×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Stad Antwerpen ondersteunt sociale economie

Stad Antwerpen ondersteunt sociale economie

MATHIAS DE MUNCK: De ambitie van de stad Antwerpen is

om zo veel mogelijk Antwerpenaren duurzaam aan het werk te krijgen.

Maar heel wat van die Antwerpenaren

hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

En daarom willen we met ons toelagereglement bedrijven ondersteunen

die die afstand helpen verkleinen.

En op die manier helpen we dan kwetsbare doelgroepen om een job te vinden.

STEF BOSSAERTS: We hebben al projecten in de ruien,

op Rechteroever en de cruiseterminal.

Nu hebben we er ook een op Linkeroever,

de uitbating van de nieuwe City Camping Antwerp, ex-camping De Molen.

MAKSIM VINCHI: Hier ga ik veel mensen, veel toeristen ontmoeten.

En dat gaat mij helpen om te communiceren,

om een betere gids te worden, mijn Nederlandse taal te verbeteren.

ABDELHAFIZ IBRAHIM: Ik zie mijn toekomst in de fietsenwinkel of in de fietsen.

Want ik wil ook fietsenmaker worden in de toekomst, ja.

LUC TROONBEECKX: We hebben het project De Wielredders genoemd.

Dat is eigenlijk een upcycle-gedeelte van de tweedehands fietsen of weesfietsen

die eigenlijk door de stad Antwerpen worden aangereikt.

LEVENDIGE MUZIEK

OLIVIER JANSSENS: De stad Antwerpen heeft resoluut gekozen

voor innovatie in de sociale economie, en ik vind dat een hele verstandige keuze.

Het betoelaagde project dat we hier hebben, houdt in

dat wij voor een van onze belangrijke klanten kleine filtertipjes maken.

Dat doen we op een aangepaste vloer,

specifiek ontworpen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

En dat heeft enkel kunnen lukken door de toelage van de stad.

AFSLUITENDE MUZIEK


Stad Antwerpen ondersteunt sociale economie

MATHIAS DE MUNCK: De ambitie van de stad Antwerpen is

om zo veel mogelijk Antwerpenaren duurzaam aan het werk te krijgen.

Maar heel wat van die Antwerpenaren

hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

En daarom willen we met ons toelagereglement bedrijven ondersteunen

die die afstand helpen verkleinen.

En op die manier helpen we dan kwetsbare doelgroepen om een job te vinden.

STEF BOSSAERTS: We hebben al projecten in de ruien,

op Rechteroever en de cruiseterminal.

Nu hebben we er ook een op Linkeroever,

de uitbating van de nieuwe City Camping Antwerp, ex-camping De Molen.

MAKSIM VINCHI: Hier ga ik veel mensen, veel toeristen ontmoeten.

En dat gaat mij helpen om te communiceren,

om een betere gids te worden, mijn Nederlandse taal te verbeteren.

ABDELHAFIZ IBRAHIM: Ik zie mijn toekomst in de fietsenwinkel of in de fietsen.

Want ik wil ook fietsenmaker worden in de toekomst, ja.

LUC TROONBEECKX: We hebben het project De Wielredders genoemd.

Dat is eigenlijk een upcycle-gedeelte van de tweedehands fietsen of weesfietsen

die eigenlijk door de stad Antwerpen worden aangereikt.

LEVENDIGE MUZIEK

OLIVIER JANSSENS: De stad Antwerpen heeft resoluut gekozen

voor innovatie in de sociale economie, en ik vind dat een hele verstandige keuze.

Het betoelaagde project dat we hier hebben, houdt in

dat wij voor een van onze belangrijke klanten kleine filtertipjes maken.

Dat doen we op een aangepaste vloer,

specifiek ontworpen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

En dat heeft enkel kunnen lukken door de toelage van de stad.

AFSLUITENDE MUZIEK