×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 2 Uit welk land kom je?

Les 2 Uit welk land kom je?

Achternaam: Koning-King Voornaam: Emma Adres: Hoofdstraat 14 Postcode en plaats: 2628 KL Delft. Telefoon mobiel 06 33490141; werk 015 2052174. Geboortedatum dag maand jaar: 12 maart 1974. Nationaliteit: de Nederlandse nationaliteit.

Dag Emma. Uit welk land kom je? Ik kom uit Engeland. Maar ik heb nu de Nederlandse nationaliteit. Hoe lang woon je al in Nederland? Woon je hier al lang? Ja, ik woon hier al 7 jaar. Hoe oud ben je? Wanneer ben je geboren? Ik ben geboren op 12 maart 1974.

Woon je alleen, bij vrienden, of bij familie? Ik ben getrouwd, met een Nederlander. Ik ben 6 jaar met hem getrouwd. Zijn naam is Joop Koning. We wonen in Delft. Wonen jullie in het centrum? Nee, in een flat buiten het centrum. Hebben jullie kinderen? Ja, we hebben 2 kinderen. Een jongen van 3 jaar, en een meisje van 2. Waarom wil je dat allemaal weten?

Emma komt uit Engeland. Ze woont al 7 jaar in Nederland. Ze is getrouwd en ze heeft een zoon en een dochter. Ze woont in Delft met haar man Joop en hun 2 kinderen.

Les 2 Uit welk land kom je? Lektion 2 Aus welchem Land kommst du? Lesson 2 What country are you from? Lección 2 ¿De qué país eres? درس 2 اهل کدام کشور هستید؟ Lezione 2 Da quale paese vieni? Lekcja 2 Z jakiego kraju pochodzisz? Lição 2 De que país és? Урок 2 Из какой вы страны? Lektion 2 Vilket land kommer du ifrån? Ders 2 Hangi ülkedensiniz? 第 2 课你来自哪个国家? 第 2 課 你來自哪個國家?

Achternaam: Koning-King Voornaam: Emma Adres: Hoofdstraat 14 Postcode en plaats: 2628 KL Delft. Surname: Koning-King First name: Emma Address: Hoofdstraat 14 Postal code and city: 2628 KL Delft. نام خانوادگی: Koning-King نام: Emma آدرس: Hoofdstraat 14 کد پستی و شهر: 2628 KL Delft. 姓氏:Koning-King 名字:Emma 地址:Hoofdstraat 14 邮政编码和城市:2628 KL Delft。 Telefoon mobiel 06 33490141; werk 015 2052174. Phone mobile 06 33490141; work 015 2052174. 手机06 33490141;工作015 2052174。 Geboortedatum dag maand jaar: 12 maart 1974. Date of birth day month year: March 12, 1974. Fecha de nacimiento día mes año: 12 de marzo de 1974. 出生日期年月日:1974年3月12日。 Nationaliteit: de Nederlandse nationaliteit. Nationality: the Dutch nationality. Nacionalidad: neerlandesa. 国籍:荷兰国籍。

Dag Emma. Bye Emma. Adiós Emma. 嗨艾玛。 Uit welk land kom je? What country are you from? 你来自哪个国家? Ik kom uit Engeland. I'm from England. 我来自英格兰。 Maar ik heb nu de Nederlandse nationaliteit. But I have Dutch citizenship now. Pero ahora tengo la nacionalidad neerlandesa. 但我现在拥有荷兰国籍。 Hoe lang woon je al in Nederland? How long have you been living in the Netherlands? 您在荷兰住了多久? Woon je hier al lang? Have you lived here long? Uzun süredir burada mı yaşıyorsunuz? 你在这里住了很久吗? Ja, ik woon hier al 7 jaar. Yes, I have lived here for 7 years. Hoe oud ben je? How old are you? 你今年多大? Wanneer ben je geboren? When were you born? 你什么时候出生? Ik ben geboren op 12 maart 1974. I was born on March 12, 1974. 我出生于1974年3月12日。

Woon je alleen, bij vrienden, of bij familie? Do you live alone, with friends, or with family? ¿Vive solo, con amigos o en familia? 您独自居住、与朋友或家人住在一起吗? Ik ben getrouwd, met een Nederlander. Estoy casada, con un holandés. 我嫁给了一个荷兰人。 Ik ben 6 jaar met hem getrouwd. I have been married to him for 6 years. Llevo 6 años casada con él. Я замужем за ним уже 6 лет. Onunla 6 yıldır evliyim. 我和他结婚已经六年了。 Zijn naam is Joop Koning. His name is Joop Koning. Se llama Joop Koning. Его зовут Джо Кинг. Adı Joop Koning. We wonen in Delft. Мы живем в Делфте. Delft'te yaşıyoruz. Wonen jullie in het centrum? Do you live downtown? Şehir merkezinde mi yaşıyorsunuz? Nee, in een flat buiten het centrum. No, in a flat outside the center. No, en un piso fuera del centro de la ciudad. Hayır, şehir merkezinin dışında bir dairede. 不,在市中心外的一间公寓里。 Hebben jullie kinderen? Do you have children? 你有小孩吗? Ja, we hebben 2 kinderen. Yes, we have 2 children. Sí, tenemos dos hijos. Een jongen van 3 jaar, en een meisje van 2. A 3-year-old boy, and a 2-year-old girl. Waarom wil je dat allemaal weten? Why do you want to know all of that? ¿Por qué quieres saber todo eso? Зачем тебе все это знать? Neden tüm bunları bilmek istiyorsun? 你为什么想知道这一切?

Emma komt uit Engeland. Emma is from England. Эмма из Англии. 艾玛来自英国。 Ze woont al 7 jaar in Nederland. She has been living in the Netherlands for 7 years. Yedi yıldır Hollanda'da yaşamaktadır. 她已经在荷兰生活了7年。 Ze is getrouwd en ze heeft een zoon en een dochter. She is married and she has a son and a daughter. 她已婚,有一个儿子和一个女儿。 Ze woont in Delft met haar man Joop en hun 2 kinderen. She lives in Delft with her husband Joop and their 2 children. Eşi Joop ve 2 çocuğuyla birlikte Delft'te yaşıyor. 她与丈夫乔普以及两个孩子住在代尔夫特。