×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - Libraries in Finland

Finnish Painter - Libraries in Finland

Heippa hei! Tänään mää puhun kirjastoista.

Suomessa kirjastoja arvostetaan ja käytetään paljon suhteessa väkilukuun.

Kaikilla paikkakunnilla on oma kirjasto.

Lähes kaheksankyt prosenttia väestöstä käyttää kunnallisia kirjastopalveluja.

Kirjastossa voi lainata kirjoja, lukea lehtiä, käyttää tietokonetta tai opiskella.

Monissa kirjastoissa myös järjestetään erilaisia tapahtumia,

...kuten taidenäyttelyitä, yleisöluentoja ja satutunteja lapsille.

Lainaamista varten pitää hankkia kirjastokortti.

Se ei maksa mitään.

Korttia hankittaessa vaaditaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Jos sulla ei oo suomalaista henkilöllisyystunnusta eli hetua, sää voit saada kirjastokortin määräajaksi.

Kaikilla kirjastoilla on nettisivut, joiden kautta voi uusia omia lainoja ja varata aineistoa.

Esimerkiksi Oulussa mää voin hakea Outi-kirjaston sivuilta aineistoa mistä tahansa Oulun lähialueen kirjastosta.

Mää voin varata kirjan, joka on vaikkapa Kempeleen kirjastossa.

Muutaman päivän sisällä kirja toimitetaan mun lähimpään kirjastoon, josta mää voin hakea sen lainaan maksutta.

Oikeastaan melkein kaikki kirjaston käyttö on ilmasta.

Jos sää haluat tulostaa tai kopioida kirjastossa jotain, siitä pitää maksaa vähän.

Ja tietysti jos sun lainat on myöhässä.

Yleensä kirjojen laina-aika on kuukausi.

Suomessa on yli seittemänsataa kirjastoa.

Lisäksi kansalaisia palvelee satanelkyt kirjastoautoa.

Jokaisen kunnan vastuulla on tuottaa asukkaille kirjastopalvelut.

Kunnallisten kirjastojen lisäksi on olemassa yliopistojen ja muiden oppilaitosten omistamia kirjastoja.

Tavallisten kirjojen lisäksi kirjastoista voi lainata lehtiä, e-kirjoja, äänikirjoja, CD- ja DVD-levyjä ja vaikka mitä.

Jotkut kirjastot on antaneet asiakkaiden käyttöön jopa ompelukoneita!

Kirjastot pysyy tiiviisti ajan hermolla ja tarjoaa jatkuvasti uudenlaisia palveluita.

Kirjastot on tosi tärkeitä paikkoja suomalaisille.

Niitä pidetään kansalaisten yhteisenä olohuoneena.

Finnish Painter - Libraries in Finland Finnischer Maler - Bibliotheken in Finnland Finnish Painter - Libraries in Finland Pintor finlandés - Bibliotecas en Finlandia Pittore finlandese - Biblioteche in Finlandia フィンランドの画家 - フィンランドの図書館 Pintor finlandês - Bibliotecas na Finlândia Финский художник - Библиотеки в Финляндии Finsk målare - Bibliotek i Finland Finlandiyalı Ressam - Finlandiya'daki Kütüphaneler Фінський художник - Бібліотеки в Фінляндії 芬兰画家 - 芬兰的图书馆 芬蘭畫家 - 芬蘭的圖書館

Heippa hei! Hi there! Пока! Привіт-привіт! Tänään mää puhun kirjastoista. Today I'll talk about libraries. Сегодня я говорю о библиотеках. Сьогодні я розповім про бібліотеки.

Suomessa kirjastoja arvostetaan ja käytetään paljon suhteessa väkilukuun. In Finland libraries are appreciated and used a lot in relation to population. В Финляндии библиотеки высоко ценятся и используются по отношению к населению. I Finland värderas och används biblioteken högt i förhållande till befolkningen. У Фінляндії бібліотеки дуже цінуються і активно використовуються у відношенні до населення.

Kaikilla paikkakunnilla on oma kirjasto. All localities have their own library. В каждом населенном пункте есть своя библиотека. У всіх населених пунктах є своя бібліотека.

Lähes kaheksankyt prosenttia väestöstä käyttää kunnallisia kirjastopalveluja. Almost 80 % of population uses municipal library services. Почти восемьдесят процентов населения пользуются услугами муниципальных библиотек. Майже вісімдесят відсотків населення користуються муніципальними бібліотечними послугами.

Kirjastossa voi lainata kirjoja, lukea lehtiä, käyttää tietokonetta tai opiskella. In a library one can borrow books, read papers, use a computer or study. В библиотеке можно взять книги, почитать журналы, воспользоваться компьютером или позаниматься. У бібліотеці можна брати книги, читати журнали, користуватися комп'ютером або вчитися.

Monissa kirjastoissa myös järjestetään erilaisia tapahtumia, Many libraries are also used to arrange different kind of activities, Многие библиотеки также организуют различные мероприятия, В багатьох бібліотеках також проводяться різноманітні заходи,

...kuten taidenäyttelyitä, yleisöluentoja ja satutunteja lapsille. such as art exhibitions, public lectures, and fairytale-hours (reading) for kids. ...такие как художественные выставки, публичные лекции и рассказы для детей. ...такі як художні виставки, публічні лекції та казкові години для дітей.

Lainaamista varten pitää hankkia kirjastokortti. To borrow one must get a library card. Чтобы брать книги из библиотеки, необходимо получить читательский билет. Du måste ha ett bibliotekskort för att låna biblioteksböcker. Щоб брати книги в позику, потрібно мати бібліотечну картку.

Se ei maksa mitään. It doesn't cost anything. Это ничего не стоит. Вона безкоштовна.

Korttia hankittaessa vaaditaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. When acquiring a card, an ID with a picture is required. Для получения карты необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией. För att få kortet krävs en fotolegitimation. При отриманні картки потрібно мати фотографічний документ, що підтверджує особу.

Jos sulla ei oo suomalaista henkilöllisyystunnusta eli hetua, sää voit saada kirjastokortin määräajaksi. If you don't have Finnish social security number (hetu), you can get a library card for a set period of time. Если у вас нет финского удостоверения личности, вы можете получить читательский билет на ограниченный срок. Якщо у вас немає фінського ідентифікаційного номера, тобто "хету", ви можете отримати картку на певний термін.

Kaikilla kirjastoilla on nettisivut, joiden kautta voi uusia omia lainoja ja varata aineistoa. All libraries have their own website, through which you can renew your own borrows and reserve material. У всех библиотек есть веб-сайты, на которых вы можете продлевать свои кредиты и резервировать материалы. У всіх бібліотеках є веб-сторінки, через які можна продовжити термін позики та зарезервувати матеріали.

Esimerkiksi Oulussa mää voin hakea Outi-kirjaston sivuilta aineistoa mistä tahansa Oulun lähialueen kirjastosta. For example in Oulu I can do a search in Outi-libraries' website, to find material in any library in Oulu's vicinity. В Оулу, например, я могу использовать сайт библиотеки Outi для поиска материалов в любой библиотеке в районе Оулу. Наприклад, я можу знайти матеріали з сайту бібліотеки "Аути" в Оулу з будь-якої бібліотеки поблизу Оулу.

Mää voin varata kirjan, joka on vaikkapa Kempeleen kirjastossa. I can reserve a book that is in, say, Kempele. Например, я могу зарезервировать книгу, которая находится в библиотеке в Кемпели. Я можу забронювати книгу, яка знаходиться, наприклад, у бібліотеці Кемпеля.

Muutaman päivän sisällä kirja toimitetaan mun lähimpään kirjastoon, josta mää voin hakea sen lainaan maksutta. Within a few days, the book will be delivered to my nearest library, where I can go borrow it free of charge. В течение нескольких дней книга будет доставлена в ближайшую библиотеку, где я смогу взять ее бесплатно. Протягом декількох днів книга буде доставлена до моєї найближчої бібліотеки, звідки я зможу її отримати у позику безкоштовно.

Oikeastaan melkein kaikki kirjaston käyttö on ilmasta. In fact, almost all library usage is free. Фактически, почти все библиотечное потребление происходит из воздуха. Faktum är att nästan all biblioteksanvändning sker från luften. Правда, практично все використання бібліотеки є безкоштовним.

Jos sää haluat tulostaa tai kopioida kirjastossa jotain, siitä pitää maksaa vähän. If you want to print or copy something in a library, you have to pay a little. Если вы хотите распечатать или скопировать что-то в библиотеке, вам придется немного заплатить. Якщо ви хочете роздрукувати або скопіювати що-небудь у бібліотеці, за це треба заплатити незначну суму.

Ja tietysti jos sun lainat on myöhässä. And of course if your borrows are late. И, конечно, если ваши кредиты просрочены. І, звичайно, якщо ваші книги запізнюються.

Yleensä kirjojen laina-aika on kuukausi. Usually books' borrowing time is a month. Обычно срок кредитования книг составляет один месяц. Зазвичай термін видачі книги становить один місяць.

Suomessa on yli seittemänsataa kirjastoa. In Finland there are over 700 libraries. В Финляндии насчитывается более семисот библиотек. У Фінляндії є понад сімсот бібліотек.

Lisäksi kansalaisia palvelee satanelkyt kirjastoautoa. Moreover citizen are served by 140 library cars. Кроме того, сотни библиотечных фургонов обслуживают граждан. Det finns också hundratals biblioteksbussar som betjänar medborgarna. Крім того, населенню обслуговує сто шістдесят книгомобілів.

Jokaisen kunnan vastuulla on tuottaa asukkaille kirjastopalvelut. Every municipality is responsible for arranging library services for citizen. Каждый муниципалитет отвечает за предоставление библиотечных услуг своим жителям. Кожна муніципалітет має відповідальність забезпечувати бібліотечні послуги мешканцям.

Kunnallisten kirjastojen lisäksi on olemassa yliopistojen ja muiden oppilaitosten omistamia kirjastoja. In addition to municipal libraries there are universities' and other schools' libraries. Помимо муниципальных библиотек, существуют библиотеки, принадлежащие университетам и другим учебным заведениям. Окрім міських бібліотек, існують бібліотеки, власність університетів та інших навчальних закладів.

Tavallisten kirjojen lisäksi kirjastoista voi lainata lehtiä, e-kirjoja, äänikirjoja, CD- ja DVD-levyjä ja vaikka mitä. In addition to regular books, one can borrow from libraries papers, e-books, audiobooks, CDs and DVDs and all kinds of things. Помимо обычных книг, библиотеки выдают на дом журналы, электронные книги, аудиокниги, CD, DVD и многое другое. Поміж звичайних книг можна позичити газети, електронні книги, аудіокниги, CD та DVD диски та багато іншого.

Jotkut kirjastot on antaneet asiakkaiden käyttöön jopa ompelukoneita! Some libraries have let their customers use even sewing machines! Некоторые библиотеки даже предоставили в распоряжение клиентов швейные машинки! Деякі бібліотеки навіть надають клієнтам швейні машинки!

Kirjastot pysyy tiiviisti ajan hermolla ja tarjoaa jatkuvasti uudenlaisia palveluita. Libraries follow closely on the cutting edge and provide all the time new services. Библиотеки идут в ногу со временем и постоянно предлагают новые услуги. Biblioteken håller sig uppdaterade och erbjuder ständigt nya tjänster. Бібліотеки актуально слідкують за часом і постійно пропонують нові види послуг.

Kirjastot on tosi tärkeitä paikkoja suomalaisille. Libraries are very important places for Finns. Библиотеки - очень важное место для финнов. Бібліотеки - це дуже важливі місця для фінських громадян.

Niitä pidetään kansalaisten yhteisenä olohuoneena. They are considered the citizens' common living room. Они рассматриваются как общая гостиная для граждан. De ses som ett gemensamt vardagsrum för medborgarna. Їх вважають спільною вітальнею громадян.