×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 5 Hoe laat sta je op?

Les 5 Hoe laat sta je op?

Otto, hoe laat sta je meestal op? Ik ben altijd om 6 uur wakker. Dan sta ik meteen op. Ik douche en kleed me aan. Daarna eet ik wat brood en drink ik thee. Waarom ben je zo vroeg wakker? Moet je zo vroeg van huis? Ik moet om half 9 op mijn werk zijn. En het is een lange reis. Ik moet 2 keer overstappen. Eerst neem ik de bus, dan de trein. Daarna weer de bus. Dus moet ik om half 7 van huis. 2 keer overstappen?

Hoe reis je? Ik ga eerst met de bus van kwart voor 7 naar het station. Dan ben ik om half 8 bij het station. Dat is tenminste de officiële tijd. Maar de bus is niet altijd op tijd. Hij is vaak te laat. Maar dan mis je de trein! Nee, meestal niet. Want de trein vertrekt om kwart voor 8. Ik heb dus 1 kwartier op het station: 15 minuten. En soms meer. Soms heeft de trein ook vertraging. Dan vertrekt de trein te laat.

Wat doe je in die tijd op het station? Ik lees de krant. Of een boek. Hoe laat kom je op je werk aan? Na de trein moet ik weer de bus nemen. Die vertrekt om 8 uur 14. Ik kom dan om 5 voor half 9 op mijn werk. Tot hoe laat werk je? Hoe laat ga je weer naar huis? Dat verschilt van dag tot dag. Meestal werk ik tot half 6. Maar soms houd ik eerder op. Dan ga ik eerder weg.

Les 5 Hoe laat sta je op? Lektion 5 Um wie viel Uhr stehst du auf? Lesson 5 What time do you get up? Lección 5 ¿A qué hora te levantas? Leçon 5 A quelle heure te lèves-tu ? Урок 5 Во сколько вы встаете? Ders 5 Saat kaçta kalkıyorsunuz? Урок 5 О котрій годині ви встаєте? 第五课 你几点起床?

Otto, hoe laat sta je meestal op? Otto, what time do you usually get up? Отто, во сколько ты обычно встаешь? Otto, genelde kaçta kalkarsın? Ik ben altijd om 6 uur wakker. I'm always awake at 6 a.m. Я всегда просыпаюсь в 6 утра. Dan sta ik meteen op. Then I get up immediately. Тогда я сразу встаю. Sonra hemen ayağa kalktım. Ik douche en kleed me aan. I take a shower and get dressed. Я принимаю душ и одеваюсь. Daarna eet ik wat brood en drink ik thee. Then I eat some bread and drink tea. Потом ем хлеб и пью чай. Waarom ben je zo vroeg wakker? Why are you awake so early? Почему ты так рано просыпаешься? Moet je zo vroeg van huis? Do you have to leave so early? اینقدر زود باید بری؟ Тебе обязательно уходить так рано? Ik moet om half 9 op mijn werk zijn. I have to be at work at 8:30. Я должен быть на работе в 9:30 утра. En het is een lange reis. And it's a long journey. И это долгое путешествие. Ve bu uzun bir yolculuk. Ik moet 2 keer overstappen. I have to transfer 2 times. Приходится пересаживать 2 раза. İki kez transfer yapmam gerekiyor. Eerst neem ik de bus, dan de trein. First I take the bus, then the train. Сначала я еду на автобусе, потом на поезде. Daarna weer de bus. Then the bus again. После этого снова автобус. Dus moet ik om half 7 van huis. So I have to leave home at 6:30. Так что я должен уйти из дома в половине седьмого. 2 keer overstappen? 2 transfers? دوبار انتقال؟ Трансфер 2 раза?

Hoe reis je? How do you travel? Как ты путешествуешь? Ik ga eerst met de bus van kwart voor 7 naar het station. I first take the bus from a quarter to 7 to the station. Я сначала езжу на автобусе от четверти до 7 до станции. Dan ben ik om half 8 bij het station. Then I'll be at the station at 7:30. Тогда я буду на вокзале в половине девятого. Dat is tenminste de officiële tijd. At least that's the official time. حداقل آن زمان رسمی است. По крайней мере, это официальное время. En azından resmi saat bu. Maar de bus is niet altijd op tijd. But the bus is not always on time. Но автобус не всегда приходит вовремя. Ama otobüs her zaman zamanında gelmiyor. Hij is vaak te laat. He is often late. Он часто опаздывает. Sık sık geç kalır. Maar dan mis je de trein! But then you miss the train! اما بعد از آن قطار را از دست می دهید! Но тогда ты опоздаешь на поезд! Ama sonra treni kaçırırsın! Nee, meestal niet. No, usually not. Нет, обычно нет. Hayır, genelde olmaz. Want de trein vertrekt om kwart voor 8. Because the train leaves at a quarter to eight. Потому что поезд уходит без четверти восемь. Ik heb dus 1 kwartier op het station: 15 minuten. So I have 15 minutes at the station: 15 minutes. Итак, у меня 15 минут на вокзале: 15 минут. Yani istasyonda 1 çeyrek var: 15 dakika. En soms meer. And sometimes more. А иногда и больше. Ve bazen daha fazla. Soms heeft de trein ook vertraging. Sometimes the train is also delayed. Иногда поезд тоже задерживается. Bazen tren de rötar yapıyor. Dan vertrekt de trein te laat. Then the train leaves late. Потом поезд уходит поздно. O zaman tren geç kalkar.

Wat doe je in die tijd op het station? What are you doing at the station during that time? Что ты делаешь на станции в это время? Bu süre zarfında istasyonda ne yapıyorsunuz? Ik lees de krant. I read the newspaper. Я читаю газету. Of een boek. Or a book. Или книгу. Hoe laat kom je op je werk aan? What time do you arrive at work? Во сколько вы приходите на работу? İşe saat kaçta varacaksınız? Na de trein moet ik weer de bus nemen. After the train I have to take the bus again. После поезда я должен снова сесть на автобус. Die vertrekt om 8 uur 14. That leaves at 8:14 a.m. Отправление в 8:14. Ik kom dan om 5 voor half 9 op mijn werk. I arrive at work at 5:30 am. Я прихожу на работу в 5:30 утра. Tot hoe laat werk je? Until what time do you work? До какого часа вы работаете? Saat kaça kadar çalışıyorsunuz? Hoe laat ga je weer naar huis? What time are you going back home? Во сколько ты возвращаешься домой? Dat verschilt van dag tot dag. It varies from day to day. Это отличается изо дня в день. Meestal werk ik tot half 6. I usually work until 5:30. Обычно я работаю до половины седьмого. Maar soms houd ik eerder op. Aber manchmal höre ich auch früher auf. But sometimes I stop earlier. Но иногда я останавливаюсь раньше. Dan ga ik eerder weg. Then I'll leave sooner. Тогда я уйду раньше.