×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Hoe is de medische zorg geregeld? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Je gaat altijd eerst naar de huisarts. De basis van het systeem. Hij of zij woont in je buurt. En houdt op bepaalde tijden spreekuur. Soms moet je bellen om een afspraak te maken. Het is praktisch als je dan al bekend bent bij een huisarts. Vraag je buren wie hun dokter is, en of ze tevreden zijn. Bel hem op of hij nog ruimte heeft voor jou als patiёnt. Dan weet je wie je moet bellen als je plotseling ziek wordt. Maar als ik ziek ben, ga ik liever naar een specialist!

In Nederland ga je eerst naar de huisarts. Hij heeft algemene kennis. En hij kent jouw geschiedenis. Althans, die heeft hij in z'n pc zitten. Hij heeft aandacht voor jouw persoon. Hij voert een persoonlijk gesprek met je. Samen met jou denkt hij na over de oorzaak van de ziekte. Pijn aan je schouder? Wellicht zit je niet in de juiste houding achter je pc. Je slaapt al weken slecht? Spanningen op je werk, misschien. Verkouden? 3 dagen vroeg naar bed. Zo moe de laatste tijd? Dan ga ik je bloed laten onderzoeken. Als de huisarts vindt dat je medicijnen nodig hebt, schrijft hij een recept. Dat gaat dan direct naar de computer van de apotheek. Als hij geen oplossing kan bedenken, stuurt hij je met een brief naar de specialist. Meestal is die verbonden aan een ziekenhuis.

Heb je al een tandarts overigens? Die heeft een eigen praktijk. Die bel je zelf. Is de medische zorg eigenlijk gratis, hier? En de medicijnen? Je verzekering betaalt het grootste deel van de kosten. Je bent toch wel verzekerd? In principe heeft iedereen een basisverzekering. Dat is verplicht. De premie betaal je zelf. Als je inkomen laag is, betaal je minder. Toch is een kwart miljoen Nederlanders niet verzekerd! En als die hulp nodig hebben of gewond raken bij een ongeluk? Dan krijgen ze toch de juiste behandeling in het ziekenhuis.

Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben? Lektion 30 Was soll ich tun, wenn ich krank bin? Lesson 30 What should I do when I am sick? Lección 30 ¿Qué debo hacer si estoy enfermo? درس 30 اگر مریض باشم چه باید بکنم؟ Lekcja 30 Co powinienem zrobić, jeśli jestem chory? Lição 30 O que devo fazer se estiver doente? Урок 30 Що робити, якщо я захворів? 第 30 课 如果我生病了,我该怎么办?

Hoe is de medische zorg geregeld? How is medical care arranged? مراقبت های پزشکی چگونه تنظیم می شود؟ 医疗如何安排? Wat moet ik doen als ik ziek ben? What should I do if I am sick? اگر مریض باشم چه کنم؟ 如果我生病了该怎么办? Je gaat altijd eerst naar de huisarts. You always go to the doctor first. شما همیشه اول پیش دکتر بروید. 你总是先去看医生。 De basis van het systeem. The basis of the system. پایه‌ی سیستم. 系统的基础。 Hij of zij woont in je buurt. He or she lives in your neighborhood. او یا او در نزدیکی شما زندگی می‌کند. 他或她住在您附近。 En houdt op bepaalde tijden spreekuur. And holds consultation hours at certain times. و در اوقات معین جلسه می‌گذارد. 并在特定时间设有咨询时间。 Soms moet je bellen om een afspraak te maken. Sometimes you have to call to make an appointment. گاهی لازم است تماس بگیرید تا وقت ملاقات را تعیین کنید. 有时您必须打电话预约。 Het is praktisch als je dan al bekend bent bij een huisarts. It is practical if you are already known to a doctor. اگر قبلاً با یک پزشک آشنا باشید، امری مفید است. 如果您已经认识一位全科医生,那么这很实用。 Vraag je buren wie hun dokter is, en of ze tevreden zijn. Ask your neighbors who their doctor is, and if they are satisfied. از همسایگان خود بپرسید که پزشک آن‌ها کیست و آیا راضی هستند. 询问您的邻居他们的医生是谁,以及他们是否满意。 Bel hem op of hij nog ruimte heeft voor jou als patiёnt. Call him to see if he still has room for you as a patient. به او زنگ بزنید و ببینید که آیا هنوز جایی برای شما بیمار است یا نه. 打电话给他,看看他是否还有空位给你这个病人。 Dan weet je wie je moet bellen als je plotseling ziek wordt. Then you know who to call if you suddenly get sick. به این ترتیب می‌دانید که در صورت ناگهان بیمار شدن، باید به کی زنگ بزنید. 这样您就知道如果您突然生病了该给谁打电话。 Maar als ik ziek ben, ga ik liever naar een specialist! But when I'm sick, I'd rather see a specialist! اما اگر بیمار شدم، من ترجیح می‌دهم به یک متخصص مراجعه کنم! 但当我生病时,我更愿意去看专科医生!

In Nederland ga je eerst naar de huisarts. In the Netherlands, you go to the family doctor first. در هلند ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کنید. 在荷兰,您首先去看医生。 Hij heeft algemene kennis. He has general knowledge. او دارای دانش عمومی است. 他有一般知识。 En hij kent jouw geschiedenis. And he knows your history. و او تاریخچه شما را می‌شناسد. 他知道你的历史。 Althans, die heeft hij in z'n pc zitten. Zumindest hat er es in seinem PC. At least, he has it in his PC. در هر حال، او آنها را در کامپیوتر خود دارد. 至少,他的电脑里有它。 Hij heeft aandacht voor jouw persoon. He pays attention to your person. او به شما توجه دارد. 他很注意你的人。 Hij voert een persoonlijk gesprek met je. He will have a personal conversation with you. او یک گفتگوی شخصی با شما دارد. 他将与您进行私人谈话。 Samen met jou denkt hij na over de oorzaak van de ziekte. Together with you, he thinks about the cause of the disease. با تو، او به علت بیماری فکر می‌کند. 他和你一起思考疾病的原因。 Pijn aan je schouder? Pain in your shoulder? آیا دارید درد شانه؟ 你的肩膀疼痛吗? Wellicht zit je niet in de juiste houding achter je pc. Perhaps you are not sitting in the right posture at your PC. احتمالاً این است که در پشت کامپیوترتان در حالی که نشسته‌اید، درست نشسته نیستید. 也许您坐在电脑前的位置不正确。 Je slaapt al weken slecht? You've been sleeping badly for weeks? آیا چند هفته است بد می‌خوابی؟ 您已经连续几周睡眠不好了吗? Spanningen op je werk, misschien. Tensions at work, perhaps. احتمالا ناشی از فشارهای شغلی است. 也许是工作上的压力。 Verkouden? A cold? آیا سرماخوردگی داری؟ 感冒了? 3 dagen vroeg naar bed. 3 days early to bed. 3 روز زود به رختخواب بروید. 连续三天早睡。 Zo moe de laatste tijd? So tired lately? آیا این روزها خیلی خسته هستید؟ 最近这么累吗? Dan ga ik je bloed laten onderzoeken. Then I'm going to have your blood tested. پس من خونت را بررسی می کنم. 然后我要给你验血。 Als de huisarts vindt dat je medicijnen nodig hebt, schrijft hij een recept. If the doctor thinks you need medication, he writes a prescription. اگر پزشک خانواده فکر می‌کند که نیاز به دارو دارید، دستورنامه می‌نویسد. 如果医生认为您需要药物治疗,他会开处方。 Dat gaat dan direct naar de computer van de apotheek. That then goes directly to the pharmacy's computer. سپس این دستورنامه به صورت مستقیم به کامپیوتر داروخانه ارسال می‌شود. 然后,该信息直接进入药房的计算机。 Als hij geen oplossing kan bedenken, stuurt hij je met een brief naar de specialist. If he cannot come up with a solution, he will send you to the specialist with a letter. اگر نتواند راه حلی پیدا کند، با یک نامه شما را به متخصص ارسال می‌کند. 如果他无法找到解决方案,他会给您写一封信给专家。 Meestal is die verbonden aan een ziekenhuis. Usually it is attached to a hospital. این معمولاً به بیمارستان مرتبط است. 它通常与医院相连。

Heb je al een tandarts overigens? Do you already have a dentist by the way? به هر حال یک دندانپزشک داری؟ 您已经有牙医了吗? Die heeft een eigen praktijk. Who has his own practice. آن شخص یک مطب خصوصی دارد. 他有自己的做法。 Die bel je zelf. You call that one yourself. خودت بهش زنگ بزن. 你自己打电话给他们。 Is de medische zorg eigenlijk gratis, hier? Is medical care actually free, here? آیا مراقبت پزشکی واقعا رایگان است؟ 这里的医疗真的免费吗? En de medicijnen? And the drugs? و داروها؟ 还有药物? Je verzekering betaalt het grootste deel van de kosten. Your insurance pays most of the cost. بیمه شما بیشترین هزینه ها را پرداخت می کند. 您的保险支付大部分费用。 Je bent toch wel verzekerd? You are insured, right? آیا حتما بیمه دارید؟ 你有保险,对吗? In principe heeft iedereen een basisverzekering. Basically, everyone has basic insurance. اصولاً همه افراد بیمه پایه دارند. 原则上每个人都有基本保险。 Dat is verplicht. Dies ist obligatorisch. This is mandatory. این اجباری است. 这是强制性的。 De premie betaal je zelf. You pay the premium yourself. شما باید حق بیمه خودتان را پرداخت کنید. 您自己支付保费。 Als je inkomen laag is, betaal je minder. If your income is low, you pay less. اگر درآمد شما کم است، کمتر پرداخت می‌کنید. 如果你的收入低,你付的钱就少。 Toch is een kwart miljoen Nederlanders niet verzekerd! Doch eine Viertelmillion Niederländer sind nicht versichert! Yet a quarter of a million Dutch people are not insured! با این حال یک چهارم میلیون هلندی بیمه ندارند! 然而,有 25 万荷兰人没有保险! En als die hulp nodig hebben of gewond raken bij een ongeluk? Und wenn diese Hilfe brauchen oder bei einem Unfall verletzt werden? And if they need help or are injured in an accident? و اگر به کمک نیاز داشته باشند یا در یک تصادف زخمی شوند؟ 他们是否需要帮助或在事故中受伤? Dan krijgen ze toch de juiste behandeling in het ziekenhuis. Dann bekommen sie auch im Krankenhaus die richtige Behandlung. Then they still get proper treatment in the hospital. آن‌ها با این حال معالجه صحیحی در بیمارستان دریافت می‌کنند. 那么他们仍然会在医院接受正确的治疗。