×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Finnish Painter - Learn Finnish, Finnish Painter - Forest animals

Finnish Painter - Forest animals

Heippa hei!

Tällä videolla mää aion puhua eläimistä, joita voi nähä suomalaisessa metsässä.

Idea tähän tuli eräältä kommentoijalta Redditissä.

Kiitos hyvästä ideasta!

Siilit on suloisia pikku piikkipalloja.

Niitä näkee parhaiten iltasin, jolloin ne liikkuu etsimässä ruokaa.

Mää oon monesti nähny siilin metsänreunassa massuttamassa kastematoa tai jotain muuta herkkua.

Siilit maiskuttaa hauskasti.

Ennen vanhaan ihmisillä oli tapana laittaa siilejä varten maitokuppi ulos,

...mutta siilin maha ei oikeasti siedä maitoa.

Oravia on helppo nähdä metsässä.

Ne kiipeilee puissa ja jahtaa toisiaan puiden runkoja pitkin.

Oravat tykkää erityisesti kuusen kävyistä, ja niitä onki paljon siellä missä on kuusimetsää.

Oravat saattaa kiihdyksissään säksättää ja heiluttaa häntäänsä edestakasin.

Ne myös hautaa maahan ruokaa pahan päivän varalle,

...mutta minusta tuntuu, ettei ne koskaan löydä niitä kätköjä.

Yks pienimpiä nisäkkäitä Suomessa on päästäinen.

Se on hiiren kokonen ja näkönen otus, mutta on itse asiassa sukua siilille.

Päästäisellä on pitkä kuono jolla se nuuhkii ympäristöä.

Sen on pakko etsiä koko ajan ruokaa, koska sillä on tosi nopea aineenvaihdunta.

Päästäiset on niin pieniä, että niitä on tosi vaikea nähdä.

Oon mää silti joskus nähny niitä.

Metsässä näkee myös paljon lintuja.

Suomen neljä yleisintä lintulajia on peippo, pajulintu, punarinta ja talitiainen eli talitintti.

Alkukesästä linnut laulaa korviahuumaavasti.

Ne etsii silloin kumppania ja koiraslinnut pitää meteliä reviiristään.

Kesän mittaan lintujen laulu hiljenee.

Talvella niitä ei juuri kuule.

Monet linnut muuttaa etelään talveksi, ja loput yrittää vaan selvitä hengissä.

Mun lempieläin on ehkä orava.

Oravalla on niin ihana pörrönen häntä, ja jotenki tosi inhimillisen näköset kädet.

Finnish Painter - Forest animals Finnische Malerin - Waldtiere Finnish Painter - Forest animals Pintor finlandés - Animales del bosque Peintre finlandais - Animaux de la forêt 핀란드 화가 - 숲 동물 Fiński malarz - Zwierzęta leśne Pintor finlandês - Animais da floresta Финский художник - Лесные животные Finska målare - Skogens djur Фінський художник - Лісові тварини 芬兰画家 - 森林动物

Heippa hei! Hello!

Tällä videolla mää aion puhua eläimistä, joita voi nähä suomalaisessa metsässä. In this video I'm going to talk about animals that you might see in a Finnish forest. 在本视频中,我将讨论芬兰森林中可以看到的动物。

Idea tähän tuli eräältä kommentoijalta Redditissä. The idea for this came from a commenter in Reddit. 这个想法来自 Reddit 上的一位评论者。

Kiitos hyvästä ideasta! Thanks for a good idea! 谢谢你的好主意!

Siilit on suloisia pikku piikkipalloja. Hedgehogs are cute little spike-balls. Igelkottar är söta små spikiga bollar.

Niitä näkee parhaiten iltasin, jolloin ne liikkuu etsimässä ruokaa. They are easiest to see in the evenings, when they are moving in search of food. 傍晚时分,当它们到处寻找食物时,您可以看到它们的最佳状态。

Mää oon monesti nähny siilin metsänreunassa massuttamassa kastematoa tai jotain muuta herkkua. I have often seen a hedgehog at the edge of a forest, eating away an earthworm or some other delicacy. Jag har ofta sett en igelkott i skogsbrynet, där den sitter och knaprar på en daggmask eller någon annan delikatess. 我经常看到森林边上有一只刺猬在按摩蚯蚓或其他美味佳肴。

Siilit maiskuttaa hauskasti. Hedgehogs smack their lips funnily. Igelkottar är roliga att prata med.

Ennen vanhaan ihmisillä oli tapana laittaa siilejä varten maitokuppi ulos, In the olden days people used to place a bowl of milk outside for hedgehogs, Förr i tiden brukade människor ställa ut en mjölkkopp för igelkottar,

...mutta siilin maha ei oikeasti siedä maitoa. ...but hedgehog's tummy doesn't actually tolerate milk.

Oravia on helppo nähdä metsässä. Squirrels are easy to see in a forest.

Ne kiipeilee puissa ja jahtaa toisiaan puiden runkoja pitkin. They climb in trees and chase each other along tree trunks.

Oravat tykkää erityisesti kuusen kävyistä, ja niitä onki paljon siellä missä on kuusimetsää. Squirrels especially like spruce cones, and they are plentiful wherever there is spruce forest. Ekorrar är särskilt förtjusta i grankottar, och det finns många av dem där det finns granskog.

Oravat saattaa kiihdyksissään säksättää ja heiluttaa häntäänsä edestakasin. Squirrels may agitatedly chug and wave their tail back and forth. Ekorrar kan väsa och vifta på svansen fram och tillbaka när de accelererar.

Ne myös hautaa maahan ruokaa pahan päivän varalle, They also bury food on the ground for a rainy day, De gräver också ner mat i marken för regniga dagar,

...mutta minusta tuntuu, ettei ne koskaan löydä niitä kätköjä. ...but I have a feeling that they never find their caches. ...men jag har en känsla av att de aldrig kommer att hitta cacherna.

Yks pienimpiä nisäkkäitä Suomessa on päästäinen. One of the smallest mammals in Finland is shrew. Ett av de minsta däggdjuren i Finland är näbbmusen.

Se on hiiren kokonen ja näkönen otus, mutta on itse asiassa sukua siilille. It's a creature which in size and appearance resembles a mouse, but is in fact related to hedgehog. Den har samma storlek och utseende som en mus, men är faktiskt släkt med en igelkott.

Päästäisellä on pitkä kuono jolla se nuuhkii ympäristöä. A shrew has a long snout that it uses to sniff its surroundings.

Sen on pakko etsiä koko ajan ruokaa, koska sillä on tosi nopea aineenvaihdunta. It must be constantly looking for food, because it has very fast metabolism.

Päästäiset on niin pieniä, että niitä on tosi vaikea nähdä. Shrews are so small that they are really hard to see.

Oon mää silti joskus nähny niitä. Still, I have sometimes seen them.

Metsässä näkee myös paljon lintuja. In a forest one can also see many birds.

Suomen neljä yleisintä lintulajia on peippo, pajulintu, punarinta ja talitiainen eli talitintti. Finland's four most common bird species are chaffinch, willow warbler, robin, and great tit or talitintti.

Alkukesästä linnut laulaa korviahuumaavasti. In early summer birds sing deafeningly.

Ne etsii silloin kumppania ja koiraslinnut pitää meteliä reviiristään. They are then looking for a mate, and male birds make a row about their territory. De letar sedan efter en partner och nattfjärilarna för oväsen i sitt revir.

Kesän mittaan lintujen laulu hiljenee. As the summer progresses, birdsong gets quieter. Allt eftersom sommaren fortskrider blir fåglarnas sång tystare.

Talvella niitä ei juuri kuule. In winter you barely hear them.

Monet linnut muuttaa etelään talveksi, ja loput yrittää vaan selvitä hengissä. Many birds migrate to the south for winter, and the rest are simply trying to survive.

Mun lempieläin on ehkä orava. My favourite animal is perhaps squirrel.

Oravalla on niin ihana pörrönen häntä, ja jotenki tosi inhimillisen näköset kädet. Squirrel has such a lovely fluffy tail, and somehow very humane looking hands. Ekorren har en så härligt fluffig svans och händer som på något sätt ser väldigt mänskliga ut.