×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 40 Een blik op de geschiedenis

Les 40 Een blik op de geschiedenis

Hoe is Nederland ontstaan? Sinds wanneer is het een aparte staat? Enkele historische feiten op een rijtje. We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Uiteindelijk wonnen ze de strijd. En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Soms namen ze land in bezit. Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Enkele namen in die stad herinneren daaraan.

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. Dat was een lid van de familie Van Oranje. Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. In tegenstelling tot andere landen. Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt.

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Dat is de periode 1939 1945. Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. Is dat weer een rijk? Neen! Een economische gemeenschap dan? Ook niet. De waarheid ligt in het midden.


Les 40 Een blik op de geschiedenis Lektion 40 Ein Blick in die Geschichte Lesson 40 A look at history

Hoe is Nederland ontstaan? How did the Netherlands come into existence? Sinds wanneer is het een aparte staat? Enkele historische feiten op een rijtje. Some historical facts at a glance. We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Uiteindelijk wonnen ze de strijd. En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. And so the Republic of the United Netherlands came into being. De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Soms namen ze land in bezit. Sometimes they took possession of land. Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Thus New York was Dutch property for a while. Enkele namen in die stad herinneren daaraan. Some names in that city remind us of that.

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. 6 islands over South America now belong to the Netherlands. Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Nach deren Ende erhielten die Niederlande ihre heutige Staatsform. After this had come to an end, the Netherlands took on its current form of government. Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. Dat was een lid van de familie Van Oranje. Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. In tegenstelling tot andere landen. Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt. They have often experienced a different development.

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Dat is de periode 1939 1945. Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. Hitler wanted to expand the German empire across Europe. De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Tens of millions of people, including 6 million Jews. Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Großbritannien, Russland und die Vereinigten Staaten gewannen den Krieg, so dass die Niederländer 1945 ihre Freiheit wiedererlangten. Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. Is dat weer een rijk? Neen! Een economische gemeenschap dan? Ook niet. De waarheid ligt in het midden.