice walking paths, streams and ponds, and the Museum of Northern Ostrobothnia is also located there.

Se mistä mää en Oulussa tykkää, on pitkät ja pimeät talvet. What I don't like about Oulu are the long, dark winters.

Mutta sille ei voi oikein mitään. But there's really nothing to be done about that.