×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 31 De Randstad

Les 31 De Randstad

In het westen van Nederland ligt een gebied dat de Randstad heet. Het bestaat uit Zuid-Holland en delen van Noord-Holland en Utrecht. De 4 grote steden liggen erin: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Met daartussen kleinere steden, zoals Gouda, Leiden, Delft, Haarlem. In feite kun je de Randstad beschouwen als een geheel. Een grote stad met wat groen in het midden. En die stad breidt zich steeds verder uit. Er is veel economische activiteit in de Randstad. De haven van Rotterdam is van belang voor import en export. Rond die haven is industrie: olie-industrie.

Ook wordt er in de Randstad veel groente en fruit geproduceerd. Via de luchthaven Schiphol worden deze producten naar allerlei landen uitgevoerd. De Randstad is een gunstige plaats voor bedrijven en ondernemingen. Daardoor is er veel werk. Logisch gevolg: de Randstad heeft een dichte bevolking. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Daarvan wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad. Een groot probleem is het gebrek aan geschikte woningen. In de grote steden moet je lang zoeken. Gezinnen met kinderen willen graag een huis met een tuin. Maar die zijn er niet, of ze zijn te duur. Om die reden gaan veel mensen buiten de stad wonen. Terwijl ze in de stad werken.

Vandaar dat het op de wegen praktisch altijd druk is. De file is een bekend verschijnsel. 2 keer per dag zit het verkeer volkomen vast. En dat heeft negatieve gevolgen. Onder andere voor de kwaliteit van de lucht. En men verliest verschrikkelijk veel tijd. In de Randstad wonen opvallend veel mensen uit het buitenland. Neem Amsterdam, met 176 nationaliteiten! Mensen uit allerlei landen, van Argentinië tot Zweden. Neem de tram en luister. Je hoort duizend en één verschillende talen. Herken je ze? En je staat op straat toch wel even stil om te luisteren naar die bijzondere muziek uit verre landen?


Les 31 De Randstad Lektion 31 Die Randstad Lesson 31 The Randstad

In het westen van Nederland ligt een gebied dat de Randstad heet. Het bestaat uit Zuid-Holland en delen van Noord-Holland en Utrecht. De 4 grote steden liggen erin: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Met daartussen kleinere steden, zoals Gouda, Leiden, Delft, Haarlem. In feite kun je de Randstad beschouwen als een geheel. In fact, you can consider the Randstad as a whole. Een grote stad met wat groen in het midden. A big city with some green in the middle. En die stad breidt zich steeds verder uit. And that city keeps expanding. Er is veel economische activiteit in de Randstad. De haven van Rotterdam is van belang voor import en export. Rond die haven is industrie: olie-industrie.

Ook wordt er in de Randstad veel groente en fruit geproduceerd. Via de luchthaven Schiphol worden deze producten naar allerlei landen uitgevoerd. De Randstad is een gunstige plaats voor bedrijven en ondernemingen. The Randstad is a favorable place for businesses and enterprises. Daardoor is er veel werk. Logisch gevolg: de Randstad heeft een dichte bevolking. Logical consequence: the Randstad has a dense population. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Daarvan wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad. Een groot probleem is het gebrek aan geschikte woningen. In de grote steden moet je lang zoeken. Gezinnen met kinderen willen graag een huis met een tuin. Семьи с детьми хотели бы дом с садом. Maar die zijn er niet, of ze zijn te duur. But there aren't any, or they are too expensive. Но их нет, или они слишком дорогие. Om die reden gaan veel mensen buiten de stad wonen. По этой причине многие люди живут за городом. Terwijl ze in de stad werken.

Vandaar dat het op de wegen praktisch altijd druk is. That is why it is almost always busy on the roads. Именно поэтому на дорогах почти всегда занято. De file is een bekend verschijnsel. 2 keer per dag zit het verkeer volkomen vast. 2 times a day the traffic is completely stuck. 2 раза в день трафик полностью застревает. En dat heeft negatieve gevolgen. And that has negative consequences. Onder andere voor de kwaliteit van de lucht. Among other things for the quality of the air. Среди прочего за качество воздуха. En men verliest verschrikkelijk veel tijd. And one loses an awful lot of time. In de Randstad wonen opvallend veel mensen uit het buitenland. A striking number of people from abroad live in the Randstad. Поразительное количество людей из-за рубежа живет в Рандстаде. Neem Amsterdam, met 176 nationaliteiten! Mensen uit allerlei landen, van Argentinië tot Zweden. Neem de tram en luister. Take the tram and listen. Je hoort duizend en één verschillende talen. Вы слышите тысячу и один язык. Herken je ze? Do you recognize them? En je staat op straat toch wel even stil om te luisteren naar die bijzondere muziek uit verre landen? And you stop in the street to listen to that special music from distant countries, don't you? И вы останавливаетесь на улице, чтобы послушать эту особенную музыку из дальних стран, не так ли?