×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Antwerpen Shift - Presentatie Poppy (1)

Antwerpen Shift - Presentatie Poppy (1)

Hallo, goedemiddag

Ik ben Leatitia en ik ga jullie vandag een beetje uitleggen wat we doen bij Poppy.

Het een beetje verduidelijken wat we juist doen.

En vooral focussen op het B2B deel dat we bij Poppy hebben.

Dus ik ben zelf CMO bij Poppy.

Dus ik ben verantwoordelijk voor marketing, sales en customer service.

Alles wat met de klanten te maken heeft.

Ik werk al meer een beetje meer dan een jaar bij Poppy nu.

We hebben een heleboel zaken zitten uitbreiden,

nieuwe features zitten lanceren het laatste jaar – anderhalf jaar.

Ik ga jullie er een paar nu ook voorstellen.

We zijn, ik weet niet of jullie Poppy kennen, maar we zijn een 100% Belgische start-up.

Dus we zijn ook enkel in België actief, voorlopig.

Waarom België?

Ten eerste omdat dat een heel eigenaardige mobiliteitslandachap is.

In België hebben we heel veel bedrijfswagens.

Dat zijn cijfers van een paar jaar geleden, maar we hadden ook al 650.000 Belgische bedrijfswagens en vooral in de grote steden.

Vooral rond Brussel, Antwerpen, Gent enzovoort.

Maar dat is heel eigenaardig aan België en minder in de andere Europese streden.

Dus er is duidelijk een grote challange qua mobiliteit in België, al jaren.

Het feit dat er zoveel bedrijfswagens ook zijn, maakt het ook moeilijker om de stap te zetten als persoon naar misschien andere oplossingen die misschien wat minder voor de hand liggen.

Dus we zijn daar vanuit gestart 2,5 jaar geleden.

En we hebben zelf ook gekeken naar:

Hoe ziet de mobiliteit eruit vandaag?

Waar zijn de aspecten waarop wij willen werken als Poppy?

We zijn tot de volgende conclusie gekomen.

Als we kijken naar algemene cijfers over mobiliteitsgewoontes, zijn er 5 zaken dat wij vanuit Poppy zagen.

En waar dat we op willen werken.

Waarvoor we een algemene oplossing voor willen vinden.

Dus er zijn verschillende zaken.

Mensen die een eigen wagen bezitten, meestal in 96% van de tijd staat de wagen meestal voor de deur geparkeerd.

Mensen gebruiken enkel de wagen om van A naar B te gaan.

Maar grotendeels van de tijd staat die gewoon voor de deur te wachten tot een volgende rit.

12% van de tijd wordt dat wij aan het stuur spenderen, gespendeerd in de file.

En meestal ook 1 persoon in 1 wagen.

Dus daar ook is er misschien een meer optimale manier om zich dan te verplaatsen voor zo'n verplaatsingen in plaats van zo allemaal bij te dragen tot deze files.

We hebben ook gezien dat de mobiliteit vandaag en vooral de laatste jaren heel veel oppervlakte inneemt in steden, voor parking, voor iets anders.

Dit is oppervlakte dat we ook niet kunnen besteden aan groene zones, aan andere activiteiten, maar worden opgenomen voor parking.

Dat is echt wel 1/3 bijna van de stadsoppervlakte.

Naast het feit dat dat niet altijd een tijdsbesparing is of plaatsneemt in de stad.

Er is dan ook het aspect van milieu.

Dus gemiddeld zijn er 118 miljoen ton CO2 per jaar in België dat worden uitgestoten.

Welkom

En ook het laatste aspect waar dat wij naar gekeken hebben is het financieel.

Dus een eigen wagen kost ongeveer 330€ per maand.

Toen we zijn gestart met Poppy hebben we echt gekeken naar de 5 verschillende aspecten en wilden we echt wel een oplossing brengen voor elk van deze aspecten.

Dus we zijn ook gestart met een milieuvriendelijke vloot.

Om ook te spelen op het CO2 gedeelte ...

als wel de andere verschillende punten.

Dat is dus een beetje de mindset waarmee we gestart zijn met Poppy.

Nu iedereen denkt: mijn eigen wagen is wel heel gemakkelijk.

Die staat gewoon voor mijn deur.

Die staat daar klaar.

Dus dat is heel gemakkelijk voor mij om gewoon een wagen ter beschikking te hebben.

Wij zijn het daar niet echt mee eens.

Dat is nu een beetje wat dat wij nu noemen ‘the myth of convenience'.

Dat wil zeggen; dat is handig maar dat kost ook wel veel en dat is geen efficiënt gebruik van een eigen wagen.

Stel u voor in plaats van een eigen wagen voor de deur dat u bijvoorbeeld 400, 500 deelwagens heeft overal in een stad waar u gewoon naartoe kan.

Dat is echt wel een andere mentaliteit.

Dat is echt wel gaan van ik wil mijn eigen voertuig, naar we gaan het delen en we gaan het zo optimaal gebruikten.

Dit is dus echt een mindset van eigen wagen naar een deelvoertuig.

Wij zeggen deelvoertuigen en niet deelwagen omdat wij heel hard geloven in het multimodaal aspect,

dus echt wel het gebruiken van een bepaald type voertuig volgens de rit dat u moet afleggen.

Dit kan soms een scooter zijn, soms een step, soms een combinatie met openbaar vervoer en soms ook een wagen.

Daarom zeggen wij dan ook deelvoertuig in plaats van een deelwagen.

Dus in het algemeen, wij geloven in een wereld waarin dat het vervoer in een stad geen challenge meer hoeft te zijn,

maar waar er enorm veel oplossingen zijn.

Waar dat u het best kan kiezen tussen het meest efficient type voertuig om van A naar B te gaan.

Dat is een beetje onze visie.

We geloven heel hard in vooral deelmobiliteit, uiteraard, maar ook electrische en autonome mobiliteit.

Dus dat zijn echt een beetje onze pijlers waar dat we mee te werk gaan.

Wat hebben we dus gedaan? Dus we zijn gestart 2,5 jaar geleden met Poppy.

Odertussen zijn we al meer dan twee jaar actief.

We zijn gestart in Antwerpen met 350 milieuvriendelijke wagens.

We hebben nu al zitten uitbreiden naar Brussel, dus dan zijn we ook in Brussel actief en we zijn ook bij de luchthavens actief.

Dus luchthaven van Deurne, van Zaventem en van Charleroi.

Waar dat u terecht kan voor een Poppy.

Wij hebben ondertussen meer dan duizend voeruitgen.

Dus wij hebben 500 deelwagens, 400 deelscooters en 200 deelsteps in Antwerpen.

Onze klanten in het algmeen. wat hebben we gedaan de laatste twee jaar?

Onze klanten hebben meer dan 6 miljhoen kilometer gereden met onze voertuigen.

We hebben ondertussen meer dan 75 duizend geregistreerde klanten.

Dus er zijn een paar cijfers van een paar maanden geleden.

En we hebben ondertussen meer dan 700 ton CO2 bespaard door het gebruik van Poppy voertuigen in plaats van eigen voertuigen.

Hoe dat we dat hebben kunnen bereken?

We kijken heel snel naar een rit met een Poppy voertuig tegen een eigen benzine voertuig en hoeveel zou dat nu uitsparen op een gemiddelde rit.

Dus dat is ene beetje wat wij gedaan hebben de laatste jaren.

We hebben nog veel meer dan dat gedaan.

De manier waarop dat we werken bij Poppy, altijd in samenwerking met co-creatie

Dus wij proberen iets te lanceren samen met onze klanten, samen met de steden waarmee we actief zijn.

Te zien hoe dat het werkt en ervanuit te leren en dan echt wel volledig te lanceren in het Poppy platform.

We zijn gestart in 2018 met 350 milieuvriendelijek wagens in Antwerpen.

We hebben dan een test gedaan op electrische scooters en op electrische steps.

Een keer dat we zagen dat electrische scooters en steps dat daar echt wel vraag voor was,

en dat dat ook wel marcheerde, hebben we het ook geïntegreerd in de vloot van Poppy.

We hebben vorig jaar in april Brussel gelanceerd.

Dus we hebben de activiteiten van Zeepkar overgenomen.

We hebben ook heel snel daarna de luchthaven van Zaventem geopend.

En luchthavens blijft 1 van onze focussen.

Dat is echt wel 1 van de punten waar we mobiliteit willen verbeteren.

Dus we hebben Zaventem, we hebben Deurne ook gelanceerd eind vorig jaar.

En nu zetten we ook sinds deze zomer in op Charleroi.

Daar hebben we ook plaatsen.

Het concept bij Poppy is dat al onze verschillende zones connecteren.

Dus u mag een voertuig, een wagen in 1 van onze zones nemen en die achterlaten in 1 van de andere zones.

U mag perfect een wagen in Antwerpen nemen en achterlaten in Charleroi, in Deurne, in Zaventem of in zone Brussel en ook andersom.

Oké

Hoe werkt dat echt in de app?

Dat is heel simpel.

Eigenlijk kan u, als u de app opent.

Dus als u de app downoad, moet u zich registreren.

Dat kan heel snel. U hoeft gewoon een slefie te nemen, een foto van u identiteitskaart en rijbewijs en dan wordt u binnen de 48 uur goedgekeurd.

Dat gebeurt nog manueel bij ons om ervoor te zorgen dat dat effectief een echte persoon is en goed papieren enzovoort.

Een keer dat u de app opent ziet u alle voertuigen, zoals hier, echt wel alle voeruitgen in het stad.

Maar u kan ook gaan filteren op type voertuigen, zoals hier.

Als u hier op een knopje drukt, ziet u alle voertuigen, zijnde stepjes, scooters en wagens.

En dan moet u gewoon kiezen welk voertuig dat u wenst te gebruiken.

En dan een keer dat u boekt, dus reserveert, dan heeft u twee keer 15 minuten om tot uw voertuig te gaan.

Dat is volledig gratis.

Dat is om jullie tijd te geven om tot daar te geraken.

Een keer dat u naast het voertuig staat, mag u gewoon ook met de app ontgrendelen of uw booking stoppen.

Vanaf het moment dat u ontgrendeldt gaat eigenlijk de prijs per minuut van start.

En bij het stoppen van een voertuig is dat net hetzelfde.

Dus u mag een voertuig altijd achterlaten in de zone zelf, in 1 van onze zones.

En vanaf het moment dat u op stop drukt, stopt ook de pricing.

Dus dat is vrij simpel.

We zijn ook de eerste app in Europa met 3 verschillende voertuigen onder éénzelfe merk.

Dat is echt wel de multimodaliteit visie die wij willen brengen.

Daarom was het heel belangrijk voor ons om ook scooters en stepjes in dezelfde app te hebben.

Dat is veel gemakkelijker voor onze gebruikers om dan te kunnen kiezen volgens hun rit van het moment.

Of ze een scooter pakken of een stepje of een wagen.

Voila. Nu wij zagen ook de laatste maanden dat er heel veel vraag kwam van B2B klanten.

Van echt business mensen die vroegen naar een heel specifiek aanbod, een beetje anders dan dat wat wij aanbieden bij algemene klanten.

Wij denken ook dat voor businessklanten, dat vervoer van punt A naar punt B geen challenge hoeft te zijn en dat dat ook heel gemakkelijk kan met deelvoertuigen.

Dus, wij hebben in januari Poppy for business gelanceerd.

Dat houdt in dat 1 wij noemen dat business entity, klant bijvoorbeeld een bedrijf 1 Poppy account kan aanmaken en er verschillende werknemers onder kan plaatsen.

Dat wilt zeggen dat de werkenemers op éénzelfde Poppy account rijden met éénzelfde facturatie.

Dat is heel gemakkelijk voor de werkgever zelf.

Dat is 1 facturatie aan het eind van de maand.

Dat maakt het hem gemakkelijk om andere oplossingen aan te bieden dan bedrijfswagens.

En echt wel de positieve kanten van onze Poppy for business is echt wel de facturatie op het einde van de maand, dat het gemakkelijk maakt.

Verschillende gebnruikers op éénzelfde account, waar dat de persoon zelf het account kan managen.

Dus hij heeft zelf ook een dashboard waar dat hij ziet wie wanneer rijdt en hoeveel.

En hij kan zelf ook minuten toekennen, meer minuten vragen enzovoort.

Dus dat is perfect gemanaged door de werkgever zelf en de prijs is veel voordeliger dan de algemene consumentenprijs.

Hoe dat wij dit hebben proberen uit te werken is met verschillende packs dat wij aanbieden aan business mensen, aan business klanten.

Wij hebben voorlopig 5 verschillende packs.

We starten eigenlijk van een starterspack, dat is een heel klein pak vooral voor zelfstandigen.

Dat zijn weinig minuten.

1.000 minuten stelt eigenlijk heel weinig voor.

Dat zijn 4 ritten ongeveer op een maand.

Een rit is gemiddeld 30 minuten.

Dus dat is echt wel weinig.

Dat is meestal het pack dat onze zelfstandige klanten kopen voor af en toe naar hun klanten te gaan, naar een meeting te gaan enzovoort.

En dan gaat dat uiteraard tot het platinum pack, dat is meestal voor een werkgever met 4 à 5, minschien wel zelfs 10 werknemers op 1 account dat regelmatig vragen.

Naargeland de grootte van het pack, komt ook een meer aantrekkelijke prijs.

Onze algemene prijs voor onze B2C klanten is 33 cent per minuut en hier gaan we echt wel van 25 tot 15 cent per minuut.

Antwerpen Shift - Presentatie Poppy (1) Antwerp Shift - Presentation Poppy (1) Antwerp Vardiyası - Sunum Poppy (1)

Hallo, goedemiddag

Ik ben Leatitia en ik ga jullie vandag een beetje uitleggen wat we doen bij Poppy. Je m'appelle Leatitia et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu ce que nous faisons à Poppy.

Het een beetje verduidelijken wat we juist doen. Clarifier un peu ce que nous faisons correctement.

En vooral focussen op het B2B deel dat we bij Poppy hebben. Et surtout, concentrez-vous sur la partie B2B que nous avons chez Poppy.

Dus ik ben zelf CMO bij Poppy. Je suis moi-même CMO chez Poppy.

Dus ik ben verantwoordelijk voor marketing, sales en customer service.

Alles wat met de klanten te maken heeft. Tout ce qui concerne les clients.

Ik werk al meer een beetje meer dan een jaar bij Poppy nu.

We hebben een heleboel zaken zitten uitbreiden, Nous avons développé beaucoup de choses,

nieuwe features zitten lanceren het laatste jaar – anderhalf jaar. a lancé de nouvelles fonctionnalités au cours de l'année dernière, voire de l'année et demie.

Ik ga jullie er een paar nu ook voorstellen. Je vais également vous en présenter quelques-uns.

We zijn, ik weet niet of jullie Poppy kennen, maar we zijn een 100% Belgische start-up.

Dus we zijn ook enkel in België actief, voorlopig. Pour l'instant, nous ne sommes donc présents qu'en Belgique.

Waarom België? Pourquoi la Belgique ?

Ten eerste omdat dat een heel eigenaardige mobiliteitslandachap is. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un paysage de mobilité très particulier.

In België hebben we heel veel bedrijfswagens. En Belgique, nous avons beaucoup de véhicules commerciaux.

Dat zijn cijfers van een paar jaar geleden, maar we hadden ook al 650.000 Belgische bedrijfswagens en vooral in de grote steden. Ces chiffres datent d'il y a quelques années, mais nous avions déjà 650 000 véhicules commerciaux belges, principalement dans les grandes villes.

Vooral rond Brussel, Antwerpen, Gent enzovoort.

Maar dat is heel eigenaardig aan België en minder in de andere Europese streden. Mais cela est très particulier à la Belgique et moins aux autres luttes européennes.

Dus er is duidelijk een grote challange qua mobiliteit in België, al jaren. Il y a donc clairement un grand défi à relever en termes de mobilité en Belgique, et ce depuis des années.

Het feit dat er zoveel bedrijfswagens ook zijn, maakt het ook moeilijker om de stap te zetten als persoon naar misschien andere oplossingen die misschien wat minder voor de hand liggen. Le fait qu'il y ait tant de voitures de société rend également plus difficile de s'engager en tant qu'individu vers d'autres solutions qui pourraient être moins évidentes.

Dus we zijn daar vanuit gestart 2,5 jaar geleden. Nous avons donc commencé par là il y a deux ans et demi.

En we hebben zelf ook gekeken naar: Et nous nous sommes regardés nous-mêmes :

Hoe ziet de mobiliteit eruit vandaag? À quoi ressemble la mobilité aujourd'hui ?

Waar zijn de aspecten waarop wij willen werken als Poppy? Quels sont les aspects sur lesquels nous voulons travailler en tant que Poppy ?

We zijn tot de volgende conclusie gekomen. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante.

Als we kijken naar algemene cijfers over mobiliteitsgewoontes, zijn er 5 zaken dat wij vanuit Poppy zagen. Si l'on considère les chiffres globaux sur les habitudes de mobilité, Poppy nous a fait part de cinq éléments.

En waar dat we op willen werken. Et ce sur quoi nous voulons travailler.

Waarvoor we een algemene oplossing voor willen vinden. Nous souhaitons trouver une solution générale à ce problème.

Dus er zijn verschillende zaken. Il s'agit donc de questions différentes.

Mensen die een eigen wagen bezitten, meestal in 96% van de tijd staat de wagen meestal voor de deur geparkeerd.

Mensen gebruiken enkel de wagen om van A naar B te gaan.

Maar grotendeels van de tijd staat die gewoon voor de deur te wachten tot een volgende rit.

12% van de tijd wordt dat wij aan het stuur spenderen, gespendeerd in de file.

En meestal ook 1 persoon in 1 wagen.

Dus daar ook is er misschien een meer optimale manier om zich dan te verplaatsen voor zo'n verplaatsingen in plaats van zo allemaal bij te dragen tot deze files.

We hebben ook gezien dat de mobiliteit vandaag en vooral de laatste jaren heel veel oppervlakte inneemt in steden, voor parking, voor iets anders.

Dit is oppervlakte dat we ook niet kunnen besteden aan groene zones, aan andere activiteiten, maar worden opgenomen voor parking.

Dat is echt wel 1/3 bijna van de stadsoppervlakte.

Naast het feit dat dat niet altijd een tijdsbesparing is of plaatsneemt in de stad.

Er is dan ook het aspect van milieu.

Dus gemiddeld zijn er 118 miljoen ton CO2 per jaar in België dat worden uitgestoten.

Welkom

En ook het laatste aspect waar dat wij naar gekeken hebben is het financieel.

Dus een eigen wagen kost ongeveer 330€ per maand.

Toen we zijn gestart met Poppy hebben we echt gekeken naar de 5 verschillende aspecten en wilden we echt wel een oplossing brengen voor elk van deze aspecten.

Dus we zijn ook gestart met een milieuvriendelijke vloot.

Om ook te spelen op het CO2 gedeelte ...

als wel de andere verschillende punten.

Dat is dus een beetje de mindset waarmee we gestart zijn met Poppy.

Nu iedereen denkt: mijn eigen wagen is wel heel gemakkelijk.

Die staat gewoon voor mijn deur.

Die staat daar klaar.

Dus dat is heel gemakkelijk voor mij om gewoon een wagen ter beschikking te hebben.

Wij zijn het daar niet echt mee eens.

Dat is nu een beetje wat dat wij nu noemen ‘the myth of convenience'.

Dat wil zeggen; dat is handig maar dat kost ook wel veel en dat is geen efficiënt gebruik van een eigen wagen.

Stel u voor in plaats van een eigen wagen voor de deur dat u bijvoorbeeld 400, 500 deelwagens heeft overal in een stad waar u gewoon naartoe kan.

Dat is echt wel een andere mentaliteit.

Dat is echt wel gaan van ik wil mijn eigen voertuig, naar we gaan het delen en we gaan het zo optimaal gebruikten.

Dit is dus echt een mindset van eigen wagen naar een deelvoertuig.

Wij zeggen deelvoertuigen en niet deelwagen omdat wij heel hard geloven in het multimodaal aspect,

dus echt wel het gebruiken van een bepaald type voertuig volgens de rit dat u moet afleggen.

Dit kan soms een scooter zijn, soms een step, soms een combinatie met openbaar vervoer en soms ook een wagen.

Daarom zeggen wij dan ook deelvoertuig in plaats van een deelwagen.

Dus in het algemeen, wij geloven in een wereld waarin dat het vervoer in een stad geen challenge meer hoeft te zijn,

maar waar er enorm veel oplossingen zijn.

Waar dat u het best kan kiezen tussen het meest efficient type voertuig om van A naar B te gaan.

Dat is een beetje onze visie.

We geloven heel hard in vooral deelmobiliteit, uiteraard, maar ook electrische en autonome mobiliteit.

Dus dat zijn echt een beetje onze pijlers waar dat we mee te werk gaan.

Wat hebben we dus gedaan? Dus we zijn gestart 2,5 jaar geleden met Poppy.

Odertussen zijn we al meer dan twee jaar actief.

We zijn gestart in Antwerpen met 350 milieuvriendelijke wagens.

We hebben nu al zitten uitbreiden naar Brussel, dus dan zijn we ook in Brussel actief en we zijn ook bij de luchthavens actief.

Dus luchthaven van Deurne, van Zaventem en van Charleroi.

Waar dat u terecht kan voor een Poppy.

Wij hebben ondertussen meer dan duizend voeruitgen.

Dus wij hebben 500 deelwagens, 400 deelscooters en 200 deelsteps in Antwerpen.

Onze klanten in het algmeen. wat hebben we gedaan de laatste twee jaar?

Onze klanten hebben meer dan 6 miljhoen kilometer gereden met onze voertuigen.

We hebben ondertussen meer dan 75 duizend geregistreerde klanten.

Dus er zijn een paar cijfers van een paar maanden geleden.

En we hebben ondertussen meer dan 700 ton CO2 bespaard door het gebruik van Poppy voertuigen in plaats van eigen voertuigen.

Hoe dat we dat hebben kunnen bereken?

We kijken heel snel naar een rit met een Poppy voertuig tegen een eigen benzine voertuig en hoeveel zou dat nu uitsparen op een gemiddelde rit.

Dus dat is ene beetje wat wij gedaan hebben de laatste jaren.

We hebben nog veel meer dan dat gedaan.

De manier waarop dat we werken bij Poppy, altijd in samenwerking met co-creatie

Dus wij proberen iets te lanceren samen met onze klanten, samen met de steden waarmee we actief zijn.

Te zien hoe dat het werkt en ervanuit te leren en dan echt wel volledig te lanceren in het Poppy platform.

We zijn gestart in 2018 met 350 milieuvriendelijek wagens in Antwerpen.

We hebben dan een test gedaan op electrische scooters en op electrische steps.

Een keer dat we zagen dat electrische scooters en steps dat daar echt wel vraag voor was,

en dat dat ook wel marcheerde, hebben we het ook geïntegreerd in de vloot van Poppy.

We hebben vorig jaar in april Brussel gelanceerd.

Dus we hebben de activiteiten van Zeepkar overgenomen.

We hebben ook heel snel daarna de luchthaven van Zaventem geopend.

En luchthavens blijft 1 van onze focussen.

Dat is echt wel 1 van de punten waar we mobiliteit willen verbeteren.

Dus we hebben Zaventem, we hebben Deurne ook gelanceerd eind vorig jaar.

En nu zetten we ook sinds deze zomer in op Charleroi.

Daar hebben we ook plaatsen.

Het concept bij Poppy is dat al onze verschillende zones connecteren.

Dus u mag een voertuig, een wagen in 1 van onze zones nemen en die achterlaten in 1 van de andere zones.

U mag perfect een wagen in Antwerpen nemen en achterlaten in Charleroi, in Deurne, in Zaventem of in zone Brussel en ook andersom.

Oké

Hoe werkt dat echt in de app?

Dat is heel simpel.

Eigenlijk kan u, als u de app opent.

Dus als u de app downoad, moet u zich registreren.

Dat kan heel snel. U hoeft gewoon een slefie te nemen, een foto van u identiteitskaart en rijbewijs en dan wordt u binnen de 48 uur goedgekeurd.

Dat gebeurt nog manueel bij ons om ervoor te zorgen dat dat effectief een echte persoon is en goed papieren enzovoort.

Een keer dat u de app opent ziet u alle voertuigen, zoals hier, echt wel alle voeruitgen in het stad.

Maar u kan ook gaan filteren op type voertuigen, zoals hier.

Als u hier op een knopje drukt, ziet u alle voertuigen, zijnde stepjes, scooters en wagens.

En dan moet u gewoon kiezen welk voertuig dat u wenst te gebruiken.

En dan een keer dat u boekt, dus reserveert, dan heeft u twee keer 15 minuten om tot uw voertuig te gaan.

Dat is volledig gratis.

Dat is om jullie tijd te geven om tot daar te geraken.

Een keer dat u naast het voertuig staat, mag u gewoon ook met de app ontgrendelen of uw booking stoppen.

Vanaf het moment dat u ontgrendeldt gaat eigenlijk de prijs per minuut van start.

En bij het stoppen van een voertuig is dat net hetzelfde.

Dus u mag een voertuig altijd achterlaten in de zone zelf, in 1 van onze zones.

En vanaf het moment dat u op stop drukt, stopt ook de pricing.

Dus dat is vrij simpel.

We zijn ook de eerste app in Europa met 3 verschillende voertuigen onder éénzelfe merk.

Dat is echt wel de multimodaliteit visie die wij willen brengen.

Daarom was het heel belangrijk voor ons om ook scooters en stepjes in dezelfde app te hebben.

Dat is veel gemakkelijker voor onze gebruikers om dan te kunnen kiezen volgens hun rit van het moment.

Of ze een scooter pakken of een stepje of een wagen.

Voila. Nu wij zagen ook de laatste maanden dat er heel veel vraag kwam van B2B klanten.

Van echt business mensen die vroegen naar een heel specifiek aanbod, een beetje anders dan dat wat wij aanbieden bij algemene klanten.

Wij denken ook dat voor businessklanten, dat vervoer van punt A naar punt B geen challenge hoeft te zijn en dat dat ook heel gemakkelijk kan met deelvoertuigen.

Dus, wij hebben in januari Poppy for business gelanceerd.

Dat houdt in dat 1 wij noemen dat business entity, klant bijvoorbeeld een bedrijf 1 Poppy account kan aanmaken en er verschillende werknemers onder kan plaatsen.

Dat wilt zeggen dat de werkenemers op éénzelfde Poppy account rijden met éénzelfde facturatie.

Dat is heel gemakkelijk voor de werkgever zelf.

Dat is 1 facturatie aan het eind van de maand.

Dat maakt het hem gemakkelijk om andere oplossingen aan te bieden dan bedrijfswagens.

En echt wel de positieve kanten van onze Poppy for business is echt wel de facturatie op het einde van de maand, dat het gemakkelijk maakt.

Verschillende gebnruikers op éénzelfde account, waar dat de persoon zelf het account kan managen.

Dus hij heeft zelf ook een dashboard waar dat hij ziet wie wanneer rijdt en hoeveel.

En hij kan zelf ook minuten toekennen, meer minuten vragen enzovoort.

Dus dat is perfect gemanaged door de werkgever zelf en de prijs is veel voordeliger dan de algemene consumentenprijs.

Hoe dat wij dit hebben proberen uit te werken is met verschillende packs dat wij aanbieden aan business mensen, aan business klanten.

Wij hebben voorlopig 5 verschillende packs.

We starten eigenlijk van een starterspack, dat is een heel klein pak vooral voor zelfstandigen.

Dat zijn weinig minuten.

1.000 minuten stelt eigenlijk heel weinig voor.

Dat zijn 4 ritten ongeveer op een maand.

Een rit is gemiddeld 30 minuten.

Dus dat is echt wel weinig.

Dat is meestal het pack dat onze zelfstandige klanten kopen voor af en toe naar hun klanten te gaan, naar een meeting te gaan enzovoort.

En dan gaat dat uiteraard tot het platinum pack, dat is meestal voor een werkgever met 4 à 5, minschien wel zelfs 10 werknemers op 1 account dat regelmatig vragen.

Naargeland de grootte van het pack, komt ook een meer aantrekkelijke prijs.

Onze algemene prijs voor onze B2C klanten is 33 cent per minuut en hier gaan we echt wel van 25 tot 15 cent per minuut.