×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Цікава наука (Exciting Science), Це може вбити вас [AsapScience]

Це може вбити вас [AsapScience]

Усі ми знаємо, що потрібно триматися подалі від таких отрут, як ртуть, оскільки її доза 200 міліграмів може вас убити.

Або полоній, якого в газоподобному стані достатньо лише одного грама, щоб позбавити життя 50 мільйонів людей.

Але чи знаєте ви, що 70 чашок кави містять достатньо кофеїну, щоб убити людину масою 70 кілограмів?

Така кількість кофеїну може викликати прискорене серцебиття або навіть зупинку серця.

Надаєте перевагу акогольним напоям? 13 порцій поспіль теж можуть бути смертельними.

Оскільки алкоголь є депресантом, область в мозку, яка контролює основні життєві функції

як от дихання і частоту серцевих скорочень, починає відключатися.

Занадто велика кількість рідини теж може бути небезпечною.

Водна інтоксикація від близько шести її літрів викликає набряк клітин мозку,

що призводить до головного болю, судом, коми і навіть смерті.

Але якщо ви припините пити воду або з'їсте занадто багато солі,

ваші клітини починають зменшуватися в об'ємі, що призводить до стану, відомого як гіпернатріємія.

48 чайних ложок вашої улюбленої приправи за раз досить, щоб спричинити судоми, кому та навіть смерть.

Потрима́йте голову під водою або просто затамуйте дихання на 4 хвилини, цей час без кисню може призвести до важкого ушкодження мозку,

а за шість хвилин без кисню ви можете померти.

Проте, в ектремальних випадках, деякі пірнальники могли затримувати дихання більше ніж на 20 хвилин.

Вишні також можуть позбавити вас кисню.

Скажете: "що"?

Якщо ви коли-небудь ковтали вишневу кісточку, не варто перейматися.

Просто, не прокушуйте її. Одна або дві роздроблені вишневі кісточки містять достатньо ціаніду, щоб прикІнчити вас.

Іони ціаніду зупиняють дію ферменту "цитохромоксида́за", викликаючи нездатність ваших клітин використовувати кисень.

До речі, що на висоті понад вісім тисяч метрів над рівнем моря

наші тіла вже не можуть адаптуватися до обмеженої кількості кисню. В альпінізмі це відомо як "зона смерті".

Ваша власна висота також може вбити вас. У 1930 році Ро́берт Пе́ршинг Уо́длоу досяг власної висоти 2 метри 72 сантиметри

Це спричиняло значне навантаження на його систему кровообігу і великий тиск на кісткИ.

Чоловік помер у віці двадцяти двох років.

Дослідники припускають, що кожні два з половиною сантиметри понад півтора метри віднімають майже півтора роки нашого життя.

Якщо ви турбуєтеся про життя вашої домашньої тварини, то, ймовірно, чули, що їм не можна давати шоколад.

Та ж хімічна речовина - теобромін - може вбити нас також.

Смертельною для людини є доза 1000 міліграмів на кілограм маси тіла,

що еквівалентно 85 шоколадним плиткам за раз.

Ви можете захотіти багато шоколаду після вживання наркотиків.

Проте, потрібно буде з'їсти 22 кілограми марихуани, щоб вам загрожувала смерть.

Якщо ж її курити, то передозування настане за надвичайно високої дози: приблизно 680 кілограмів кана́бісу за 15 хвилин для летального кінця.

Це може пояснити, чому ніколи не було зафіксовано жодної смерті, пов'язаної з вживанням надто великої кількості марихуани.

Слухати музику також може бути весело, тільки не піднімайте гучність вище 185 децибел.

Звуковий тиск при такій гучності може розірвати ваші легені, або, ж це може спричинити емболію, яка дійде до серця.

Також це не дасть заснути вашим сусідам.

І, допоки невідомо, як довго організм може прожити без сну,

дослідження на щурах показали, що вони можуть прожити без сну близько двох тижнів, перед тим як померти.

Світовий рекорд серед людей становить трохи більше 11 днів,

але, на подив, після того, як рекордсмен відіспався, жодних довгострокових ефектів зафіксовано не було.

Це може вбити вас [AsapScience] Es kann dich umbringen [AsapScience] It can kill you [AsapScience] Il peut vous tuer [AsapScience] Pode matar-te [AsapScience]

Усі ми знаємо, що потрібно триматися подалі від таких отрут, як ртуть, оскільки її доза 200 міліграмів може вас убити. We all know that we need to stay away from poisons like mercury, as a dose of 200 milligrams can kill you.

Або полоній, якого в газоподобному стані достатньо лише одного грама, щоб позбавити життя 50 мільйонів людей. Or polonium, which in its gaseous state is enough to kill 50 million people.

Але чи знаєте ви, що 70 чашок кави містять достатньо кофеїну, щоб убити людину масою 70 кілограмів? But did you know that 70 cups of coffee contains enough caffeine to kill a 70 kilogram person?

Така кількість кофеїну може викликати прискорене серцебиття або навіть зупинку серця. This amount of caffeine can cause heart palpitations or even cardiac arrest.

Надаєте перевагу акогольним напоям? 13 порцій поспіль теж можуть бути смертельними. Do you prefer alcoholic beverages? 13 drinks in a row can also be fatal.

Оскільки алкоголь є депресантом, область в мозку, яка контролює основні життєві функції Because alcohol is a depressant, the area in the brain that controls basic life functions

як от дихання і частоту серцевих скорочень, починає відключатися. such as breathing and heart rate, begins to shut down.

Занадто велика кількість рідини теж може бути небезпечною. Too much fluid can also be dangerous.

Водна інтоксикація від близько шести її літрів викликає набряк клітин мозку, Water intoxication from about six liters of water causes swelling of brain cells,

що призводить до головного болю, судом, коми і навіть смерті. which leads to headaches, seizures, coma, and even death.

Але якщо ви припините пити воду або з'їсте занадто багато солі, But if you stop drinking water or eat too much salt,

ваші клітини починають зменшуватися в об'ємі, що призводить до стану, відомого як гіпернатріємія. your cells begin to shrink in volume, leading to a condition known as hypernatremia.

48 чайних ложок вашої улюбленої приправи за раз досить, щоб спричинити судоми, кому та навіть смерть. 48 teaspoons of your favorite seasoning at a time is enough to cause seizures, coma, and even death.

Потрима́йте голову під водою або просто затамуйте дихання на 4 хвилини, цей час без кисню може призвести до важкого ушкодження мозку, Hold your head underwater or just hold your breath for 4 minutes, this time without oxygen can lead to severe brain damage,

а за шість хвилин без кисню ви можете померти. and in six minutes without oxygen, you can die.

Проте, в ектремальних випадках, деякі пірнальники могли затримувати дихання більше ніж на 20 хвилин. However, in extreme cases, some divers could hold their breath for more than 20 minutes.

Вишні також можуть позбавити вас кисню. Cherries can also deprive you of oxygen.

Скажете: "що"? You say: "What?"

Якщо ви коли-небудь ковтали вишневу кісточку, не варто перейматися. If you've ever swallowed a cherry pit, don't worry.

Просто, не прокушуйте її. Одна або дві роздроблені вишневі кісточки містять достатньо ціаніду, щоб прикІнчити вас. Just don't bite into it. One or two broken cherry pits contain enough cyanide to kill you.

Іони ціаніду зупиняють дію ферменту "цитохромоксида́за", викликаючи нездатність ваших клітин використовувати кисень. Cyanide ions stop the action of the enzyme cytochrome oxidase, causing your cells to be unable to use oxygen.

До речі, що на висоті понад вісім тисяч метрів над рівнем моря By the way, at an altitude of more than eight thousand meters above sea level

наші тіла вже не можуть адаптуватися до обмеженої кількості кисню. В альпінізмі це відомо як "зона смерті". our bodies can no longer adapt to the limited amount of oxygen. In mountaineering, this is known as the "death zone".

Ваша власна висота також може вбити вас. У 1930 році Ро́берт Пе́ршинг Уо́длоу досяг власної висоти 2 метри 72 сантиметри Your own height can also kill you. In 1930, Robert Pershing Wadlow reached a personal height of 2 meters 72 centimeters

Це спричиняло значне навантаження на його систему кровообігу і великий тиск на кісткИ. This put a significant strain on his circulatory system and put a lot of pressure on his bones.

Чоловік помер у віці двадцяти двох років. The man died at the age of twenty-two.

Дослідники припускають, що кожні два з половиною сантиметри понад півтора метри віднімають майже півтора роки нашого життя. Researchers suggest that every two and a half centimeters over one and a half meters takes almost a year and a half of our life.

Якщо ви турбуєтеся про життя вашої домашньої тварини, то, ймовірно, чули, що їм не можна давати шоколад. If you care about your pet's life, you've probably heard that they shouldn't be given chocolate.

Та ж хімічна речовина - теобромін - може вбити нас також. The same chemical, theobromine, can kill us as well.

Смертельною для людини є доза 1000 міліграмів на кілограм маси тіла, A dose of 1000 milligrams per kilogram of body weight is lethal to humans,

що еквівалентно 85 шоколадним плиткам за раз. which is equivalent to 85 chocolate bars at a time.

Ви можете захотіти багато шоколаду після вживання наркотиків. You may want a lot of chocolate after using drugs.

Проте, потрібно буде з'їсти 22 кілограми марихуани, щоб вам загрожувала смерть. However, you would need to eat 22 kilograms of marijuana to be in danger of death.

Якщо ж її курити, то передозування настане за надвичайно високої дози: приблизно 680 кілограмів кана́бісу за 15 хвилин для летального кінця. If you smoke it, an overdose will occur at an extremely high dose: about 680 kilograms of cannabis in 15 minutes is fatal.

Це може пояснити, чому ніколи не було зафіксовано жодної смерті, пов'язаної з вживанням надто великої кількості марихуани. This may explain why there have never been any recorded deaths related to the use of too much marijuana.

Слухати музику також може бути весело, тільки не піднімайте гучність вище 185 децибел. Listening to music can be fun, too, but don't raise the volume above 185 decibels.

Звуковий тиск при такій гучності може розірвати ваші легені, або, ж це може спричинити емболію, яка дійде до серця. The sound pressure at this volume can rupture your lungs, or it can cause an embolism that reaches your heart.

Також це не дасть заснути вашим сусідам. It will also keep your neighbors awake.

І, допоки невідомо, як довго організм може прожити без сну, And it is still unknown how long the body can live without sleep,

дослідження на щурах показали, що вони можуть прожити без сну близько двох тижнів, перед тим як померти. Studies on rats have shown that they can live without sleep for about two weeks before dying.

Світовий рекорд серед людей становить трохи більше 11 днів, The world record for humans is just over 11 days,

але, на подив, після того, як рекордсмен відіспався, жодних довгострокових ефектів зафіксовано не було. but, surprisingly, after the record holder fell asleep, no long-term effects were noted.