×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand?

Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand?

Goedemorgen, u spreekt met de praktijk van dokter Jansen. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja, met de assistente van dokter Jansen. Kan ik u helpen? U spreekt met Bos. Ik bel voor mijn dochter Paula. Zij is patiёnt bij u. Ze is behoorlijk ziek. Ik wil graag een afspraak maken. Wat heeft uw dochter precies? Ze voelt zich niet goed: pijn in haar hoofd en last van haar buik. Even kijken. Vanmiddag om 10 over half 2 kan ze komen. Dan heeft de dokter spreekuur. Lukt dat, denkt u? Nee, ze is te ziek! Kan de dokter zelf misschien komen kijken? Dat is lastig, ben ik bang. Kan uw dochter echt niet komen? Mevrouw, ze ligt al een paar dagen in bed. Ze kan zo niet naar buiten. Gelooft u mij, het is ernstig. Er moet een arts bij komen! Een ogenblikje, ik overleg even met de dokter.

Met dokter Jansen! Wat is er aan de hand met uw dochter? Ze klaagt over vreselijke hoofdpijn en buikpijn. Eigenlijk doet haar hele lichaam pijn. Het gaat echt slecht, zegt ze. Ze eet haast niets. Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. Hebt u de temperatuur opgenomen? Nee, maar ik denk wel dat ze koorts heeft. Haar gezicht is zo rood! Goed, ik kom vanmiddag bij u. Vanmorgen lukt niet meer helaas. Fijn dank u wel. Kan ik haar ondertussen nog iets geven? Geeft u haar een paracetamol. En ze moet in ieder geval drinken. Daar moet u goed op letten, met die koorts. Dat zal ik doen. Tot straks, dokter.


Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? Lesson 17 With Dr Jansen: What's going on?

Goedemorgen, u spreekt met de praktijk van dokter Jansen. Good morning, you speak with Dr. Jansen's practice. Een ogenblik geduld alstublieft. One moment please. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. You will be helped as soon as possible. Ja, met de assistente van dokter Jansen. Yes, with Dr. Jansen's assistant. Kan ik u helpen? Can I help you? U spreekt met Bos. You speak with Bos. Ik bel voor mijn dochter Paula. I'm calling for my daughter Paula. Zij is patiёnt bij u. Ze is behoorlijk ziek. She is patient with you. She's pretty sick. Ik wil graag een afspraak maken. I would like to make an appointment. Wat heeft uw dochter precies? What exactly does your daughter have? Ze voelt zich niet goed: pijn in haar hoofd en last van haar buik. She doesn't feel well: pain in her head and pain in her stomach. Even kijken. Have a look. Vanmiddag om 10 over half 2 kan ze komen. She can come this afternoon at 10 past 2.30. Dan heeft de dokter spreekuur. Then the doctor has an office hour. Lukt dat, denkt u? Funktioniert das, was meinen Sie? Does that work, do you think? Nee, ze is te ziek! No, she's too sick! Kan de dokter zelf misschien komen kijken? Can the doctor come and see for himself? Dat is lastig, ben ik bang. That's tricky, I'm afraid. Kan uw dochter echt niet komen? Is your daughter really unable to come? Mevrouw, ze ligt al een paar dagen in bed. Ma'am, she's been in bed for a few days. Ze kan zo niet naar buiten. She can't go out like this. Gelooft u mij, het is ernstig. Believe me, it is serious. Er moet een arts bij komen! A doctor needs to come in! Een ogenblikje, ik overleg even met de dokter. Just a second, I'll talk to the doctor.

Met dokter Jansen! With Dr. Jansen! Wat is er aan de hand met uw dochter? What's wrong with your daughter? Ze klaagt over vreselijke hoofdpijn en buikpijn. She complains of terrible headaches and abdominal pain. Eigenlijk doet haar hele lichaam pijn. Actually, her whole body aches. Het gaat echt slecht, zegt ze. It's really bad, she says. Ze eet haast niets. She eats almost nothing. Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. I understand you are concerned. Hebt u de temperatuur opgenomen? Have you taken the temperature? Nee, maar ik denk wel dat ze koorts heeft. No, but I do think she has a fever. Haar gezicht is zo rood! Her face is so red! Goed, ik kom vanmiddag bij u. Vanmorgen lukt niet meer helaas. All right, I'll be with you this afternoon. Unfortunately this morning is no longer possible. Fijn dank u wel. Fine thank you. Kan ik haar ondertussen nog iets geven? Can I give her anything in the meantime? Geeft u haar een paracetamol. Give her a paracetamol. En ze moet in ieder geval drinken. And she should at least drink. Daar moet u goed op letten, met die koorts. You have to pay close attention to that, with that fever. Dat zal ik doen. I will. Tot straks, dokter. See you later, doctor.