×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими політика файлів "cookie".


image

AsapScience Ukraine, Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience]

Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience]

Аааа ... спати! Здається, нам завжди цього не вистачає ...

Справді, іноді ви буквально відчуваєте, що не отримуєте його достатньо. Але що, якщо б ви перестали спати узагалі?

Як не дивно, наука знає відносно небагато про те, чому ми спимо або як сон виник та розвивався.

Зрештою, лежання в несвідомому стані протягом декількох годин поспіль, поки хижаки чатують, на перший погляд не дуже розумно чи вигідно.

Але, ми виявили декілька взаємозв'язків.

Наприклад, дорослі, що сплять від 6 до 8 годин на добу, як правило, живуть довше.

Надлишок сну, проте, може призвести до медичних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання і діабет.

З іншого боку, хронічне недосипання пов'язане з окремими видами серцево-судинних захворювань, ожирінням, депресією і навіть ураженням мозку.

Але що буде, якщо ви перестанете спати зараз же?

Ну, після першої безсонної ночі ваша мезолімбічна система стане збудженою і дофамін вироблятиметься дуже активно.

І це дійсно може викликати приплив енергії, мотивацію, позитивність і навіть статевий потяг.

Звучить привабливо, але це слизький шлях.

Ваш мозок повільно починає перекривати ділянки, відповідальні за планування та оцінку рішень, що призводить до більш імпульсивної поведінки.

Як тільки настане виснаження, ваші реакції уповільняться, а функції сприйняття та пізнання послабляться.

Через день або два без сну організм втрачає здатність правильно засвоювати глюкозу, а імунна система перестає функціонувати на належному рівні.

У деяких випадках, 3 безсонних дні були причиною галюцинацій.

Переймаєтеся зовнішнім виглядом? Дослідження показали прямий зв'язок між відсутністю сну і рівнем привабливості людини.

Тобто, позбавлені сну особи здавалися на вигляд менш здоровими і менш привабливими, ніж коли б вони були добре відпочилими.

Найтривалішим науково зафіксованим випадком неспання був період у 264 години або 11 діб.

І в той час, як у таких людей прогресували проблеми з концентрацією, сприйняттям і дратівливістю,

несподівана істина полягає в тому, що вони не зазнали серйозних довгострокових наслідків для свого здоров'я.

Фактично, ніхто з тих, хто знаходився в такому стані, з часом не мав жодних медичних, фізіологічних, неврологічних або психічних проблем.

Але це обмежені в часі дослідження. Тобто не можна сказати, що постійні ураження не можуть бути завдані протягом більш тривалого часу.

Експерименти на щурах з позбавлення сну, як правило, призводять до смерті приблизно через 2 тижні.

Але вчені не зовсім впевнені, вмирають щурі від нестачі сну, або ж від стресу, спричиненого постійним пробудженням.

Можливо, для відповіді варто поглянути на фатальне сімейне безсоння.

Це рідкісне генетичне захворювання мозку, яке викликає поступове погіршення сну або безсоння, що ведуть до галюцинацій, розумової відсталості і, зрештою, смерті.

Цим захворюванням уражені близько ста чоловік у світі, але їхня середня тривалість життя в такому стані складає усього 18 місяців.

Упродовж цього часу відсутність сну призводить до того, що їх стан погіршується і органи починають відмовляти.

Отож, в той час як нестача сну не обов'язково уб'є вас швидко, тривале позбавлення сну матиме негативний вплив на ваш організм.

Спіть міцно, але не надто багато!


Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience] Was passiert, wenn man nicht mehr schläft [AsapScience] What happens if you stop sleeping [AsapScience] Que se passe-t-il si vous arrêtez de dormir [AsapScience] Co się stanie, jeśli przestaniesz spać [AsapScience]?

Аааа ... спати! Здається, нам завжди цього не вистачає ... Ahhh ... sleep! It seems we are always missing that ... Ahhh... pour dormir ! On a toujours l'impression que ça nous manque...

Справді, іноді ви буквально відчуваєте, що не отримуєте його достатньо. Але що, якщо б ви перестали спати узагалі? In fact, sometimes you literally feel that you are not getting enough. But what if you stopped sleeping altogether? En fait, parfois, vous avez littéralement l'impression de ne pas en avoir assez. Et si vous arrêtiez complètement de dormir ?

Як не дивно, наука знає відносно небагато про те, чому ми спимо або як сон виник та розвивався. Oddly enough, science knows relatively little about why we sleep or how sleep arose and evolved. Étonnamment, la science en sait relativement peu sur les raisons pour lesquelles nous dormons ou sur la façon dont le sommeil est né et s'est développé.

Зрештою, лежання в несвідомому стані протягом декількох годин поспіль, поки хижаки чатують, на перший погляд не дуже розумно чи вигідно. After all, lying unconscious for hours on end while the predators are chatting is not very reasonable or profitable at first glance. Après tout, rester inconscient pendant des heures pendant que les prédateurs discutent ne semble pas très intelligent ou rentable à première vue.

Але, ми виявили декілька взаємозв'язків. But, we found several relationships. Mais, nous avons découvert plusieurs relations.

Наприклад, дорослі, що сплять від 6 до 8 годин на добу, як правило, живуть довше. For example, adults who sleep 6 to 8 hours a day tend to live longer. Par exemple, les adultes qui dorment de 6 à 8 heures par jour ont tendance à vivre plus longtemps.

Надлишок сну, проте, може призвести до медичних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання і діабет. Excess sleep, however, can lead to medical problems, including cardiovascular disease and diabetes. Trop de sommeil, cependant, peut entraîner des problèmes médicaux, notamment des maladies cardiovasculaires et du diabète.

З іншого боку, хронічне недосипання пов'язане з окремими видами серцево-судинних захворювань, ожирінням, депресією і навіть ураженням мозку. On the other hand, chronic lack of sleep is associated with certain types of cardiovascular disease, obesity, depression, and even brain damage. D'autre part, le manque de sommeil chronique est associé à certains types de maladies cardiovasculaires, à l'obésité, à la dépression et même à des lésions cérébrales.

Але що буде, якщо ви перестанете спати зараз же? But what if you stop sleeping right now? Et si vous arrêtiez de dormir maintenant ?

Ну, після першої безсонної ночі ваша мезолімбічна система стане збудженою і дофамін вироблятиметься дуже активно. Well, after the first sleepless night, your mesolimbic system will become agitated and dopamine will be very active. Eh bien, après la première nuit blanche, votre système mésolimbique deviendra excité et la dopamine sera produite très activement.

І це дійсно може викликати приплив енергії, мотивацію, позитивність і навіть статевий потяг. And it can really cause an influx of energy, motivation, positivity and even sex drive. Et cela peut vraiment provoquer une poussée d'énergie, de motivation, de positivité et même de libido.

Звучить привабливо, але це слизький шлях. It sounds attractive, but it's a slippery road. Cela semble tentant, mais c'est une pente glissante.

Ваш мозок повільно починає перекривати ділянки, відповідальні за планування та оцінку рішень, що призводить до більш імпульсивної поведінки. Your brain slowly begins to block the areas responsible for planning and evaluating decisions, leading to more impulsive behavior. Votre cerveau commence lentement à fermer les zones responsables de la planification et de l'évaluation des décisions, ce qui conduit à un comportement plus impulsif.

Як тільки настане виснаження, ваші реакції уповільняться, а функції сприйняття та пізнання послабляться. As soon as exhaustion comes, your reactions will slow down, and the functions of perception and cognition will weaken. Une fois l'épuisement installé, vos réactions ralentiront et vos fonctions perceptives et cognitives s'affaibliront.

Через день або два без сну організм втрачає здатність правильно засвоювати глюкозу, а імунна система перестає функціонувати на належному рівні. After a day or two without sleep, the body loses its ability to properly absorb glucose, and the immune system ceases to function properly. Après un jour ou deux sans sommeil, le corps perd sa capacité à absorber correctement le glucose et le système immunitaire cesse de fonctionner au bon niveau.

У деяких випадках, 3 безсонних дні були причиною галюцинацій. In some cases, 3 sleepless days caused hallucinations. Dans certains cas, 3 jours sans sommeil ont été la cause d'hallucinations.

Переймаєтеся зовнішнім виглядом? Дослідження показали прямий зв'язок між відсутністю сну і рівнем привабливості людини. Do you care about appearance? Studies have shown a direct link between lack of sleep and the level of attractiveness of a person. Êtes-vous inquiet pour votre apparence? Des études ont montré une relation directe entre le manque de sommeil et le niveau d'attractivité d'une personne.

Тобто, позбавлені сну особи здавалися на вигляд менш здоровими і менш привабливими, ніж коли б вони були добре відпочилими. That is, sleep deprived persons seemed less healthy and less attractive than when they were well rested. Autrement dit, les individus privés de sommeil semblaient en moins bonne santé et moins attirants que lorsqu'ils étaient bien reposés.

Найтривалішим науково зафіксованим випадком неспання був період у 264 години або 11 діб. The longest scientifically recorded case of wakefulness was a period of 264 hours or 11 days. Le cas d'éveil le plus long enregistré scientifiquement était une période de 264 heures ou 11 jours.

І в той час, як у таких людей прогресували проблеми з концентрацією, сприйняттям і дратівливістю, And while such people have progressed problems with concentration, perception and irritability, Et tandis que ces personnes avaient des problèmes progressifs de concentration, de perception et d'irritabilité,

несподівана істина полягає в тому, що вони не зазнали серйозних довгострокових наслідків для свого здоров'я. the unexpected truth is that they have not suffered serious long-term effects on their health. la vérité surprenante est qu'ils n'ont subi aucun effet grave à long terme sur leur santé.

Фактично, ніхто з тих, хто знаходився в такому стані, з часом не мав жодних медичних, фізіологічних, неврологічних або психічних проблем. In fact, none of those who were in this condition had any medical, physiological, neurological or mental problems over time. En fait, aucune de ces personnes n'a développé de problèmes médicaux, physiologiques, neurologiques ou mentaux au fil du temps.

Але це обмежені в часі дослідження. Тобто не можна сказати, що постійні ураження не можуть бути завдані протягом більш тривалого часу. But these are time-limited studies. That is not to say that permanent damage can not be inflicted for a longer time. Mais ces études sont limitées dans le temps. Autrement dit, on ne peut pas dire que des dommages permanents ne peuvent pas être infligés sur une plus longue période de temps.

Експерименти на щурах з позбавлення сну, як правило, призводять до смерті приблизно через 2 тижні. Experiments on sleep deprivation rats typically result in death in about 2 weeks. Les expériences de privation de sommeil sur des rats entraînent généralement la mort après environ 2 semaines.

Але вчені не зовсім впевнені, вмирають щурі від нестачі сну, або ж від стресу, спричиненого постійним пробудженням. But scientists are not quite sure, dying rats from lack of sleep, or from stress caused by constant awakening. Mais les scientifiques ne savent pas exactement si les rats meurent par manque de sommeil ou par stress causé par un réveil constant.

Можливо, для відповіді варто поглянути на фатальне сімейне безсоння. Perhaps the answer is to look at fatal family insomnia. Peut-être que la réponse est de regarder l'insomnie familiale mortelle.

Це рідкісне генетичне захворювання мозку, яке викликає поступове погіршення сну або безсоння, що ведуть до галюцинацій, розумової відсталості і, зрештою, смерті. It is a rare genetic brain disease that causes gradual worsening of sleep or insomnia leading to hallucinations, mental retardation and, ultimately, death. Il s'agit d'un trouble cérébral génétique rare qui provoque une détérioration progressive du sommeil ou de l'insomnie, entraînant des hallucinations, un retard mental et éventuellement la mort.

Цим захворюванням уражені близько ста чоловік у світі, але їхня середня тривалість життя в такому стані складає усього 18 місяців. About one hundred people in the world are affected by the disease, but their average life expectancy is only 18 months. Une centaine de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, mais leur espérance de vie moyenne dans cette condition n'est que de 18 mois.

Упродовж цього часу відсутність сну призводить до того, що їх стан погіршується і органи починають відмовляти. During this time, lack of sleep causes their condition to deteriorate and the organs begin to refuse. Pendant ce temps, le manque de sommeil entraîne une aggravation de leur état et une défaillance des organes.

Отож, в той час як нестача сну не обов'язково уб'є вас швидко, тривале позбавлення сну матиме негативний вплив на ваш організм. Therefore, while lack of sleep does not necessarily kill you quickly, prolonged sleep deprivation will have a negative effect on your body. Ainsi, bien que le manque de sommeil ne vous tue pas nécessairement rapidement, une privation de sommeil prolongée aura un effet négatif sur votre corps.

Спіть міцно, але не надто багато! Sleep soundly, but not too much! Dormez bien, mais pas trop !