×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Старший боярин, Розділ перший, 5

Розділ перший, 5

Відчув страшну силу того чуття, що зароджує світ, уже зруйнувавши мільярди незнаних світів раніше. Відчув і потяг незнайому жінку до себе, Придавив до свого шаленого молодого серця і став п'яненно-п'яно цілувати в обличчя, шукаючи поцілунками жагуче-солодких жіночих уст. Жінка спочатку не боронилася, а потім напружено крутнулася на одній нозі, і залишилася у парубка лише хустка. А дівчина, це була дівчина, він почув пругку знаду молоденького тіла, відбігла до дверей і, обернувшися до свого напасника, гукнула:

— Скажений!..

І вскочила в сіни, хрьопнувши за собою дверима і клацнувши зсередини гачком,

Лундик підійшов з хусткою на плечі повільно до дверей, спробував плечем їх висадити і після невдачі припав до їх гаряче і зашептав:

— Відчиніть, я віддам хустку, відчиніть, я вам ноги буду цілувати, лише скажіть мені, я все для вас зроблю. Відчиніть, бо я загину тут на порозі.

А зсередини схвильовано і розгнівано відповідали:

— Божевільний, чорт вас не вхопить. Тікайте швидше від хати. Бо дід Гарбуз поспускає собак коло конюшні. Тоді буде вам лихо. І мене батько не помилують. Ідіть геть, бо я вас не впущу. Я нароблю крику, і позбігаються люди, не соромте мене. Тікайте швидше відсіля.

І почув він кроки в хату. І після цього, постоявши, подивився на хустку і поклав 'й на порозі. А сам, повернувшися, зітхнув і пішов від священикового двору в яр. Ішов навпрошки таким кроком, яким ходять старі, збентежені сліпці, що покладаються не на певність стежки чи грунту, а на свій вироблений нещастям інстинкт.

Розділ перший, 5

Відчув страшну силу того чуття, що зароджує світ, уже зруйнувавши мільярди незнаних світів раніше. I felt the terrible power of the sense that creates the world, having already destroyed billions of unknown worlds before. Відчув і потяг незнайому жінку до себе, Придавив до свого шаленого молодого серця і став п'яненно-п'яно цілувати в обличчя, шукаючи поцілунками жагуче-солодких жіночих уст. He felt the strange woman's attraction to him, pressed her to his frantic young heart and began to kiss her drunkenly, drunkenly, seeking the kisses of a woman's passionately sweet lips. Жінка спочатку не боронилася, а потім напружено крутнулася на одній нозі, і залишилася у парубка лише хустка. The woman did not struggle at first, but then she spun tensely on one leg, and the guy had only a handkerchief. А дівчина, це була дівчина, він почув пругку знаду молоденького тіла, відбігла до дверей і, обернувшися до свого напасника, гукнула: And the girl, it was a girl, he heard the elasticity of a young body, ran to the door and, turning to her attacker, called out:

— Скажений!.. - Crazy!!!

І вскочила в сіни, хрьопнувши за собою дверима і клацнувши зсередини гачком, And she ran into the hayloft, slamming the door behind her and clicking the hook from the inside,

Лундик підійшов з хусткою на плечі повільно до дверей, спробував плечем їх висадити і після невдачі припав до їх гаряче і зашептав: Lundyk walked slowly to the door with a handkerchief on his shoulder, tried to shoulder them out, and after failing, he fell against them warmly and whispered:

— Відчиніть, я віддам хустку, відчиніть, я вам ноги буду цілувати, лише скажіть мені, я все для вас зроблю. - Open the door, I'll give you a handkerchief, open the door, I'll kiss your feet, just tell me, I'll do anything for you. Відчиніть, бо я загину тут на порозі. Open the door, or I will die here on the doorstep.

А зсередини схвильовано і розгнівано відповідали: And from the inside, they responded with excitement and anger:

— Божевільний, чорт вас не вхопить. - You're crazy, the devil won't catch you. Тікайте швидше від хати. Run away from the house as fast as you can. Бо дід Гарбуз поспускає собак коло конюшні. Because Grandpa Pumpkin lets the dogs out near the stables. Тоді буде вам лихо. Then you will be in trouble. І мене батько не помилують. And my father will not pardon me. Ідіть геть, бо я вас не впущу. Go away, because I won't let you in. Я нароблю крику, і позбігаються люди, не соромте мене. I'll make a noise, and people will come running, don't be ashamed of me. Тікайте швидше відсіля. Run away from here as fast as you can.

І почув він кроки в хату. And he heard footsteps in the house. І після цього, постоявши, подивився на хустку і поклав 'й на порозі. And then, after standing there, he looked at the handkerchief and put it on the doorstep. А сам, повернувшися, зітхнув і пішов від священикового двору в яр. And he turned, sighed, and walked away from the priest's yard into the ravine. Ішов навпрошки таким кроком, яким ходять старі, збентежені сліпці, що покладаються не на певність стежки чи грунту, а на свій вироблений нещастям інстинкт. He walked along with the kind of step that old, confused blind people use, relying not on the certainty of the path or the ground, but on their instincts developed by misfortune.