×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

The Ukranians, «Мої друзі – моя опора, підтримка й мотивація»

«Мої друзі – моя опора, підтримка й мотивація»

Роботу виконали студентки групи ФЛЛ-11:

Луцишин Юлія

Мельник Ірина

Савич Іванна

«Мої друзі – моя опора, підтримка й мотивація»

Особа 1: «Привіт, дівчата! Рада вас бачити!»

Особа 2: «Привіт!»

Особа 3: «Як у тебе справи? Що нового?»

Особа 1: «Вчора закінчила читати книгу про цінність дружби, хочу поділитися з вами своїми враженнями. Що для вас означає бути другом?»

Особа 3: «Для мене друг – це людина, яка підтримає тебе у будь-якій ситуації».

Особа 2: «Згодна з тобою. Приятель завжди допоможе знайти рішення, стане найкращим порадником та помічником».

Особа 3: «Безумовно. Мені здається, що дружба – це одне з найбільш потрібних почуттів людини. Це те розуміння надзвичайної потреби в близькій для тебе людини».

Особа 1: «Але не менш важливим у стосунках між людьми – це довіра. Що думаєте з цього приводу?»

Особа 3: «Хороше запитання. Так, справжній друг ніколи не зрадить тебе».

Особа 2: «Якщо він таки справжній друг, то ніколи так не вчинить, бо дуже цінує і любить тебе».

Особа 1: «А довіра, на вашу думку займає важливе місце в дружбі?»

Особа 2: «Звісно, тому що на довірі будується міцна дружба».

Особа 3: «І без довіри ми не зможемо поділитись таємницями та проблемами».

Особа 1: «Що робить дружбу міцною?»

Особа 2: «Мені здається, разом пережиті труднощі та час загартовують. Лише деякі конфлікти зможуть по-справжньому показати наміри одне одного».

Особа 3: «Як ви думаєте, чи можлива справжня, безкорислива дружба?»

Особа 1: «Звісно. Дружні стосунки без користі – це найціннішій скарб, на який заслуговує тільки дорога для тебе людина. Тому не думаю, що варто шукати миттєву дружбу тільки, щоб вберегти себе від самотності».

Особа 3: «Ой, дівчата, це дуже складне запитання. Кожен матиме на нього свою думку. Проте, я переконана, що дружба формується протягом багатьох років. Це шлях пізнання один одного, порозуміння та вірності. І лише з роками такі по-справжньому дружні відносини будуть міцнішати».

Особа 2: «Не можу не погодитися, що дружба – це наполеглива праця обох».

Особа 1: «Однак, друзів об'єднують ще й спільні інтереси, чи не так?» Особа 3: «Так, це так чудово коли друзі займаються однією справою».

Особа 2: «Недавно прочитала у соцмережах таку думку: «Дружба – це досвід у стосунках з людьми». Цікаво почути ваші міркування щодо цього».

Особа 1: «Погоджуюсь. У суспільстві кожен має власні погляди, тому варто знайти людину близьку по духу, з якою ви разом зможете сміятися, плакати і шукати позитив у невдачах. Навіть тоді, коли виникають конфлікти між один одним, ви намагатиметесь знаходити правильне вирішення, а не наполягати на своєму».

Особа 3: «Сучасне життя, попри всі його приваби залишається сумним без приятеля. Отож, я дуже щаслива, що ви поруч зі мною».

Особа 2: «Підтримую і додам, що ми є одна одній опорою, мотивацією й підтримкою».

Особа 1: «Дякую вам за такі відверті слова. Ви знаєте, я вкотре переконуюсь, що справжні друзі – це одне з найбільших цінностей у житті людини».

Особа 2: «І ми разом подолаємо ще багато перешкод…»

Особа 3: «Дякую за теплу розмову! Проте маю ще декілька справ, тому чекаю наступної зустрічі».

Особа 1: «Па-па!»

Особа 2: «Гарного дня!»

Особа 3: «Бувайте ☺»


«Мої друзі – моя опора, підтримка й мотивація» "My friends are my support, support and motivation"

Роботу виконали студентки групи ФЛЛ-11: The work was performed by students of FLL-11:

Луцишин Юлія Lucyshyn Julia

Мельник Ірина Melnyk Iryna

Савич Іванна

«Мої друзі – моя опора, підтримка й мотивація» "My friends are my support, support and motivation"

Особа 1: «Привіт, дівчата! Рада вас бачити!» Glad to see you!"

Особа 2: «Привіт!»

Особа 3: «Як у тебе справи? Person 3: “How are you? Що нового?» What's new?"

Особа 1: «Вчора закінчила читати книгу про цінність дружби, хочу поділитися з вами своїми враженнями. Person 1: “Yesterday I finished reading a book about the value of friendship, I want to share my impressions with you. Що для вас означає бути другом?» What does it mean for you to be a friend? ”

Особа 3: «Для мене друг – це людина, яка підтримає тебе у будь-якій ситуації». Person 3: "For me, a friend is a person who will support you in any situation."

Особа 2: «Згодна з тобою. Person 2: “I agree with you. Приятель завжди допоможе знайти рішення, стане найкращим порадником та помічником». A friend will always help to find a solution, will be the best mentor and helper.

Особа 3: «Безумовно. Person 3: “Definitely. Мені здається, що дружба – це одне з найбільш потрібних почуттів людини. It seems to me that friendship is one of the most necessary human feelings. Це те розуміння надзвичайної потреби в близькій для тебе людини». This is the understanding of the extraordinary need for a person close to you. "

Особа 1: «Але не менш важливим у стосунках між людьми – це довіра. Person 1: “But no less important in human relationships is trust. Що думаєте з цього приводу?» What do you think about this? ”

Особа 3: «Хороше запитання. Person 3: “Good question. Так, справжній друг ніколи не зрадить тебе». Yes, a true friend will never betray you. "

Особа 2: «Якщо він таки справжній друг, то ніколи так не вчинить, бо дуже цінує  і любить тебе». Person 2: "If he is a true friend, he will never do so, because he values and loves you very much."

Особа 1: «А довіра, на вашу думку  займає важливе місце в дружбі?» Person 1: "Do you think trust plays an important role in friendship?"

Особа 2: «Звісно, тому що на довірі будується міцна дружба». Person 2: "Of course, because a strong friendship is built on trust."

Особа 3: «І без довіри ми не зможемо поділитись таємницями та проблемами». Person 3: "And without trust we will not be able to share secrets and problems."

Особа 1: «Що робить дружбу міцною?» Person 1: "What makes a friendship strong?"

Особа 2: «Мені здається, разом пережиті труднощі та час загартовують. Person 2: “It seems to me that the difficulties and time experienced together harden. Лише деякі конфлікти зможуть по-справжньому показати наміри одне одного». Only some conflicts can really show each other's intentions. "

Особа 3: «Як ви думаєте, чи можлива справжня, безкорислива дружба?» Person 3: "Do you think a real, selfless friendship is possible?"

Особа 1: «Звісно. Person 1: “Of course. Дружні стосунки без користі – це найціннішій скарб, на який заслуговує тільки дорога для тебе людина. Useless friendships are the most valuable treasure that only a person dear to you deserves. Тому не думаю, що варто шукати миттєву дружбу тільки, щоб вберегти себе від самотності». That's why I don't think it's worth looking for an instant friendship just to protect yourself from loneliness. "

Особа 3: «Ой, дівчата, це дуже складне запитання. Person 3: “Oh, girls, this is a very difficult question. Кожен матиме на нього свою думку. Everyone will have their own opinion on it. Проте, я переконана, що дружба формується протягом багатьох років. However, I am convinced that friendship is formed over many years. Це шлях пізнання один одного, порозуміння та вірності. It is a way of knowing each other, understanding and fidelity. І лише з роками  такі по-справжньому дружні відносини будуть міцнішати». And only over the years will such truly friendly relations grow stronger. "

Особа 2: «Не можу не погодитися, що дружба – це наполеглива праця обох». Person 2: "I can't help but agree that friendship is the hard work of both."

Особа 1: «Однак, друзів об'єднують ще й спільні інтереси, чи не так?» Person 1: "However, friends are also united by common interests, aren't they?" Особа 3: «Так, це так чудово коли друзі займаються однією справою». Person 3: "Yes, it's so great when friends do the same thing."

Особа 2: «Недавно прочитала у соцмережах таку думку: «Дружба – це досвід у стосунках з людьми». Person 2: "I recently read the following opinion on social networks:" Friendship is an experience in relationships with people. " Цікаво почути ваші міркування щодо цього». It's interesting to hear your thoughts on this. "

Особа 1: «Погоджуюсь. Person 1: “I agree. У суспільстві кожен має  власні погляди, тому варто знайти людину близьку по духу, з якою ви разом зможете сміятися, плакати і шукати позитив у невдачах. In society, everyone has their own views, so you should find a person close in spirit, with whom you can laugh, cry and look for the positive in failures. Навіть тоді, коли виникають конфлікти між один одним, ви намагатиметесь знаходити правильне  вирішення, а не наполягати на своєму». Even when there are conflicts between each other, you will try to find the right solution, not insist on your own.

Особа 3: «Сучасне життя, попри всі його приваби залишається сумним без приятеля. Person 3: “Modern life, despite all its attractions, remains sad without a friend. Отож, я дуже щаслива, що ви поруч зі мною». So, I am very happy that you are with me. "

Особа 2: «Підтримую і додам, що ми є одна одній  опорою, мотивацією й підтримкою». Person 2: "I support and add that we are each other's support, motivation and support."

Особа 1: «Дякую вам за такі відверті слова. Person 1: “Thank you for such frank words. Ви знаєте, я вкотре переконуюсь, що справжні друзі – це одне з найбільших цінностей у житті людини». You know, I am convinced once again that true friends are one of the greatest values in a person's life. "

Особа 2: «І ми разом подолаємо ще багато перешкод…» Person 2: "And together we will overcome many more obstacles« "

Особа 3: «Дякую за теплу розмову! Проте маю ще декілька справ, тому чекаю наступної зустрічі».

Особа 1: «Па-па!»

Особа 2: «Гарного дня!»

Особа 3: «Бувайте ☺»