×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Ukrainian poetry, Тарас Шевченко Не завидуй багатому / Не женися на багатій

Тарас Шевченко Не завидуй багатому / Не женися на багатій

Тарас Шевченко Не завидуй багатому, Багатий не знає Ні приязні, ні любові — Він все те наймає. Не завидуй могучому, Бо той заставляє. Не завидуй і славному, Славний добре знає, Що не його люди люблять, А ту тяжку славу, Що він тяжкими сльозами Вилив на забаву. А молоді як зійдуться, Та любо та тихо, Як у раї, — а дивишся: Ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, Дивись кругом себе, Нема раю на всій землі, Та нема й на небі.

Тарас Шевченко Не женися на багатій, Бо вижене з хати, Не женися на убогій, Бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, На козацькій долі, Яка буде, така й буде, Чи гола, то й гола. Та ніхто не докучає І не розважає — Чого болить і де болить, Ніхто не питає. Удвох, кажуть, і плакати Мов легше неначе; Не потурай: легше плакать, Як ніхто не бачить.


Тарас Шевченко Не завидуй багатому / Не женися на багатій Taras Shevchenko Beneide die Reichen nicht / Heirate die Reichen nicht Taras Shevchenko Don't envy the rich / Don't marry the rich

Тарас Шевченко Taras Shevchenko Не завидуй багатому, Do not envy the rich, Багатий не знає The rich do not know Ні приязні, ні любові — No friendship, no love - Він все те наймає. He hires all that. Не завидуй могучому, Do not envy the mighty, Бо той заставляє. Because he forces. Не завидуй і славному, Do not envy the glorious, Славний добре знає, Glorious knows well Що не його люди люблять, What his people don't like А ту тяжку славу, And that heavy glory, Що він тяжкими сльозами That he shed heavy tears Вилив на забаву. Poured for fun. А молоді як зійдуться, And how young people will come together, Та любо та тихо, Yes love and quiet, Як у раї, — а дивишся: As in paradise - and you look: Ворушиться лихо. Move famously. Не завидуй же нікому, Do not envy anyone, Дивись кругом себе, Look around you, Нема раю на всій землі, There is no paradise on earth, Та нема й на небі. But not in heaven.

Тарас Шевченко Taras Shevchenko Не женися на багатій, Do not marry the rich, Бо вижене з хати, Because he was kicked out of the house, Не женися на убогій, Do not marry the poor, Бо не будеш спати. Because you will not sleep. Оженись на вольній волі, Marry at will, На козацькій долі, On the Cossack destiny, Яка буде, така й буде, As it will be, so it will be, Чи гола, то й гола. Or naked, then naked. Та ніхто не докучає And no one bothers І не розважає — And not entertaining - Чого болить і де болить, What hurts and where it hurts, Ніхто не питає. Nobody asks. Удвох, кажуть, і плакати The two of them, they say, are crying Мов легше неначе; It seemed easier; Не потурай: легше плакать, Don't indulge: it's easier to cry, Як ніхто не бачить. As no one sees.