×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand?

Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand?

Goedemorgen, u spreekt met de praktijk van dokter Jansen. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja, met de assistente van dokter Jansen. Kan ik u helpen? U spreekt met Bos. Ik bel voor mijn dochter Paula. Zij is patiёnt bij u. Ze is behoorlijk ziek. Ik wil graag een afspraak maken. Wat heeft uw dochter precies? Ze voelt zich niet goed: pijn in haar hoofd en last van haar buik. Even kijken. Vanmiddag om 10 over half 2 kan ze komen. Dan heeft de dokter spreekuur. Lukt dat, denkt u? Nee, ze is te ziek! Kan de dokter zelf misschien komen kijken? Dat is lastig, ben ik bang. Kan uw dochter echt niet komen? Mevrouw, ze ligt al een paar dagen in bed. Ze kan zo niet naar buiten. Gelooft u mij, het is ernstig. Er moet een arts bij komen! Een ogenblikje, ik overleg even met de dokter.

Met dokter Jansen! Wat is er aan de hand met uw dochter? Ze klaagt over vreselijke hoofdpijn en buikpijn. Eigenlijk doet haar hele lichaam pijn. Het gaat echt slecht, zegt ze. Ze eet haast niets. Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. Hebt u de temperatuur opgenomen? Nee, maar ik denk wel dat ze koorts heeft. Haar gezicht is zo rood! Goed, ik kom vanmiddag bij u. Vanmorgen lukt niet meer helaas. Fijn dank u wel. Kan ik haar ondertussen nog iets geven? Geeft u haar een paracetamol. En ze moet in ieder geval drinken. Daar moet u goed op letten, met die koorts. Dat zal ik doen. Tot straks, dokter.

Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? Lektion 17 Mit Doktor Jansen: Was ist los? Lesson 17 With Dr Jansen: What's going on? Lección 17 Con el doctor Jansen: ¿qué está pasando? Lesson 17 ドクター・ジャンセンと:何が起こっているのか? Урок 17 С доктором Янсеном: что происходит? Урок 17 з доктором Янсеном: що відбувається? 第 17 课 詹森医生:发生了什么事?

Goedemorgen, u spreekt met de praktijk van dokter Jansen. Good morning, you speak with Dr. Jansen's practice. صبح بخیر، شما با مطب دکتر یانسن صحبت می کنید. 早上好,您正在谈论詹森医生的诊所。 Een ogenblik geduld alstublieft. One moment please. یک لحظه لطفا. Bir dakika lütfen. Зачекайте, будь ласка. 稍等一会儿。 U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. You will be helped as soon as possible. در اسرع وقت به شما کمک خواهد شد. Mümkün olan en kısa sürede size yardımcı olunacaktır. Ви будете допомоглені найближчим часом. 您将尽快得到帮助。 Ja, met de assistente van dokter Jansen. Yes, with Dr. Jansen's assistant. Evet, Dr. Jansen'in asistanıyla. Так, з асистенткою доктора Янсена. 是的,和詹森博士的助手一起。 Kan ik u helpen? Can I help you? 我可以帮你吗? U spreekt met Bos. You speak with Bos. شما با Bos صحبت می کنید. Bos'la konuşuyorsun. 你和博斯说话。 Ik bel voor mijn dochter Paula. I'm calling for my daughter Paula. Я дзвоню за свою доньку Паулу. 我正在呼唤我的女儿保拉。 Zij is patiёnt bij u. Ze is behoorlijk ziek. She is patient with you. She's pretty sick. او بیمار شماست او کاملاً بیمار است. Вона є вашим пацієнтом. Вона досить хвора. 她是你的病人。她病得很重。 Ik wil graag een afspraak maken. I would like to make an appointment. Я хочу записатися на прийом. 我想预约一个时间。 Wat heeft uw dochter precies? What exactly does your daughter have? دخترت دقیقا چی داره؟ 你女儿到底有什么? Ze voelt zich niet goed: pijn in haar hoofd en last van haar buik. She doesn't feel well: pain in her head and pain in her stomach. او احساس خوبی ندارد: درد در سر و ناراحتی در شکم. Kendini iyi hissetmiyor: Başında ağrı ve midesinde rahatsızlık var. Вона почуває себе погано: біль у голові і біль у животі. 她感觉不舒服:头部疼痛,胃部不适。 Even kijken. Have a look. Подивимося. 看一看。 Vanmiddag om 10 over half 2 kan ze komen. She can come this afternoon at 10 past 2.30. او می تواند امروز بعد از ظهر ساعت 10:30 بیاید. Öğleden sonra 1.30'da gelebilir. Цього післяобіду о 10 хвилин пів на 2 вона може прийти. 她今天下午 10:30 可以来。 Dan heeft de dokter spreekuur. Then the doctor has an office hour. سپس دکتر ساعت مشاوره دارد. O zaman doktorun ameliyat saatleri var. 然后医生有咨询时间。 Lukt dat, denkt u? Funktioniert das, was meinen Sie? Does that work, do you think? آیا این کار می کند، به نظر شما؟ Sence bu işe yarar mı? Це вдається, ви думаєте? 你认为这会起作用吗? Nee, ze is te ziek! No, she's too sick! Hayır, o çok hasta! Ні, вона занадто хвора! 不行,她病得太重了! Kan de dokter zelf misschien komen kijken? Can the doctor come and see for himself? خود دکتر میتونه بیاد و نگاه کنه؟ Doktorun kendisi gelip görebilir mi? Може лікар сам прийде подивитися? 医生能亲自过来看看吗? Dat is lastig, ben ik bang. That's tricky, I'm afraid. این سخت است، می ترسم. Це складно, боюся. 恐怕这很难。 Kan uw dochter echt niet komen? Is your daughter really unable to come? Kızınız gerçekten gelemeyecek mi? Чи справді ваша дочка не може прийти? 你女儿真的不能来吗? Mevrouw, ze ligt al een paar dagen in bed. Ma'am, she's been in bed for a few days. Hanımefendi, birkaç gündür yatakta. Мадам, вона вже лежить в ліжку кілька днів. 女士,她已经卧床几天了。 Ze kan zo niet naar buiten. She can't go out like this. Bu şekilde dışarı çıkamaz. 她不能就这样出去。 Gelooft u mij, het is ernstig. Believe me, it is serious. باور کنید جدی است. İnanın bana, bu ciddi bir durum. Повірте мені, це серйозно. Er moet een arts bij komen! A doctor needs to come in! Bir doktor getirilmeli! Потрібен лікар! 需要医生! Een ogenblikje, ik overleg even met de dokter. Just a second, I'll talk to the doctor. فقط یک دقیقه، با دکتر چک می کنم. Bir dakika, doktora danışacağım. Ще мить, я пораджусь з лікарем. 请稍等,我去跟医生确认一下。

Met dokter Jansen! With Dr. Jansen! 和詹森医生一起! Wat is er aan de hand met uw dochter? What's wrong with your daughter? Kızınızın nesi var? Що сталося з вашою донькою? 你女儿怎么了? Ze klaagt over vreselijke hoofdpijn en buikpijn. She complains of terrible headaches and abdominal pain. او از سردردهای وحشتناک و معده درد شکایت دارد. Вона скаржиться на жахливі головні болі і болі у животі. 她抱怨头痛和胃痛。 Eigenlijk doet haar hele lichaam pijn. Actually, her whole body aches. در واقع تمام بدنش درد می کند. Aslında, tüm vücudu ağrıyor. Справді у неї болить уся кісткова система. 事实上,她全身都在疼痛。 Het gaat echt slecht, zegt ze. It's really bad, she says. Це справді погано, - говорить вона. 事情变得非常糟糕,她说。 Ze eet haast niets. She eats almost nothing. تقریبا هیچی نمیخوره Neredeyse hiçbir şey yemiyor. Вона майже нічого не їсть. 她几乎什么都不吃。 Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. I understand you are concerned. من می فهمم که شما نگران هستید. Endişelerinizi anlıyorum. Я розумію, що ви турбуєтеся. 我理解你的担心。 Hebt u de temperatuur opgenomen? Have you taken the temperature? Ateşini ölçtün mü? Чи ви вимірили температуру? 你量过体温了吗? Nee, maar ik denk wel dat ze koorts heeft. No, but I do think she has a fever. نه ولی فکر کنم تب داره Hayır, ama sanırım ateşi var. Ні, але я думаю, що вона має лихоманку. 没有,但我认为她发烧了。 Haar gezicht is zo rood! Her face is so red! Yüzü kıpkırmızı! Її обличчя таке червоне! 她的脸好红啊! Goed, ik kom vanmiddag bij u. Vanmorgen lukt niet meer helaas. All right, I'll be with you this afternoon. Unfortunately this morning is no longer possible. باشه امروز بعدازظهر میام پیشت متاسفانه امروز صبح دیگر کار نمی کند. Tamam, öğleden sonra size katılırım. Ne yazık ki bu sabah artık çalışmıyor. 好的,我今天下午来找你。不幸的是今天早上它不再起作用了。 Fijn dank u wel. Fine thank you. Дуже дякую. 好的,谢谢。 Kan ik haar ondertussen nog iets geven? Can I give her anything in the meantime? Bu arada ona bir şey verebilir miyim? Чи можу я дати їй щось ще? 在此期间我可以给她什么吗? Geeft u haar een paracetamol. Give her a paracetamol. Дайте їй парацетамол. 给她一些扑热息痛。 En ze moet in ieder geval drinken. And she should at least drink. و او حداقل باید بنوشد. Ve en azından içmeli. 她至少应该喝酒。 Daar moet u goed op letten, met die koorts. You have to pay close attention to that, with that fever. با آن تب باید خیلی به آن توجه کرد. Bu ateşle buna çok dikkat etmelisiniz. 你必须密切注意这一点,因为发烧。 Dat zal ik doen. I will. Yapacağım. 我去做。 Tot straks, dokter. See you later, doctor. 稍后见,医生。