×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer

Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer

Tijdens een van onze pedagogische studiedagen was het opgevallen

dat onze teamleden zich soms beperkt voelen in hun rol van kinderbegeleider

wanneer ze ook de taak voor het maken van de maaltijd op zich moesten nemen.

Voor ons als verantwoordelijken was het belangrijk om daar een oplossing,

een ondersteuning te kunnen bieden.

Van de Stad Antwerpen en het OCMW ontvingen we een uitnodiging

voor een infomoment over de tewerkstelling van nieuwkomers.

Na dat infomoment was het voor ons duidelijk dat sociale tewerkstelling

een gepaste oplossing was voor onze organisatie.

Ik ben Tsigereda.

Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Eritrea.

Eerst ben ik naar VDAB geweest.

De mensen daar hebben mij doorverwezen naar Frank.

Frank heeft mij geholpen Nederlands te leren en werk te zoeken.

Ik hou van kinderen.

Ik ben graag leuk bezig met kinderen.

In de crèche leer je om goed samen te werken.

Tsigereda wordt ook door het OCMW nog veel ondersteund.

Maandelijks komt er bij ons een medewerker van het OCMW langs

om te zien hoe het met Tsigereda loopt.

Verder kunnen we ook altijd bij het OCMW terecht met onze vragen en opmerkingen.

Wij zouden andere werkgevers zeker aanraden om nieuwkomers tewerk te stellen.

Het verrijkt onze organisatie op veel verschillende vlakken.

Het is voor ons team een mooi traject dat we samen doorlopen.

Na 'De eerste stapjes' wil ik de opleiding kinderbegeleiding volgen.

Eerste werkervaring bij kinderdagverblijf in Wilrijk smaakt naar meer First work experience at daycare center in Wilrijk tastes like more La première expérience professionnelle dans une crèche à Wilrijk a un goût plus prononcé Wilrijk'teki kreşte ilk iş deneyiminin tadı daha fazla

Tijdens een van onze pedagogische studiedagen was het opgevallen During one of our educational study days, it was noticed Lors d'une de nos journées d'étude pédagogique, il a été constaté que

dat onze teamleden zich soms beperkt voelen in hun rol van kinderbegeleider That our team members sometimes feel constrained in their role as child facilitators Les membres de notre équipe se sentent parfois limités dans leur rôle d'animateurs auprès des enfants.

wanneer ze ook de taak voor het maken van de maaltijd op zich moesten nemen. lorsqu'ils devaient également se charger de la préparation du repas.

Voor ons als verantwoordelijken was het belangrijk om daar een oplossing, Pour nous, responsables, il était important de trouver une solution à ce niveau,

een ondersteuning te kunnen bieden. être en mesure de fournir un soutien.

Van de Stad Antwerpen en het OCMW ontvingen we een uitnodiging Nous avons reçu une invitation de la ville d'Anvers et du CPAS.

voor een infomoment over de tewerkstelling van nieuwkomers. pour un moment d'information sur l'emploi des nouveaux arrivants.

Na dat infomoment was het voor ons duidelijk dat sociale tewerkstelling Après ce moment d'information, il nous est apparu clairement que l'emploi social était

een gepaste oplossing was voor onze organisatie. was an appropriate solution for our organization.

Ik ben Tsigereda.

Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Eritrea.

Eerst ben ik naar VDAB geweest.

De mensen daar hebben mij doorverwezen naar Frank. Les personnes présentes m'ont orienté vers Frank.

Frank heeft mij geholpen Nederlands te leren en werk te zoeken.

Ik hou van kinderen.

Ik ben graag leuk bezig met kinderen.

In de crèche leer je om goed samen te werken.

Tsigereda wordt ook door het OCMW nog veel ondersteund.

Maandelijks komt er bij ons een medewerker van het OCMW langs Un employé du CPAS nous rend visite chaque mois

om te zien hoe het met Tsigereda loopt.

Verder kunnen we ook altijd bij het OCMW terecht met onze vragen en opmerkingen. En outre, nous pouvons toujours contacter le CPAS pour poser nos questions et faire part de nos commentaires.

Wij zouden andere werkgevers zeker aanraden om nieuwkomers tewerk te stellen. Nous ne manquerions pas de recommander à d'autres employeurs d'embaucher des nouveaux arrivants.

Het verrijkt onze organisatie op veel verschillende vlakken. Il enrichit notre organisation à de nombreux niveaux.

Het is voor ons team een mooi traject dat we samen doorlopen. Pour notre équipe, c'est un beau voyage que nous vivons ensemble.

Na 'De eerste stapjes' wil ik de opleiding kinderbegeleiding volgen. Après "Les premiers pas", je souhaite étudier l'orientation des enfants.