×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - How are you Podcast

Finnish Painter - How are you Podcast

"Heippa hei ja tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia!"

"Mun nimi on Anniina, ja mää opetan tässä podcastissa tavallisimpia suomen kielen fraaseja."

"Tämän jakson aiheena on kuulumisten kyseleminen."

"Jos sää oot opiskellu suomea jo jonkun verran, sää oot varmaan oppinu fraasin 'Mitä kuuluu?'"

"Se on hyvä ja käyttökelpoinen fraasi."

"Toinen tapa kysyä kuulumisia on 'Miten menee?'"

"Sen sävy on aavistuksen kevyempi ja epämuodollisempi."

"Kysymykseen 'Mitä kuuluu?' vastataan tyypillisesti 'Hyvää' tai 'Ihan hyvää'."

"Sen sijaan kysymykseen 'Miten menee?' vastataan 'Hyvin' tai 'Ihan hyvin'."

"Eli kun kysymys on 'MiTÄ kuuluu', vastataan 'Hyvää'. Kun kysymys on 'MiTEN menee', vastataan 'Hyvin'."

"Keskustelu voi mennä vaikka näin: 'Mitä sulle kuuluu?' 'Ihan hyvää kiitos. Entä sulle?'"

"Tai: 'Miten sulla menee?' 'Ihan hyvin. Entä sulla?'"

"Eli molempiin kysymyksiin voi myös lisätä sinä-sanan keskelle: Mitä sulle kuuluu, miten sulla menee."

"Se tekee kysymyksestä vielä henkilökohtaisemman."

"Kannattaa myös ottaa huomioon, että Suomessa on tavallista vastata kysymykseen 'Mitä kuuluu?' rehellisesti."

"Eli joskus keskustelu voi mennä myös tähän tyyliin: 'Mitä sulle kuuluu?' 'No ei ole kehumista. Aika kamalaa oikeastaan.'"

"Ja sitten voidaan kertoa pitemmästi siitä, mikä elämässä on tällä hetkellä vaikeaa tai rankkaa."

"Joten muista, että kun kysyt suomalaiselta kuulumisia, varaudu rehelliseen vastaukseen!"

"Englannin kielessä 'How are you' tai 'What's up' voi olla pelkkä tervehdys, johon ei odoteta varsinaista vastausta."

"Mutta suomessa 'Mitä kuuluu' tai 'Miten menee' on kysymys, johon aina myös vastataan."

"Nähdään seuraavassa jaksossa!"

Finnish Painter - How are you Podcast Finnischer Maler - Wie geht es dir Podcast Finnish Painter - Kuulumiset Podcast Pintor finlandés - How Are You Podcast Peintre finlandais - Comment allez-vous ? Pittore finlandese - Podcast Come stai フィンランドの画家 - 元気ですかポッドキャスト Fiński malarz - Jak się masz Podcast Pintor finlandês - Podcast "Como estás? Finsk målare - How Are You Podcast Finli Ressam - Nasılsın Podcast Фінський художник - Як справи подкаст 芬兰画家 - 你好吗播客 芬蘭畫家 - 你好嗎播客

"Heippa hei ja tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia!" "Hello and welcome to listen to my podcast!"

"Mun nimi on Anniina, ja mää opetan tässä podcastissa tavallisimpia suomen kielen fraaseja." "My name is Anniina, and in this podcast, I teach the most common Finnish language phrases." "Мене звуть Анніна, і в цьому подкасті я вчу найпоширеніші фінські фрази".

"Tämän jakson aiheena on kuulumisten kyseleminen." "The topic of this episode is asking about well-being."

"Jos sää oot opiskellu suomea jo jonkun verran, sää oot varmaan oppinu fraasin 'Mitä kuuluu?'" "If you have studied Finnish for a while, you've probably learned the phrase 'How are you?'"

"Se on hyvä ja käyttökelpoinen fraasi." "It's a good and useful phrase."

"Toinen tapa kysyä kuulumisia on 'Miten menee?'" "Another way to ask about well-being is 'How's it going?'"

"Sen sävy on aavistuksen kevyempi ja epämuodollisempi." "Its tone is slightly lighter and less formal."

"Kysymykseen 'Mitä kuuluu?' "In response to the question 'How are you?' vastataan tyypillisesti 'Hyvää' tai 'Ihan hyvää'." the typical answers are 'Good' or 'Pretty good'."

"Sen sijaan kysymykseen 'Miten menee?' "On the other hand, in response to 'How's it going?' vastataan 'Hyvin' tai 'Ihan hyvin'." the answers are 'Well' or 'Pretty well'."

"Eli kun kysymys on 'MiTÄ kuuluu', vastataan 'Hyvää'. "So, when the question is 'How ARE you', the answer is 'Good'. Kun kysymys on 'MiTEN menee', vastataan 'Hyvin'." When the question is 'How's it GOING', the answer is 'Well'."

"Keskustelu voi mennä vaikka näin: 'Mitä sulle kuuluu?' "The conversation could go like this: 'How are you?' 'Ihan hyvää kiitos. 'Pretty good, thank you. Entä sulle?'" And you?'"

"Tai: 'Miten sulla menee?' "Or: 'How's it going?' 'Ihan hyvin. 'Pretty well. Entä sulla?'" And you?'"

"Eli molempiin kysymyksiin voi myös lisätä sinä-sanan keskelle: Mitä sulle kuuluu, miten sulla menee." "You can also add 'you' in both questions: How are YOU doing, how's it going for YOU."

"Se tekee kysymyksestä vielä henkilökohtaisemman." "It makes the question even more personal."

"Kannattaa myös ottaa huomioon, että Suomessa on tavallista vastata kysymykseen 'Mitä kuuluu?' rehellisesti." "It's also worth noting that in Finland, it's common to answer the question 'How are you?' honestly."

"Eli joskus keskustelu voi mennä myös tähän tyyliin: 'Mitä sulle kuuluu?' "So sometimes the conversation could also go like this: 'How are you?' 'No ei ole kehumista. 'Well, nothing to brag about. Aika kamalaa oikeastaan.'" Quite terrible, actually.'"

"Ja sitten voidaan kertoa pitemmästi siitä, mikä elämässä on tällä hetkellä vaikeaa tai rankkaa." "And then you can talk more about what is hard or challenging in life at the moment."

"Joten muista, että kun kysyt suomalaiselta kuulumisia, varaudu rehelliseen vastaukseen!" "So remember, when you ask a Finn about their well-being, prepare for an honest answer!"

"Englannin kielessä 'How are you' tai 'What's up' voi olla pelkkä tervehdys, johon ei odoteta varsinaista vastausta." "In English, 'How are you' or 'What's up' can simply be a greeting, without expecting an actual response."

"Mutta suomessa 'Mitä kuuluu' tai 'Miten menee' on kysymys, johon aina myös vastataan." "But in Finnish, 'How are you' or 'How's it going' is a question that always gets a response."

"Nähdään seuraavassa jaksossa!" "See you in the next episode!"