×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 14 De papieren

Les 14 De papieren

Ha Anita. We hebben je gisteren gemist. Waar was je? Ik moest naar de gemeente. M'n papieren in orde maken. Je paspoort bedoel je? Moest je je paspoort laten zien? Nee, dat was het probleem niet. Het ging om mijn verblijfsvergunning. Ik wil hier namelijk studeren. Daarvoor moet je een speciale vergunning aanvragen: een verblijfsvergunning. Dat heb ik gisteren gedaan. Heeft dat de hele dag geduurd? Kost dat zoveel tijd? Hoe kan dat? Het was druk. Toen ik klaar was, kon ik niet meer naar de les komen.

Hoe is het afgelopen? Is het gelukt? Heb je die vergunning gekregen? Nee, zo snel krijg ik die niet. Het kan wel even duren met de papieren! En intussen mag je hier blijven wonen? Ja natuurlijk. Ik heb toch een visum? Van de Nederlandse ambassade. Heeft iedereen eigenlijk zo'n vergunning nodig? Ik ken iemand uit Spanje die hier woont, maar volgens mij niet zo'n vergunning heeft. Dat klopt. Wie uit een EU-land komt, heeft geen vergunning nodig.

En iemand van buiten de EU die hier wil werken? Die heeft wel een vergunning nodig. Die krijg je bijvoorbeeld als je komt op uitnodiging van een bedrijf. Dat bedrijf maakt alles in orde. Ik heb iets raars gehoord over een toets. Een Nederlandse vriend van me had een meisje leren kennen in Turkije. Ze wilden trouwen. Maar dat meisje mocht 't land niet in. Ze moest eerst de inburgeringstoets doen. Wat? Stel dat ik verliefd word op een Nederlander. Dan wil ik hier natuurlijk blijven. Moet ik dan ook die toets doen, denk je? Volgens mij wel. Nieuwe burgers moeten enige kennis bezitten van het land. Voordat ze naar Nederland komen. Ook wie hier al woont, moet eerst terug. Om de toets te doen. Meen je dat? Wat raar! Ik weet toch genoeg over Nederland?


Les 14 De papieren Lesson 14 The papers

Ha Anita. Hi Anita. We hebben je gisteren gemist. We missed you yesterday. Waar was je? Where were you? Ik moest naar de gemeente. I had to go to church. M'n papieren in orde maken. Get my papers in order. Je paspoort bedoel je? You mean your passport? Moest je je paspoort laten zien? Did you have to show your passport? Nee, dat was het probleem niet. No, that wasn't the problem. Het ging om mijn verblijfsvergunning. It was about my residence permit. Ik wil hier namelijk studeren. I want to study here. Daarvoor moet je een speciale vergunning aanvragen: een verblijfsvergunning. You must apply for a special permit for this: a residence permit. Dat heb ik gisteren gedaan. I did that yesterday. Heeft dat de hele dag geduurd? Did that take all day? Kost dat zoveel tijd? Does that take so much time? Hoe kan dat? How is that possible? Het was druk. It was crowded. Toen ik klaar was, kon ik niet meer naar de les komen. When I finished, I couldn't come to class anymore.

Hoe is het afgelopen? How did it end? Is het gelukt? Did it work? Heb je die vergunning gekregen? Nee, zo snel krijg ik die niet. No, I won't get it that fast. Het kan wel even duren met de papieren! Das mit den Papieren kann einige Zeit dauern! It may take a while with the papers! En intussen mag je hier blijven wonen? And in the meantime you can continue to live here? Ja natuurlijk. Ik heb toch een visum? Do I have a visa? Van de Nederlandse ambassade. From the Dutch embassy. Heeft iedereen eigenlijk zo'n vergunning nodig? Does everybody need a permit like that? Ik ken iemand uit Spanje die hier woont, maar volgens mij niet zo'n vergunning heeft. Ich kenne jemanden aus Spanien, der hier lebt, aber ich glaube nicht, dass er einen solchen Führerschein hat. I know someone from Spain who lives here, but I don't think he has such a permit. Dat klopt. That's right. Wie uit een EU-land komt, heeft geen vergunning nodig. If you come from an EU country, you do not need a permit.

En iemand van buiten de EU die hier wil werken? And someone from outside the EU who wants to work here? Die heeft wel een vergunning nodig. It does need a permit. Die krijg je bijvoorbeeld als je komt op uitnodiging van een bedrijf. You get this, for example, when you come at the invitation of a company. Dat bedrijf maakt alles in orde. That company makes everything right. Ik heb iets raars gehoord over een toets. I heard something weird about a test. Een Nederlandse vriend van me had een meisje leren kennen in Turkije. A Dutch friend of mine had met a girl in Turkey. Ze wilden trouwen. Maar dat meisje mocht 't land niet in. Aber das Mädchen durfte nicht ins Land einreisen. But that girl was not allowed to enter the country. Ze moest eerst de inburgeringstoets doen. Wat? Stel dat ik verliefd word op een Nederlander. Angenommen, ich verliebe mich in einen Holländer. Suppose I fall in love with a Dutchman. Dan wil ik hier natuurlijk blijven. Then of course I want to stay here. Moet ik dan ook die toets doen, denk je? Do you think I should take that test too? Volgens mij wel. Meiner Meinung nach. I think so. Nieuwe burgers moeten enige kennis bezitten van het land. New citizens must possess some knowledge of the country. Voordat ze naar Nederland komen. Before they come to the Netherlands. Ook wie hier al woont, moet eerst terug. Even those who already live here have to go back first. Om de toets te doen. To take the test. Meen je dat? Ist das Ihr Ernst? Are you serious? Wat raar! Wie seltsam! How strange! Ik weet toch genoeg over Nederland? I do know enough about The Netherlands, right?