×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

The Ukranians, Вивчення іноземних мов як розвага

Вивчення іноземних мов як розвага

Як ми всі знаємо, в сучасному світі існує дуже багато різновидів відпочинку та корисних занять для розвитку себе та своїх розумових здібностей. Звичайними для нас захопленнями є читання книжок, відвідування різних гуртків, заняття танцями та різними видами спорту. Щодо мене, то моє захоплення - вивчати іноземні мови. І зараз хочу розказати про це детальніше.

Я зрозуміла, що мені подобається вивчати різні мови, коли мені було тринадцять років. Тоді в школі ми обирали профільний предмет, який мали поглиблено вивчати до випускних іспитів. І я вирішила, що хочу спробувати вчити англійську та французьку мови. Спочатку це було для мене як обов'язкове завдання в школі й не викликало ніяких позитивних емоцій, але все змінилося, коли я почала готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тобто фінального іспиту з англійської мови. Я закохалася в англійську й вирішила, що це мій обов'язок – знати її на високому рівні та вміти вільно спілкуватися з людьми з різних країн світу. Щоб підготуватися до іспиту, я почала ходити на додаткові заняття з англійської, слухати виключно англійські пісні та намагатися дивитися фільми мовою оригіналу. Чесно кажучи, мені було важко на перших етапах вивчення мови. Але я не опускала руки. Я дивилась виступи різних англійських та американських діячів, слухала інтерв'ю з моїми улюбленими зарубіжними виконавцями й продовжувала вивчати граматичні правила в школі та на додаткових заняттях. Дуже скоро мій рівень мови покращився. Я була дуже щаслива, що можу розуміти свої улюблені серіали та не шукати фільми чи книги в якісному перекладі, бо я спроможна зрозуміти оригінал. Я настільки захопилася вивченням мови, що почала читати й про культуру англомовних країн. Шукати носіїв англійської, щоб практикувати розмовну мову та залучати друзів час від часу говорити англійською. Тож на іспит я йшла з впевненістю в тому, що я маю всі шанси отримати найвищу оцінку.

В решті-решт, навіть після того, як я склала іспит на відмінно, я не припинила удосконалювати свої знання. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти слухаєш нову пісню іноземною мовою і розумієш, про що вона, дивишся фільм і чуєш справжні голоси акторів, читаєш книгу і розумієш, що саме хотів сказати автор. А найбільш цікаве для мене - це знаходити нові слова, яких я ще ніколи не чула. Коли в мене є трохи вільного часу, я завжди намагаюсь дивитись щось англійською, уважно слухати та виписувати невідомі для мене слова та вирази. Це допомагає не тільки підтримувати мій рівень мови, а й розвиватися в інших сферах. Наприклад, коли мені недостатньо інформації з того чи іншого предмету в університеті, то я маю можливість знайти додаткові матеріали англійською і без проблем підготуватися до досконалої відповіді. До того ж, я можу слухати не тільки українські новини, а й новини англомовних країн, що допомагає мені бути повністю обізнаною в сьогоденній світовій ситуації. Ще одною перевагою мого захоплення є й те, що я можу знайти спільну мову не тільки з україномовними людьми, а й з громадянами інших країн, знаходити нових друзів в будь-якому куточку світу та подорожувати без страху загубитися. Не забувайте й про те, що люди, які знають іноземні мови є дуже цінними співробітниками. В таких людей ніколи не буде проблем з працевлаштуванням. Люди, які знають багато мов завжди займають досить поважні посади та мають гарну заробітну плату, їх завжди поважають в суспільстві та цінують на роботі.

Всі переваги, які я перерахувала, стосуються не тільки англійської мови. Я впевнена, що чим більше мов ти знаєш, тим ти розумніший. Я так вважаю, бо при вивченні будь-якої мови, ти дізнаєшся не тільки про граматичні правила, лексику та особливості мови, ти долучаєшся до пізнання культури, традицій та історії країни, мову якої вивчаєш. Тож я рекомендую вам спробувати вивчати мову не як предмет в школі, а як ваше захоплення. Бо щоб по-справжньому вивчити іноземну мову, мало знати правила, треба розуміти людей, які нею говорять, знати їх традиції та культуру, вміти знайти спільну мову з представниками різних націй та з людьми різного віку. Отже, закохуйтесь в іноземні мови, які вам до душі, вивчайте нові слова та вирази і це дасть вам дуже багато можливостей, які допоможуть вам в майбутньому.


Вивчення іноземних мов як розвага Fremdsprachen lernen als Unterhaltung Learning foreign languages as entertainment Apprendre les langues étrangères comme divertissement 娯楽としての外国語の学習 Aprender línguas estrangeiras como entretenimento

Як ми всі знаємо, в сучасному світі існує дуже багато різновидів відпочинку та корисних занять для розвитку себе та своїх розумових здібностей. Wie wir alle wissen, gibt es in der modernen Welt viele Arten von Erholung und nützlichen Aktivitäten für die Entwicklung von sich selbst und seinen geistigen Fähigkeiten. As we all know, in the modern world there are many types of recreation and useful activities for the development of themselves and their mental abilities. Comme nous le savons tous, dans le monde moderne, il existe de nombreux types d'activités récréatives et utiles pour le développement de soi et de ses capacités mentales. ご存知のように、今日の世界には、自分自身とその精神的能力の発達のための多くの種類のレクリエーションと有用な活動があります。 Como todos sabemos, no mundo moderno existem muitos tipos de recreação e atividades úteis para o desenvolvimento de si mesmo e de suas habilidades mentais. Звичайними для нас захопленнями є читання книжок, відвідування різних гуртків, заняття танцями та різними видами спорту. Übliche Hobbys sind das Lesen von Büchern, der Besuch verschiedener Clubs, Tanzen und verschiedene Sportarten. Our usual hobbies are reading books, attending various clubs, dancing and various sports. 私たちの通常の趣味は、本を読んだり、さまざまなクラブに参加したり、ダンスやさまざまなスポーツをしたりすることです。 Nossos hobbies habituais são ler livros, visitar vários clubes, dançar e vários esportes. Щодо мене, то моє захоплення - вивчати іноземні мови. Was mich betrifft, so ist meine Leidenschaft das Erlernen von Fremdsprachen. As for me, my hobby is learning foreign languages. 私の趣味は外国語を学ぶことです。 Quanto a mim, minha paixão é estudar línguas estrangeiras. І зараз хочу розказати про це детальніше. Und jetzt möchte ich ausführlicher darüber erzählen. And now I want to talk about it in more detail. そして今、私はそれについてもっと詳しく話したいと思います。 E agora quero contar sobre isso com mais detalhes.

Я зрозуміла, що мені подобається вивчати різні мови, коли мені було тринадцять років. Ich habe mit dreizehn Jahren gemerkt, dass ich gerne verschiedene Sprachen lerne. I realized that I enjoyed learning different languages when I was thirteen. 13歳のときにさまざまな言語を学ぶのが楽しいことに気づきました。 Percebi que gosto de aprender idiomas diferentes quando tinha treze anos. Тоді в школі ми обирали профільний предмет, який мали поглиблено вивчати до випускних іспитів. Damals haben wir uns in der Schule ein Fachgebiet ausgesucht, das wir vor den Abschlussprüfungen intensiv studieren mussten. Then at school we chose a profile subject, which we had to study in depth before the final exams. 当時、学校では、期末試験の前に徹底的に勉強しなければならないプロフィール科目を選びました。 Naquela época, na escola, escolhíamos uma disciplina especializada que tínhamos que estudar a fundo antes dos exames finais. І я вирішила, що хочу спробувати вчити англійську та французьку мови. Und ich beschloss, dass ich versuchen möchte, Englisch und Französisch zu lernen. And I decided that I wanted to try to learn English and French. それで、私が本当にする必要があるのは英語とフランス語を学ぶことだと決めました。 E decidi que quero tentar aprender inglês e francês. Спочатку це було для мене як обов'язкове завдання в школі й не викликало ніяких позитивних емоцій, але все змінилося, коли я почала готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тобто фінального іспиту з англійської мови. Anfangs war es für mich eine Pflichtaufgabe in der Schule und löste keine positiven Emotionen aus, aber alles änderte sich, als ich anfing, mich auf eine externe unabhängige Bewertung, dh die Abschlussprüfung in Englisch, vorzubereiten. At first it was a compulsory task for me at school and did not cause any positive emotions, but everything changed when I started preparing for the external independent assessment, ie the final exam in English. 最初は学校での必須の仕事であり、前向きな感情を引き起こすことはありませんでしたが、外部の独立した評価、つまり英語での最終試験の準備を始めると、すべてが変わりました。 No início era uma tarefa obrigatória para mim na escola e não causava emoções positivas, mas tudo mudou quando comecei a me preparar para uma avaliação externa independente, ou seja, o exame final de inglês. Я закохалася в англійську й вирішила, що це мій обов'язок – знати її на високому рівні та вміти вільно спілкуватися з людьми з різних країн світу. Ich verliebte mich in Englisch und entschied, dass es meine Pflicht war, es auf hohem Niveau zu beherrschen und frei mit Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt kommunizieren zu können. I fell in love with English and decided that it was my duty to know it at a high level and to be able to communicate freely with people from around the world. 私は英語が大好きになり、英語を高いレベルで知り、世界中の人々と自由にコミュニケーションできることが私の義務であると判断しました。 Apaixonei-me pelo inglês e decidi que era meu dever conhecê-lo em alto nível e poder me comunicar livremente com pessoas de diversos países do mundo. Щоб підготуватися до іспиту, я почала ходити на додаткові заняття з англійської, слухати виключно англійські пісні та намагатися дивитися фільми мовою оригіналу. Um mich auf die Prüfung vorzubereiten, fing ich an, zusätzlichen Englischunterricht zu nehmen, hörte nur englische Lieder und versuchte, Filme in der Originalsprache anzusehen. To prepare for the exam, I began attending additional English classes, listening exclusively to English songs, and trying to watch movies in the original language. 試験の準備として、私は追加の英語のクラスに参加し、英語の歌だけを聴き、元の言語で映画を見ようとしました。 Para me preparar para o exame, comecei a fazer aulas extras de inglês, ouvindo apenas músicas em inglês e tentando assistir a filmes no idioma original. Чесно кажучи, мені було важко на перших етапах вивчення мови. Ehrlich gesagt fiel es mir in den ersten Phasen des Erlernens der Sprache schwer. Honestly, it was difficult for me in the early stages of learning the language. 正直なところ、言語学習の初期段階では難しかったです。 Para ser sincero, foi difícil para mim nos primeiros estágios de aprendizado do idioma. Але я не опускала руки. Aber ich gab nicht auf. But I did not lower my hands. しかし、私は手を下げませんでした。 Mas eu não desisti. Я дивилась виступи різних англійських та американських діячів, слухала інтерв'ю з моїми улюбленими зарубіжними виконавцями й продовжувала вивчати граматичні правила в школі та на додаткових заняттях. Ich sah mir die Auftritte verschiedener englischer und amerikanischer Prominenter an, hörte mir Interviews mit meinen ausländischen Lieblingskünstlern an und lernte weiterhin Grammatikregeln in der Schule und in Extraklassen. I watched performances by various English and American figures, listened to interviews with my favorite foreign artists, and continued to learn grammar rules at school and in extracurricular activities. 英米の様々な人物のパフォーマンスを見たり、好きな外国人アーティストのインタビューを聞いたり、学校や課外活動で文法のルールを学び続けました。 Assisti às apresentações de várias celebridades inglesas e americanas, ouvi entrevistas com meus artistas estrangeiros favoritos e continuei aprendendo regras gramaticais na escola e nas aulas extras. Дуже скоро мій рівень мови покращився. Sehr bald verbesserte sich mein Sprachniveau. Very soon my language level improved. すぐに私の言語レベルが向上しました。 Muito em breve meu nível de linguagem melhorou. Я була дуже щаслива, що можу розуміти свої улюблені серіали та не шукати фільми чи книги в якісному перекладі, бо я спроможна зрозуміти оригінал. Ich war sehr froh, dass ich meine Lieblingsserie verstehen kann und nicht nach Filmen oder Büchern in hochwertiger Übersetzung suchen muss, weil ich das Original verstehen kann. I was very happy to be able to understand my favorite series and not look for movies or books in quality translation, because I can understand the original. 原作が理解できるので、好きなシリーズを理解できて、映画や本を質の高い翻訳で探すことができなくてとても嬉しかったです。 Fiquei muito feliz por poder entender minhas séries favoritas e não procurar filmes ou livros em tradução de alta qualidade, porque consigo entender o original. Я настільки захопилася вивченням мови, що почала читати й про культуру англомовних країн. Ich interessierte mich so sehr für das Erlernen der Sprache, dass ich auch anfing, mich über die Kultur englischsprachiger Länder zu informieren. I became so interested in learning the language that I started reading about the culture of English-speaking countries. 私は言語を学ぶことにとても興味を持ち、英語圏の国の文化について読み始めました。 Fiquei tão interessado em aprender o idioma que também comecei a ler sobre a cultura dos países de língua inglesa. Шукати носіїв англійської, щоб практикувати розмовну мову та залучати друзів час від часу говорити англійською. Auf der Suche nach englischen Muttersprachlern, um das Sprechen zu üben und von Zeit zu Zeit Freunde dazu zu bringen, Englisch zu sprechen. Look for native English speakers to practice spoken language and engage friends to speak English from time to time. 英語を母国語とする人を探して、話し言葉を練習し、時々友達に英語を話してもらいましょう。 Procurando falantes nativos de inglês para praticar a fala e fazer amigos falarem inglês de vez em quando. Тож на іспит я йшла з впевненістю в тому, що я маю всі шанси отримати найвищу оцінку. Also ging ich mit der Zuversicht zur Prüfung, dass ich alle Chancen habe, die beste Note zu bekommen. So I went to the exam with the confidence that I had every chance to get the highest grade. だから、最高の成績をとるチャンスがあると自信を持って試験に行きました。 Então fui para o exame com a confiança de que tenho todas as chances de tirar a nota mais alta.

В решті-решт, навіть після того, як я склала іспит на відмінно, я не припинила удосконалювати свої знання. Am Ende, auch nachdem ich die Prüfung mit Bravour bestanden hatte, hörte ich nicht auf, mein Wissen zu verbessern. After all, even after I passed the exam with honors, I did not stop improving my knowledge. 結局、名誉ある試験に合格した後も、知識の向上を止めませんでした。 No final, mesmo depois de passar no exame com louvor, não parei de aprimorar meus conhecimentos. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти слухаєш нову пісню іноземною мовою і розумієш, про що вона, дивишся фільм і чуєш справжні голоси акторів, читаєш книгу і розумієш, що саме хотів сказати автор. Ich mag dieses Gefühl sehr, wenn man sich ein neues Lied in einer fremden Sprache anhört und versteht, worum es geht, einen Film anschaut und die echten Stimmen von Schauspielern hört, ein Buch liest und genau versteht, was der Autor sagen wollte. I really like this feeling when you listen to a new song in a foreign language and understand what it is about, watch the movie and hear the real voices of the actors, read the book and understand what the author wanted to say. 外国語で新曲を聴いて、それが何であるかを理解し、映画を見て、俳優の本当の声を聞き、本を読んで、作者が言いたかったことを理解するとき、私はこの気持ちが本当に好きです。 Gosto muito dessa sensação quando você ouve uma música nova em uma língua estrangeira e entende do que se trata, assiste a um filme e ouve as vozes reais dos atores, lê um livro e entende exatamente o que o autor quis dizer. А найбільш цікаве для мене - це знаходити нові слова, яких я ще ніколи не чула. Und das Interessanteste für mich ist, neue Wörter zu finden, die ich noch nie zuvor gehört habe. And the most interesting thing for me is to find new words that I have never heard before. E o mais interessante para mim é encontrar novas palavras que nunca ouvi antes. Коли в мене є трохи вільного часу, я завжди намагаюсь дивитись щось англійською, уважно слухати та виписувати невідомі для мене слова та вирази. Wenn ich etwas Freizeit habe, versuche ich immer, etwas auf Englisch anzuschauen, genau zuzuhören und unbekannte Wörter und Ausdrücke aufzuschreiben. When I have some free time, I always try to watch something in English, listen carefully and write down words and expressions unknown to me. Quando tenho um tempo livre, sempre procuro assistir algo em inglês, ouvir com atenção e anotar palavras e expressões desconhecidas. Це допомагає не тільки підтримувати мій рівень мови, а й розвиватися в інших сферах. Es hilft nicht nur, mein Sprachniveau zu halten, sondern mich auch in anderen Bereichen weiterzuentwickeln. It helps not only to maintain my level of language, but also to develop in other areas. Ajuda não só a manter meu nível de idioma, mas também a me desenvolver em outras áreas. Наприклад, коли мені недостатньо інформації з того чи іншого предмету в університеті, то я маю можливість знайти додаткові матеріали англійською і без проблем підготуватися до досконалої відповіді. Wenn ich zum Beispiel zu einem bestimmten Thema an der Uni nicht genug Informationen habe, habe ich die Möglichkeit, zusätzliche Materialien auf Englisch zu finden und mich problemlos auf eine perfekte Antwort vorzubereiten. For example, when I do not have enough information on a subject at the university, I have the opportunity to find additional materials in English and easily prepare for a perfect answer. たとえば、大学で主題に関する十分な情報がない場合、英語で追加の資料を見つけて、簡単に完璧な答えを準備する機会があります。 Por exemplo, quando não tenho informações suficientes sobre um determinado assunto na universidade, tenho a oportunidade de encontrar materiais adicionais em inglês e me preparar para uma resposta perfeita sem problemas. До того ж, я можу слухати не тільки українські новини, а й новини англомовних країн, що допомагає мені бути повністю обізнаною в сьогоденній світовій ситуації. Außerdem kann ich nicht nur ukrainische Nachrichten hören, sondern auch Nachrichten aus englischsprachigen Ländern, was mir dabei hilft, mir der aktuellen Weltlage voll bewusst zu sein. In addition, I can listen not only to Ukrainian news, but also to news from English-speaking countries, which helps me to be fully aware of the current world situation. Além disso, posso ouvir não apenas notícias ucranianas, mas também notícias de países de língua inglesa, o que me ajuda a estar totalmente ciente da atual situação mundial. Ще одною перевагою мого захоплення є й те, що я можу знайти спільну мову не тільки з україномовними людьми, а й з громадянами інших країн, знаходити нових друзів в будь-якому куточку світу та подорожувати без страху загубитися. Ein weiterer Vorteil meines Hobbys ist, dass ich nicht nur mit ukrainischsprachigen Menschen, sondern auch mit Bürgern anderer Länder eine gemeinsame Sprache finden, neue Freunde in jedem Winkel der Welt finden und reisen kann, ohne Angst zu haben, mich zu verirren. Another advantage of my passion is that I can find a common language not only with Ukrainian-speaking people, but also with citizens of other countries, find new friends anywhere in the world and travel without fear of getting lost. Outra vantagem do meu hobby é que posso encontrar uma linguagem comum não só com pessoas que falam ucraniano, mas também com cidadãos de outros países, fazer novos amigos em qualquer canto do mundo e viajar sem medo de me perder. Не забувайте й про те, що люди, які знають іноземні мови є дуже цінними співробітниками. Vergessen Sie nicht, dass Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen sehr wertvolle Mitarbeiter sind. And don't forget that people who know foreign languages are very valuable employees. そして、外国語を知っている人は非常に貴重な従業員であることを忘れないでください。 Não se esqueça que as pessoas que conhecem línguas estrangeiras são funcionários muito valiosos. В таких людей ніколи не буде проблем з працевлаштуванням. Solche Leute werden niemals Probleme mit der Beschäftigung haben. Such people will never have problems with employment. そのような人々は決して雇用に問題を抱えることはありません。 Essas pessoas nunca terão problemas com o emprego. Люди, які знають багато мов завжди займають досить поважні посади та мають гарну заробітну плату, їх завжди поважають в суспільстві та цінують на роботі. Menschen, die viele Sprachen beherrschen, besetzen immer recht respektable Positionen und haben ein gutes Gehalt, sie werden in der Gesellschaft immer respektiert und bei der Arbeit geschätzt. People who know many languages always hold very respectable positions and have a good salary, they are always respected in society and valued at work. 多くの言語を知っている人は常に非常に立派な立場にあり、高い給料を持っています。彼らは常に社会で尊敬され、職場で高く評価されています。 Pessoas que sabem muitos idiomas sempre ocupam cargos bastante respeitáveis e têm um bom salário, são sempre respeitados na sociedade e valorizados no trabalho.

Всі переваги, які я перерахувала, стосуються не тільки англійської мови. Alle Vorteile, die ich aufgelistet habe, gelten nicht nur für die englische Sprache. All the benefits I have listed are not just about English. 私がリストしたすべての利点は、英語だけではありません。 Todas as vantagens que listei não se aplicam apenas ao idioma inglês. Я впевнена, що чим більше мов ти знаєш, тим ти розумніший. Ich bin mir sicher, je mehr Sprachen du kennst, desto schlauer bist du. I'm sure the more languages you know, the smarter you are. あなたが知っている言語が多ければ多いほど、あなたは賢くなると確信しています。 Tenho certeza de que quanto mais idiomas você souber, mais inteligente você será. Я так вважаю, бо при вивченні будь-якої мови, ти дізнаєшся не тільки про граматичні правила, лексику та особливості мови, ти долучаєшся до пізнання культури, традицій та історії країни, мову якої вивчаєш. Ich denke schon, denn beim Erlernen einer Sprache lernt man nicht nur grammatikalische Regeln, Vokabeln und Besonderheiten der Sprache kennen, man lernt auch die Kultur, Traditionen und Geschichte des Landes kennen, dessen Sprache man lernt. I think so, because when learning any language, you learn not only about the grammatical rules, vocabulary and features of the language, you join the knowledge of culture, traditions and history of the country whose language you are learning. なぜなら、言語を学ぶときは、その言語の文法規則、語彙、特徴だけでなく、その言語を学んでいる国の文化、伝統、歴史の知識に参加するからです。 Acho que sim, porque ao aprender qualquer idioma, você aprende não apenas sobre regras gramaticais, vocabulário e características do idioma, mas também conhece a cultura, tradições e história do país cuja língua está aprendendo. Тож я рекомендую вам спробувати вивчати мову не як предмет в школі, а як ваше захоплення. Ich empfehle Ihnen daher, die Sprache nicht als Schulfach, sondern als Hobby zu lernen. So I recommend that you try to learn the language not as a subject in school, but as your hobby. ですから、学校の科目としてではなく、趣味として言語を学ぶことをお勧めします。 Então eu recomendo que você tente aprender o idioma não como uma matéria na escola, mas como um hobby. Бо щоб по-справжньому вивчити іноземну мову, мало знати правила, треба розуміти людей, які нею говорять, знати їх традиції та культуру, вміти знайти спільну мову з представниками різних націй та з людьми різного віку. Denn um eine Fremdsprache wirklich zu lernen, reicht es nicht aus, die Regeln zu kennen, es ist notwendig, die Menschen zu verstehen, die sie sprechen, ihre Traditionen und Kultur zu kennen, mit Vertretern verschiedener Nationen eine gemeinsame Sprache finden zu können und mit Menschen unterschiedlichen Alters. Because in order to really learn a foreign language, you need to know the rules, you need to understand the people who speak it, know their traditions and culture, be able to find a common language with people of different nations and with people of different ages. Porque para aprender realmente uma língua estrangeira não basta conhecer as regras, é preciso entender as pessoas que a falam, conhecer suas tradições e cultura, poder encontrar uma língua comum com representantes de diferentes nações e com pessoas de diferentes idades. Отже, закохуйтесь в іноземні мови, які вам до душі, вивчайте нові слова та вирази і це дасть вам дуже багато можливостей, які допоможуть вам в майбутньому. Verlieben Sie sich also in Fremdsprachen, die Sie mögen, lernen Sie neue Wörter und Ausdrücke und dies wird Ihnen viele Möglichkeiten bieten, die Ihnen in Zukunft helfen werden. So, fall in love with foreign languages that you like, learn new words and expressions and it will give you a lot of opportunities that will help you in the future. Então, apaixone-se pelas línguas estrangeiras que você gosta, aprenda novas palavras e expressões e isso vai te dar muitas oportunidades que vão te ajudar no futuro.