×

Usamos cookies para ayudar a mejorar LingQ. Al visitar este sitio, aceptas nuestras politicas de cookie.


image

Useful Daily Expressions (Romaji), Have a Safe Trip

Have a Safe Trip

[ Aisatsu ]

Ki o tsukete . Itterasshai . Ittekimasu .

-------------- Hanae - chan , doko ni iku no ?

Midori - senpai to kaimono ni iku no .

Nan - ji - goro kaette kuru ?

go - ji niwa kaette kuru .

Sou . Ki o tsukete ne . itterasshai .

ittekimasu .

--------------

Have a Safe Trip have||safe|trip Eine sichere Reise Have a Safe Trip Buen viaje Voyagez en toute sécurité Buon viaggio 안전한 여행 되세요 Faça uma boa viagem Счастливого пути Ha en säker resa 一路平安 一路平安 一路平安

[ Aisatsu ] aisatsu [Aisatsu] [Aisatsu] [Aisatsu] [Aisatsu] [爱萨]

Ki o tsukete . Itterasshai . Ittekimasu . ki|||itterasshai|ittekimasu كي أو تسوكيت. Ki o tsukete. Itterasshai. Ittekimasu. Ki o tsukete. Itterasshai. Ittekimasu. Ki o tsukete . Itterasshai . Ittekimasu . Ki o tsukete, Itterasshai, Ittekimasu. Ki o tsukete. Itterasshai . Ittekimasu . Ki o tsukete . Itterasshai 。

-------------- Hanae - chan , doko ni iku no ? hanae||||| -------------- Hanae --chan, doko ni iku nein? -------------- Hanae-chan, doko ni iku no? -------------- Hanae - chan , doko ni iku no? -------------- Hanae-chan, doko ni iku no? -------------- Hanae - 陈,doko ni iku 不?

Midori - senpai to kaimono ni iku no . midori|||||| Midori - senpai to kaimono ni iku no . Midori-senpai to kaimono ni iku no. Midori - senpai to kaimono ni iku no . Midori-senpai para kaimono ni iku no. 绿 - 前辈与凯物的孩子 No.

Nan - ji - goro kaette kuru ? nan|||| Nan-ji-goro kaette kuru? ¿Nan - ji - goro kaette kuru? Nan-ji-goro kaette kuru?

go - ji niwa kaette kuru . go-ji niwa kaette kuru. go - ji niwa kaette kuru . go --ji niwa kaette kuru.

Sou . Ki o tsukete ne . itterasshai . sou|ki|||| Sou .Kio tsukete ne .itterasshai.

ittekimasu . ittekimasu. ittekimasu .

-------------- --------------