×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 40 Een blik op de geschiedenis

Les 40 Een blik op de geschiedenis

Hoe is Nederland ontstaan? Sinds wanneer is het een aparte staat? Enkele historische feiten op een rijtje. We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Uiteindelijk wonnen ze de strijd. En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Soms namen ze land in bezit. Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Enkele namen in die stad herinneren daaraan.

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. Dat was een lid van de familie Van Oranje. Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. In tegenstelling tot andere landen. Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt.

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Dat is de periode 1939 1945. Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. Is dat weer een rijk? Neen! Een economische gemeenschap dan? Ook niet. De waarheid ligt in het midden.

Les 40 Een blik op de geschiedenis Lektion 40 Ein Blick in die Geschichte Lesson 40 A look at history Lección 40 Una mirada a la historia Lekcja 40 Spojrzenie na historię Ders 40 Tarihe bir bakış 第40课回顾历史 第40篇回顧歷史

Hoe is Nederland ontstaan? How did the Netherlands come into existence? Sinds wanneer is het een aparte staat? Since when is it a separate state? 从什么时候起它成为一个独立的国家? Enkele historische feiten op een rijtje. Some historical facts at a glance. 列举一些历史事实。 We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. We first turn our attention to the 16th and 17th centuries. 我们首先把目光投向16和17世纪。 Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Where the Netherlands is now, there used to be a number of separate states. 现在的荷兰曾经是一些独立的州。 Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. They were part of a Spanish empire. 它们曾是西班牙帝国的一部分。 Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Led by William of Orange, they waged war with Spain. 在威廉·奥兰治的领导下,它们与西班牙开战。 Uiteindelijk wonnen ze de strijd. In the end, they won the battle. 最终他们赢得了这场战斗。 En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. And so the Republic of the United Netherlands came into being. 这样,联合省共和国就诞生了。 De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Trade in this period, that's a fascinating story. 在这个时期的贸易,是一个引人入胜的故事。 Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Dutch ships went to distant lands. 荷兰船只前往遥远的国家。 Soms namen ze land in bezit. Sometimes they took possession of land. 有时他们会占领土地。 Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Thus New York was Dutch property for a while. 纽约曾经是荷兰的领土。 Enkele namen in die stad herinneren daaraan. Some names in that city remind us of that. 这座城市的一些名字让人回想起那段历史。

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. Indonesia and Suriname have long been Dutch possessions. 印度尼西亚和苏里南曾长期处于荷兰的统治之下。 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. 6 islands over South America now belong to the Netherlands. 南美洲上方的6个岛屿目前仍属于荷兰。 Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. In the early nineteenth century, the Netherlands became part of Napoleon's French empire. 19世纪初,荷兰成为拿破仑的法国帝国的一部分。 Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Nach deren Ende erhielten die Niederlande ihre heutige Staatsform. After this had come to an end, the Netherlands took on its current form of government. 在这一时期结束后,荷兰获得了现今的国家形式。 Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. A kingdom, headed by a king. 一个君主制国家,国王为元首。 Dat was een lid van de familie Van Oranje. That was a member of the Van Oranje family. 这是奥兰治家族的成员。 Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Since then, the national flag has been in use: red white blue. 从那时起,国旗开始使用:红白蓝。 Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. Funny: The Netherlands evolved from republic to kingdom. 有趣的是:荷兰从共和国发展成为王国。 In tegenstelling tot andere landen. Unlike other countries. 与其他国家不同。 Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt. They have often experienced a different development. 它们经历了不同的发展。

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. And now a black page in European history. 现在是欧洲历史上的一个黑暗时期。 Dat is de periode 1939 1945. That is the period 1939 1945. 这是1939年至1945年的时期。 Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. Hitler wanted to expand the German empire across Europe. 希特勒想要将德国帝国扩张至整个欧洲。 De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. ||Guerra Mundial|se originó|en la cual|muchos|La|muerte|encontraron la muerte World War II ensued, during which many died. 第二次世界大战爆发了,许多人丧生。 Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Decenas de|millones de personas|personas|entre ellos|millones|judíos Tens of millions of people, including 6 million Jews. 数以千万计的人,包括600万犹太人。 Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Inglaterra|Rusia|||Unidos|Estados Unidos|ganaron|los|guerra|||neerlandés||en|su / su propia|libertad|recuperó Großbritannien, Russland und die Vereinigten Staaten gewannen den Krieg, so dass die Niederländer 1945 ihre Freiheit wiedererlangten. England, Russia and the United States won the war, so the Dutch people regained their freedom in 1945. 英国、俄罗斯和美利坚合众国赢得了战争,使荷兰人民在1945年重新获得了自由。 Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. |pertenece a|Países Bajos|de nuevo||un|más grande|conjunto|la| Now the Netherlands once again belongs to a larger whole: the EU. 如今,荷兰再次成为更大整体的一部分:欧盟。 Is dat weer een rijk? ||otra vez||¿Es eso otro reino? Is that another empire? 这又是一个帝国吗? Neen! Nay! 不是! Een economische gemeenschap dan? An economic community then? 是一个经济共同体吗? Ook niet. Neither. 也不是。 De waarheid ligt in het midden. The truth lies in the middle. 真相在于中间。