×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 36 Stad onder de grond

Les 36 Stad onder de grond

Goedemorgen, meneer Zwarts. U bent de directeur van een groot bouwbedrijf. U hebt het project Stad onder de grond gepresenteerd. Berichten hierover waren al op het nieuws. Amsterdam heeft grote problemen, die vaak te maken hebben met de beperkte ruimte. Met uw project is dit probleem opgelost, zegt u. Dat moet u even uitleggen. De enige oplossing voor het probleem is: bouwen onder de grond. Er komt een stad van 6 verdiepingen diep. Winkels, sportcentra, Filmtheaters. En natuurlijk parkeerruimte. De gedachte om onder de grond te bouwen is niet nieuw. Maar wij hebben nu een concreet bouwplan opgesteld. Dat heeft nog niemand eerder gedaan. Ongelooflijk!

Maar tijdens het bouwproces moet de stad waarschijnlijk afgesloten worden. Dat is een groot bezwaar, vermoed ik. Dat is helemaal niet nodig! We werken vanuit de grachten. We laten betonnen muren in het water zakken, en van daaruit gaan we bouwen. Op deze wijze hebben de bewoners nergens last van. En het verkeer ook niet. En de risico's? Zo'n stad onder de grond is gevaarlijk. Bij het idee alleen al zit ik in angst! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Och, risico's loopt u overal. Maar vertrouwt u mij, wij bouwen veilig. Op basis van degelijke plannen. Met stevige materialen. Het wordt absoluut brandveilig. Wij kennen onze verantwoordelijkheid.

Op welke termijn denkt u het project te realiseren? Als we dit jaar starten, kan het project over 15 jaar klaar zijn. En het financiële aspect? Logisch dat zo'n plan tamelijk veel kost. We gaan uit van 10 miljard. Maar dan heb je ook wat: een nieuwe stad! Heeft u het gemeentebestuur al overtuigd? Steunen ze uw project? Het bestuur reageert voorzichtig. Eerst gaat een commissie het plan bekijken. Ik heb daar begrip voor. Dat is normaal in deze fase. Ik zoek intussen andere bedrijven die bereid zijn om eraan mee te doen.


Les 36 Stad onder de grond Lektion 36 Stadt im Untergrund Lesson 36 City underground

Goedemorgen, meneer Zwarts. U bent de directeur van een groot bouwbedrijf. U hebt het project Stad onder de grond gepresenteerd. Berichten hierover waren al op het nieuws. Reports of this were already on the news. Amsterdam heeft grote problemen, die vaak te maken hebben met de beperkte ruimte. Amsterdam has major problems, often related to limited space. Met uw project is dit probleem opgelost, zegt u. Dat moet u even uitleggen. De enige oplossing voor het probleem is: bouwen onder de grond. Er komt een stad van 6 verdiepingen diep. There will be a city six stories deep. Winkels, sportcentra, Filmtheaters. En natuurlijk parkeerruimte. De gedachte om onder de grond te bouwen is niet nieuw. Maar wij hebben nu een concreet bouwplan opgesteld. Dat heeft nog niemand eerder gedaan. Ongelooflijk!

Maar tijdens het bouwproces moet de stad waarschijnlijk afgesloten worden. But during the construction process, the city should probably be closed. Dat is een groot bezwaar, vermoed ik. Das ist ein großer Einwand, vermute ich. Dat is helemaal niet nodig! We werken vanuit de grachten. We work from the canals. We laten betonnen muren in het water zakken, en van daaruit gaan we bouwen. We will lower concrete walls into the water, and from there we will build. Op deze wijze hebben de bewoners nergens last van. Auf diese Weise werden die Anwohner durch nichts belästigt. This way, the residents won't be bothered by anything. En het verkeer ook niet. En de risico's? Zo'n stad onder de grond is gevaarlijk. Bij het idee alleen al zit ik in angst! Allein der Gedanke daran versetzt mich in Angst und Schrecken! At the very idea, I sit in fear! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ein Unfall ereignet sich in einer kleinen Ecke. An accident is in a small corner. Och, risico's loopt u overal. Nun ja, Risiken gibt es überall. Oh well, risks are everywhere. Maar vertrouwt u mij, wij bouwen veilig. Op basis van degelijke plannen. Auf der Grundlage solider Pläne. Based on sound plans. Met stevige materialen. Het wordt absoluut brandveilig. Es wird absolut feuerfest sein. Wij kennen onze verantwoordelijkheid.

Op welke termijn denkt u het project te realiseren? In what time frame do you plan to realize the project? Als we dit jaar starten, kan het project over 15 jaar klaar zijn. En het financiële aspect? Logisch dat zo'n plan tamelijk veel kost. Logischerweise würde ein solcher Plan ziemlich viel kosten. We gaan uit van 10 miljard. Wir gehen von 10 Milliarden aus. Maar dan heb je ook wat: een nieuwe stad! Heeft u het gemeentebestuur al overtuigd? Haben Sie den Stadtrat schon überzeugt? Steunen ze uw project? Unterstützen sie Ihr Projekt? Het bestuur reageert voorzichtig. Der Vorstand reagiert zurückhaltend. Eerst gaat een commissie het plan bekijken. Ik heb daar begrip voor. Ich verstehe das. I understand that. Dat is normaal in deze fase. Ik zoek intussen andere bedrijven die bereid zijn om eraan mee te doen. In der Zwischenzeit bin ich auf der Suche nach anderen Unternehmen, die bereit sind, sich daran zu beteiligen. Meanwhile, I am looking for other companies willing to participate in it.