×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Ukrainian poetry, Кавказ. Тарас Шевченко

Кавказ. Тарас Шевченко

Искреннему моему Якову де Бальмену

Кто даст. главе моей воду, И очесем моим источник слез, И плачуся и день и нощь о побиенных... Иеремии. Глава 9, стих 1.

За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі. Споконвіку Прометея Там орел карає, Що день божий довбе ребра Й серце розбиває. Розбиває, та не вип'є Живущої крові, — Воно знову оживає І сміється знову. Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле. Не скує душі живої І слова живого. Не понесе слави бога, Великого бога.

Не нам на прю з тобою стати! Не нам діла твої судить! Нам тільки плакать, плакать, плакать І хліб насущний замісить Кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться — Коли одпочити Ляжеш, боже, утомлений — І нам даси жити! Ми віруєм твоїй силі І духу живому. Встане правда! Встане воля! І тобі одному Помоляться всі язики Вовіки і віки. А поки що течуть ріки, Кривавії ріки! За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі. Отам-то милостивії ми Ненагодоваиу і голу Застукали сердешну волю Та й цькуємо. Лягло костьми Людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові!— напоїть Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками, втопить В сльозах удов'їх. А дівочих, Пролитих тайно серед ночі! А матерніх гарячих сльоз! А батькових, старих, кривавих! Не ріки — море розлилось, Огненне море! Слава!

Слава!

Хортам, і гончим, і псарям, І нашим батюшкам-царям Слава!

І вам слава, сині гори, Кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся — поборете! Вам бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!

Чурек і сакля — все твоє; Воно не прошене, не дане, Ніхто й не возьме за своє, Не поведе тебе в кайданах. А в нас!.. На те письменні ми, Читаєм божії глаголи!.. І од глибокої тюрми Та до високого престола — Усі ми в золоті і голі. До нас в науку! Ми навчим, Почому хліб і сіль почім! Ми християни: храми, школи, Усе добро, сам бог у нас! Нам тільки сакля очі коле: Чого вона стоїть у вас, Не нами дана; чом ми вам Чурек же ваш та вам не кинем, Як тій собаці! Чом ви нам Платить за сонце не повинні! — Та й тільки ж то! Ми не погани, Ми настоящі християни — Ми малим ситі!.. А зате! Якби ви з нами подружили, Багато б дечому навчились! У нас же й світа, як на те — Одна Сибір неісходима! А тюрм, а люду!.. Що й лічить! Од молдаванина до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! У нас Святую біблію читає Святий чернець і научає, Що цар якийсь-то свині пас Та дружню жінку взяв до себе, А друга вбив. Тепер на небі! От бачите, які у нас Сидять на небі! Ви ще темні, Святим хрестом не просвіщені! У нас навчіться! В нас дери, Дери та дай, І просто в рай, Хоч і рідню всю забери! У нас! Чого-то ми не вмієм — І зорі лічим, гречку сієм, Французів лаєм. Продаєм Або у карти програєм Людей... не негрів... а таких, Таки хрещених... но простих. Ми не гішпани! Крий нас, боже, Щоб крадене перекупать, Як ті жиди. Ми по закону!..

По закону апостола Ви любите брата! Суєслови, лицеміри, Господом прокляті! Ви любите на братові Шкуру, а не душу! Та й лупите по закону: Дочці на кожушок, Байстрюкові на придане, Жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають Ні діти, ні жінка!

За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине божий — За нас добрих, чи за слово Істини... Чи, може, Щоб ми з тебе насміялись — Воно ж так і сталось.

Храми, каплиці, і ікони, І ставники, і мірри дим, І перед образом твоїм Неутомленнії поклони За кражу, за войну, за кров, — Щоб братню кров пролити просять, І потім в дар тобі приносять З пожару вкрадений покров!!. Просвітились! Та ще й хочем Других просвітити, Сонце правди показати... Сліпим, бачиш, дітям!! Все покажем! Тільки дайте Себе в руки взяти. Як і тюрми мурувати, Кайдани кувати — Як і носить!.. І як плести Кнути узлуваті, — Всьому навчим! Тільки-дайте Свої сині гори Остатнії... бо вже взяли І поле і море.

І тебе загнали, мій друже єдиний, Мій Якове добрий! Не за Україну, А за її ката довелось пролить Кров добру, не чорну. Довелось запить З московської чаші московську отруту! О друже мій добрий! друже незабутий! Живою душею в Украйні витай; Літай з козаками понад берегами, Розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами І мене з неволі в степу виглядай.

А поки що — мої думи, Моє люте горе Сіятиму. Нехай ростуть Та з вітром говорять. Вітер тихий з України Понесе з росою Мої думи аж до тебе!.. Братньою сльозою Ти їх, друже, привітаєш, Тихо прочитаєш... І могили, степи, море. І мене згадаєш.


Кавказ. Тарас Шевченко Kaukasus. Taras Schewtschenko Caucasus. Taras Shevchenko

Искреннему моему Якову де Бальмену An meinen aufrichtigen Jacob de Balmain To my sincere Jacob de Balmen

Кто даст. Wer wird geben Who will give. главе моей воду, И очесем моим источник слез, И плачуся и день и нощь о побиенных... Иеремии. Ich gieße mein Wasser in meine Augen, und meine Augen sind eine Quelle der Tränen, und ich weine Tag und Nacht um die Erschlagenen ... Jeremiah. my head is water, And we will clean my source of tears, And I cry day and night about the beaten ... Jeremiah. Глава 9, стих 1. Chapter 9, verse 1.

За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі. Hinter den Bergen sind Berge, die mit Wolken bedeckt sind, Gesät mit Trauer, mit Blut begossen. Beyond the mountains are mountains covered with clouds, Sown with grief, covered with blood. Споконвіку Прометея Там орел карає, Що день божий довбе ребра Й серце розбиває. Von jeher Prometheus Dort straft der Adler, Dass der Tag Gottes die Rippen bricht Und das Herz bricht. From time immemorial Prometheus There eagle punishes, That the day of God pierces the ribs And breaks the heart. Розбиває, та не вип'є Живущої крові, — Воно знову оживає І сміється знову. He breaks, but does not drink the Living Blood, - It comes to life again And laughs again. Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. Our soul does not die, Will does not die. І неситий не виоре На дні моря поле. And the bear does not howl At the bottom of the sea field. Не скує душі живої І слова живого. Does not bind the soul of the living And the words of the living. Не понесе слави бога, Великого бога. He did not bear the glory of God, the Great God.

Не нам на прю з тобою стати! We can't stand with you! Не нам діла твої судить! We do not judge your deeds! Нам тільки плакать, плакать, плакать І хліб насущний замісить Кривавим потом і сльозами. We just cry, cry, cry And knead the bread with bloody sweat and tears. Кати знущаються над нами, А правда наша п'яна спить. The executioners are mocking us, but our drunk is asleep. Коли вона прокинеться — Коли одпочити Ляжеш, боже, утомлений — І нам даси жити! When she wakes up - When you rest You will lie down, God, tired - And let us live! Ми віруєм твоїй силі І духу живому. We believe in your strength and living spirit. Встане правда! The truth will emerge! Встане воля! І тобі одному Помоляться всі язики Вовіки і віки. And all tongues will pray to you alone forever and ever. А поки що течуть ріки, Кривавії ріки! And for now the rivers are flowing, Bloody rivers! За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі. Behind the mountains are mountains shrouded in clouds, Sown with grief, watered with blood. Отам-то милостивії ми Ненагодоваиу і голу Застукали сердешну волю Та й цькуємо. That's why, more merciful, we are not satisfied and naked. Лягло костьми Людей муштрованих чимало. A lot of people were drilled. А сльоз, а крові!— напоїть Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками, втопить В сльозах удов'їх. With children and grandchildren, he will drown in the tears of widows. А дівочих, Пролитих тайно серед ночі! А матерніх гарячих сльоз! А батькових, старих, кривавих! Не ріки — море розлилось, Огненне море! Слава!

Слава!

Хортам, і гончим, і псарям, І нашим батюшкам-царям Слава!

І вам слава, сині гори, Кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся — поборете! Fight - win! Вам бог помагає! God help you! За вас правда, за вас слава І воля святая! Truth for you, glory and holy will for you!

Чурек і сакля — все твоє; Воно не прошене, не дане, Ніхто й не возьме за своє, Не поведе тебе в кайданах. Churek and saklya are all yours; It is not asked, not given, No one will take for their own, Will not lead you in chains. А в нас!.. На те письменні ми, Читаєм божії глаголи!.. We are literate about that, We read God's verbs! .. І од глибокої тюрми Та до високого престола — Усі ми в золоті і голі. And from the deep prison And to the high throne - We are all in gold and naked. До нас в науку! To us in science! Ми навчим, Почому хліб і сіль почім! Ми християни: храми, школи, Усе добро, сам бог у нас! We Christians: temples, schools, All is well, God himself is with us! Нам тільки сакля очі коле: Чого вона стоїть у вас, Не нами дана; чом ми вам Чурек же ваш та вам не кинем, Як тій собаці! We only have our eyes closed: Why is she standing in you, Not given to us; why are we your Churek and you will not throw, Like that dog! Чом ви нам Платить за сонце не повинні! Why don't you pay us for the sun! — Та й тільки ж то! - And that's it! Ми не погани, Ми настоящі християни — Ми малим ситі!.. We are not bad, We are real Christians - We are small enough! .. А зате! And then! Якби ви з нами подружили, Багато б дечому навчились! У нас же й світа, як на те — Одна Сибір неісходима! We also have a world like that - One Siberia is inevitable! А тюрм, а люду!.. Що й лічить! That counts! Од молдаванина до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! У нас Святую біблію читає Святий чернець і научає, Що цар якийсь-то свині пас Та дружню жінку взяв до себе, А друга вбив. We have the Holy Bible read by the Holy Monk and teaches that the king grazed a pig and took a friendly woman, and killed another. Тепер на небі! От бачите, які у нас Сидять на небі! Ви ще темні, Святим хрестом не просвіщені! У нас навчіться! В нас дери, Дери та дай, І просто в рай, Хоч і рідню всю забери! У нас! Чого-то ми не вмієм — І зорі лічим, гречку сієм, Французів лаєм. Продаєм Або у карти програєм Людей... не негрів... а таких, Таки хрещених... но простих. Ми не гішпани! Крий нас, боже, Щоб крадене перекупать, Як ті жиди. Ми по закону!..

По закону апостола Ви любите брата! Суєслови, лицеміри, Господом прокляті! Ви любите на братові Шкуру, а не душу! Та й лупите по закону: Дочці на кожушок, Байстрюкові на придане, Жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають Ні діти, ні жінка!

За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине божий — За нас добрих, чи за слово Істини... Чи, може, Щоб ми з тебе насміялись — Воно ж так і сталось.

Храми, каплиці, і ікони, І ставники, і мірри дим, І перед образом твоїм Неутомленнії поклони За кражу, за войну, за кров, — Щоб братню кров пролити просять, І потім в дар тобі приносять З пожару вкрадений покров!!. Просвітились! Та ще й хочем Других просвітити, Сонце правди показати... Сліпим, бачиш, дітям!! Все покажем! Тільки дайте Себе в руки взяти. Як і тюрми мурувати, Кайдани кувати — Як і носить!.. І як плести Кнути узлуваті, — Всьому навчим! Тільки-дайте Свої сині гори Остатнії... бо вже взяли І поле і море.

І тебе загнали, мій друже єдиний, Мій Якове добрий! Не за Україну, А за її ката довелось пролить Кров добру, не чорну. Довелось запить З московської чаші московську отруту! О друже мій добрий! друже незабутий! Живою душею в Украйні витай; Літай з козаками понад берегами, Розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами І мене з неволі в степу виглядай.

А поки що — мої думи, Моє люте горе Сіятиму. Нехай ростуть Та з вітром говорять. Вітер тихий з України Понесе з росою Мої думи аж до тебе!.. Братньою сльозою Ти їх, друже, привітаєш, Тихо прочитаєш... І могили, степи, море. І мене згадаєш.