×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими політика файлів "cookie".


image

Голоси України (Voices of Ukraine), Епізод 2. Олександр

Епізод 2. Олександр

1 Доброго дня. Мене звуть Олександр. Мені 31 рік. Я розмовляю українською, російською та трохи англійською мовами. Проживаю в місті Дніпро, Дніпропетровська область. Живу в квартирі, у двокімнатній, на мікрорайоні Покровської. Одружений та маю сина, хлопчику 3 роки. Захоплююсь футболом, грою у шахи та тренажерним залом. Працюю у міжнародній організації Global communities яка виконує програму "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" за фінансової підтримки американської агенції з міжнародного розвитку. Мені дуже подобається моя робота. Вже півтора роки ми працюємо дистанційно через пандемію, пов'язану з коронавірусом. Я дуже люблю відпочивати біля моря, проте в цьому році відпочивав у Львівській області, в Карпатах. Я дуже люблю Україну в цілому і не хотів би переїжджати з цієї країни. Після 2014 року життя майже не змінилась, проте я мав великі надії на зміни у державі, але, на жаль, їх не відбувається. Крім ускладнення складної економічної ситуації, пов'язаної з війною на сході України, змін в країні майже ніяких не відбулося. Я б хотів порадитись іноземцям, які планують приїхати в Україну, відвідувати не лише столицю, Київ, а й інші, доволі цікаві міста. В Україні дуже сильно розвивається локальний туризм і є неймовірна кількість туристичних локації, доволі цікавих для відвідування іноземцями. Серед таких локацій я можу порекомендувати рожеве озеро, воно ще називається Лемурійське озеро, Чорнобиль, Асканія Нова - заповідник, Туристичний комплекс гірськолижний (Драгобрат, Буковель, Плай), їх можна відвідувати не тільки в зимовий період, там доволі розвинута туристична інфраструктура і в літній період можна гарно провести свою відпустку. Також ми маємо гарні морські курорти біля Одеси, в Запорізькій області - це Кирилівка, Бердянськ і багато-багато інших невеличких сіл біля моря. Дякую за увагу всім гарного дня. Я згоден на використання цього запису третіми особами з інформаційної та освітньою метою на безоплатній основі сьогодні 27 липня 2021 року.


Епізод 2. Folge 2: Oleksandr Episode 2. Épisode 2 : Oleksandr Эпизод 2. Александр Олександр Alexander

1 Доброго дня. Good day. Мене звуть Олександр. Мені 31 рік. Я розмовляю українською, російською та трохи I speak Ukrainian, Russian and a little англійською мовами. in English languages. Проживаю в місті Дніпро, I live in the city of Dnipro, Дніпропетровська область. Dnipropetrovsk region. Живу в квартирі, у двокімнатній, на мікрорайоні Покровської. two-room apartment, in the Pokrovska microdistrict. Одружений та маю сина, хлопчику 3 роки. I am married and have a son, a 3-year-old boy. Захоплююсь футболом, грою у I am fond of football, I play in шахи та тренажерним залом. chess and a gym. Працюю у міжнародній організації Global I work in the international organization Global communities яка виконує програму communities that executes the program "Децентралізація приносить кращі результати "Decentralization brings better results та ефективність" за фінансової підтримки and efficiency" with financial support американської агенції з міжнародного American agency for international розвитку. development Мені дуже подобається моя робота. I really like my job. Вже півтора роки ми працюємо дистанційно We have been working remotely for a year and a half через пандемію, пов'язану з коронавірусом. due to the coronavirus pandemic. Я дуже люблю відпочивати I really like to rest біля моря, проте в цьому році near the sea, but this year відпочивав у Львівській області, vacationed in the Lviv region, в Карпатах. Я дуже люблю Україну в цілому I really love Ukraine as a whole і не хотів би переїжджати з цієї країни. and would not like to move from this country. Після 2014 року життя майже не змінилась, After 2014, life has hardly changed, проте я мав великі надії на зміни у however, I had high hopes for changes in державі, але, на жаль, їх не відбувається. state, but, unfortunately, they do not happen. Крім Except ускладнення складної економічної ситуації, complication of a difficult economic situation, пов'язаної з війною на сході України, змін related to the war in the east of Ukraine, changes в країні майже ніяких не відбулося. almost none happened in the country. Я б хотів порадитись іноземцям, які I would like to advise foreigners who планують приїхати в Україну, відвідувати не plan to come to Ukraine, not visit лише столицю, Київ, а й інші, доволі цікаві міста. only the capital, Kyiv, but also other, quite interesting cities. В Україні дуже сильно розвивається локальний In Ukraine, local is developing very strongly туризм і є неймовірна кількість туристичних tourism and there is an incredible amount of tourist локації, доволі цікавих для відвідування locations that are quite interesting to visit іноземцями. Серед таких локацій я можу Among such locations I can порекомендувати рожеве озеро, recommend pink lake, воно ще називається Лемурійське озеро, it is also called Lemurian Lake, Чорнобиль, Асканія Нова - заповідник, Askania Nova - reserve, Туристичний комплекс гірськолижний Ski tourist complex (Драгобрат, Буковель, Плай), їх можна відвідувати (Dragobrat, Bukovel, Plai), they can be visited не тільки в зимовий період, там доволі not only in winter, there are quite a few розвинута туристична інфраструктура і в developed tourist infrastructure and літній період можна гарно провести свою відпустку. spend your vacation. Також ми маємо гарні морські курорти біля We also have beautiful seaside resorts nearby Одеси, в Запорізькій області - це Кирилівка, Odessa, in the Zaporozhye region - this is Kyrylivka, Бердянськ і багато-багато інших Berdyansk and many, many others невеличких сіл біля моря. Дякую за увагу всім гарного дня. Я згоден на використання цього запису третіми I agree to the use of this recording by third parties особами з інформаційної та освітньою метою на безоплатній основі сьогодні aim for free today 27 липня 2021 року. July 27, 2021.