×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 4 Leren, leren, leren

Les 4 Leren, leren, leren

Wanneer begint je cursus? Wanneer is hij afgelopen? Wanneer heb je les? De cursus begint op maandag 6 mei, en hij is afgelopen op vrijdag 7 juni. We hebben 4 dagen per week les. Elke dag, behalve woensdag. We hebben 2 maal per dag les. 1 keer 's ochtends en 1 keer 's middags. Elke dag 2 lessen, dat is 8 lessen per week. Dat is veel!

Hoe laat beginnen de lessen? Wat is je rooster? Er is een groep A en een groep B. Ik zit in groep A. Groep A begint 's morgens om 9 uur, en 's middags om 1 uur. We beginnen op tijd. Iedereen komt op tijd. Niemand komt te laat. Duren de lessen lang? Hoe lang duurt een les? De lessen duren 1 uur. 's Morgens van 9 tot 10, en 's middags van 1 tot 2. Wij hebben les in lokaal 5G. De andere groep in 5H. En na de lessen? Zijn jullie dan klaar? Nee, nee! Tot 5 uur doen we ons huiswerk. Voor de volgende dag. Daarna gaan we naar huis. En soms zijn we dan nog niet klaar. Dan leren we 's avonds nog een tekst. Hoeveel huiswerk hebben jullie? 2 teksten per dag. Soms 3. Ja, het is: leren, leren, leren! Maar in het weekend hebben jullie geen les. Dan hebben jullie vrij. Op zaterdag en zondag is er geen les. Dan is de school dicht. Veel mensen werken dan niet. Bijna iedereen heeft vrij. Behalve wij!

Les 4 Leren, leren, leren Lektion 4 Lernen, lernen, lernen Lesson 4 Learn, learn, learn Lección 4 Aprender, aprender, aprender Leçon 4 Apprendre, apprendre, apprendre Lekcja 4 Nauka, nauka, nauka Lição 4 Aprender, aprender, aprender Урок 4 Учиться, учиться, учиться Ders 4 Öğrenme, öğrenme, öğrenme 第四課 學習,學習,學習

Wanneer begint je cursus? When does your course start? دوره شما از چه زمانی شروع می شود؟ Wanneer is hij afgelopen? When is it finished? Wanneer heb je les? When do you have class? De cursus begint op maandag 6 mei, en hij is afgelopen op vrijdag 7 juni. The course begins on Monday, May 6, and it ends on Friday, June 7. Kurs 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 7 Haziran Cuma günü sona erecektir. We hebben 4 dagen per week les. We have classes 4 days a week. Elke dag, behalve woensdag. Every day except Wednesday. We hebben 2 maal per dag les. We have lessons twice a day. 1 keer 's ochtends en 1 keer 's middags. Once in the morning and once in the afternoon. Elke dag 2 lessen, dat is 8 lessen per week. Every day 2 lessons, that's 8 lessons a week. Dat is veel! That's a lot!

Hoe laat beginnen de lessen? Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht? At what time do the classes begin? Wat is je rooster? Wie sieht Ihr Zeitplan aus? What is your schedule? Er is een groep A en een groep B. Ik zit in groep A. Groep A begint 's morgens om 9 uur, en 's middags om 1 uur. There is a group A and a group B. I am in group A. Group A starts at 9 a.m. in the morning, and at 1 p.m. in the afternoon. We beginnen op tijd. We start on time. Zamanında başlıyoruz. Iedereen komt op tijd. Everyone arrives on time. Niemand komt te laat. Nobody is late. Duren de lessen lang? Are the lessons long? Hoe lang duurt een les? How long does a class last? De lessen duren 1 uur. Classes are 1 hour long. 's Morgens van 9 tot 10, en 's middags van 1 tot 2. In the morning from 9 to 10, and in the afternoon from 1 to 2. Wij hebben les in lokaal 5G. We have class in room 5G. ما در اتاق 5G درس داریم. 我们有本地 5G 的课程。 De andere groep in 5H. The other group in 5H. En na de lessen? And after classes? Zijn jullie dan klaar? Are you ready then? Hazır mısın o zaman? Nee, nee! No, no! Tot 5 uur doen we ons huiswerk. Until 5 o'clock we do our homework. Saat 5'e kadar ödevlerimizi yapıyoruz. Voor de volgende dag. For the next day. Daarna gaan we naar huis. After that, we go home. Ondan sonra eve gideriz. En soms zijn we dan nog niet klaar. And sometimes we're not ready yet. Ve bazen o zamana kadar hazır olamayız. Dan leren we 's avonds nog een tekst. Then we learn another text in the evening. Sonra akşam başka bir metin öğreniyoruz. Hoeveel huiswerk hebben jullie? How much homework do you have? Ne kadar ev ödevin var? 2 teksten per dag. 2 texts per day. 2 پیامک در روز Soms 3. Sometimes 3. Ja, het is: leren, leren, leren! Yes, it is: learn, learn, learn! Maar in het weekend hebben jullie geen les. But on weekends you don't have classes. Ama hafta sonları dersiniz yok. Dan hebben jullie vrij. Then you are free. Op zaterdag en zondag is er geen les. There is no class on Saturdays and Sundays. Dan is de school dicht. Then the school is closed. O zaman okul kapanır. Veel mensen werken dan niet. Many people do not work then. Bijna iedereen heeft vrij. Almost everyone is free. Behalve wij! Except us! Biz hariç!