×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer

Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer

Tijdens een van onze pedagogische studiedagen was het opgevallen

dat onze teamleden zich soms beperkt voelen in hun rol van kinderbegeleider

wanneer ze ook de taak voor het maken van de maaltijd op zich moesten nemen.

Voor ons als verantwoordelijken was het belangrijk om daar een oplossing,

een ondersteuning te kunnen bieden.

Van de Stad Antwerpen en het OCMW ontvingen we een uitnodiging

voor een infomoment over de tewerkstelling van nieuwkomers.

Na dat infomoment was het voor ons duidelijk dat sociale tewerkstelling

een gepaste oplossing was voor onze organisatie.

Ik ben Tsigereda.

Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Eritrea.

Eerst ben ik naar VDAB geweest.

De mensen daar hebben mij doorverwezen naar Frank.

Frank heeft mij geholpen Nederlands te leren en werk te zoeken.

Ik hou van kinderen.

Ik ben graag leuk bezig met kinderen.

In de crèche leer je om goed samen te werken.

Tsigereda wordt ook door het OCMW nog veel ondersteund.

Maandelijks komt er bij ons een medewerker van het OCMW langs

om te zien hoe het met Tsigereda loopt.

Verder kunnen we ook altijd bij het OCMW terecht met onze vragen en opmerkingen.

Wij zouden andere werkgevers zeker aanraden om nieuwkomers tewerk te stellen.

Het verrijkt onze organisatie op veel verschillende vlakken.

Het is voor ons team een mooi traject dat we samen doorlopen.

Na 'De eerste stapjes' wil ik de opleiding kinderbegeleiding volgen.


Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer First work experience at daycare center in Wilrijk tastes like more

Tijdens een van onze pedagogische studiedagen was het opgevallen During one of our educational study days, it was noticed

dat onze teamleden zich soms beperkt voelen in hun rol van kinderbegeleider That our team members sometimes feel constrained in their role as child facilitators

wanneer ze ook de taak voor het maken van de maaltijd op zich moesten nemen.

Voor ons als verantwoordelijken was het belangrijk om daar een oplossing,

een ondersteuning te kunnen bieden.

Van de Stad Antwerpen en het OCMW ontvingen we een uitnodiging

voor een infomoment over de tewerkstelling van nieuwkomers.

Na dat infomoment was het voor ons duidelijk dat sociale tewerkstelling

een gepaste oplossing was voor onze organisatie. was an appropriate solution for our organization.

Ik ben Tsigereda.

Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Eritrea.

Eerst ben ik naar VDAB geweest.

De mensen daar hebben mij doorverwezen naar Frank.

Frank heeft mij geholpen Nederlands te leren en werk te zoeken.

Ik hou van kinderen.

Ik ben graag leuk bezig met kinderen.

In de crèche leer je om goed samen te werken.

Tsigereda wordt ook door het OCMW nog veel ondersteund.

Maandelijks komt er bij ons een medewerker van het OCMW langs

om te zien hoe het met Tsigereda loopt.

Verder kunnen we ook altijd bij het OCMW terecht met onze vragen en opmerkingen.

Wij zouden andere werkgevers zeker aanraden om nieuwkomers tewerk te stellen.

Het verrijkt onze organisatie op veel verschillende vlakken.

Het is voor ons team een mooi traject dat we samen doorlopen.

Na 'De eerste stapjes' wil ik de opleiding kinderbegeleiding volgen.