×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

AsapScience Ukraine, Як кава впливає на ваш мозок [AsapScience]

Як кава впливає на ваш мозок [AsapScience]

З огляду на стимулюючі ефекти, легко зрозуміти чому кава

є другим за обсягом продажів товаром на землі після нафти.

Багатьом з нас вона допомагає залишатися бадьорими і активними впродовж напружених днів.

Але як вона впливає на нас? Що саме кава робить з нашим мозком?

Коли ви не спите, хімічна речовина під назвою аденозин повільно накопичується у вашому мозку.

Цей аденозин зв'язується з рецепторами, які гальмують мозкову активність.

Зрештою, чим більше там аденозину, тим більш втомленим почувається мозок.

І у цьому є сенс, оскільки чим довше ви не спите, тим більше стомленими ви себе відчуваєте.

І навпаки, поки ви спите, концентрація аденозину зменшується, поступово стимулюючи пробудження.

Але виявляється, що кофеїн у вашій каві за своєю структурою неймовірно схожий на аденозин.

Кофеїн потрапляє з потоком крові у мозок,

де починає конкурувaти і зв'язуватися з аденозиновими рецепторами. Але оскільки це не аденозин,

то ефект "сонливості" не проявляється. Аденозин при цьо́му не може більше зв'язуватися, і це означає,

що його роль у стимуляції сну стає менш помітною. І це чудово для вас тодІ, коли ви відчуваєте себе втомленими.

Однак, при тривалому вживанні кофеїну мозок реагує утворенням більшої кількості рецеторів аденозину,

а це означає, що все більше кофеїну необхідно для того щоб викликати аналогічний ефект.

Це також означає, що коли ви спробуєте припинити пити каву або пропустите її щоденну дозу, то можете зіткнутися

з деякими симптомами відміни, і відчути себе більш втомленими,

ніж до того як ви почали вживати каву!

Але кофеїн не зупиняється на цьому! Він також стимулює виробництво адреналіну -

гормону, який відповідає за реакцію "бийся або тікай". Адреналін збільшує частоту серцебиття

і навіть пришвидшує дихання. До того ж, він впливає на рівень дофаміну, запобігаючи

його реабсорбції в мозку, що робить вас щасливими! Фактично, це те ж саме,

що робить кокаїн, тільки меншою мірою. Зрештою, кофеїн діє як наркотик!

Це дофамінове стимулювання також є властивістю кави, що дає помірне звикання до неї.

А чи можна випити занадто багато кави? Виявляється, існує смертельна доза кофеїну,

і вона становить 150 мг (міліграмів) на 1 кілограм маси тіла. Це означає, що якщо

ваша маса 70 кг (сімдесят кілограмів), то вам для передозування необхідно 14000 мг (чотирнадцять тисяч міліграмів) кофеїну.

Звичайна чашка кави містить 150 мг (міліграмів) кофеїну. Тож при масі тіла 70 кг (кілограмів) необхідно

приблизно 70 чашок кави, щоб убити вас. Однак, ви повинні випити всю цю каву за раз.

Тобто практично неможливо отримати передозування від кави,

оскільки ваш шлунок фізично не здатний вмістити таку її кількість.

У вас розвинуться манія і галюцинації ще до того, як ви дійдете до останніх чашок.

Кофеїн має період напіввиведення приблизно 6 годин. Інакше кажучи, якщо ви вип'єте звичайну чашку кави з приблизно

150 мг (ста п'ятдесятьма міліграмами) кофеїну, то після 6 (шести) годин у вашому організмі залишиться 75 мг,

тож ви відчуватимете лише половину ефекту.

А ще через 6 годин в вашому тілі буде 37,5 мг (тридцять сім з половиною міліграмів) кофеїну, залишаючи

більше місць для зв'язування аденозину. Ось чому ви, можливо, випиваєте додаткову чашку протягом дня,

для того, щоб підтримати цей бадьорий та енергійний стан, а також чудові відчуття.

Тож, випийте кави! І насолоджуйтеся задоволенням ..., доки воно триває :)

Як кава впливає на ваш мозок [AsapScience] Wie Kaffee Ihr Gehirn beeinflusst [AsapScience] How coffee affects your brain [AsapScience] Comment le café affecte votre cerveau [AsapScience]. Jak kawa wpływa na mózg [AsapScience] Как кофе влияет на ваш мозг [AsapScience]

З огляду на стимулюючі ефекти, легко зрозуміти чому кава Given the stimulating effects, it's easy to see why coffee is

є другим за обсягом продажів товаром на землі після нафти. is the second largest seller of commodities on earth after oil.

Багатьом з нас вона допомагає залишатися бадьорими і активними впродовж напружених днів. For many of us, it helps us stay alert and active during busy days.

Але як вона впливає на нас? Що саме кава робить з нашим мозком? Aber wie beeinflusst es uns? Was macht Kaffee mit unserem Gehirn? But how does it affect us? What does coffee do to our brains?

Коли ви не спите, хімічна речовина під назвою аденозин повільно накопичується у вашому мозку. Wenn Sie nicht schlafen, baut sich in Ihrem Gehirn langsam eine Chemikalie namens Adenosin auf. When you are not sleeping, a chemical called adenosine slowly accumulates in your brain.

Цей аденозин зв'язується з рецепторами, які гальмують мозкову активність. Dieses Adenosin bindet an Rezeptoren, die die Gehirnaktivität hemmen. This adenosine binds to receptors that inhibit brain activity.

Зрештою, чим більше там аденозину, тим більш втомленим почувається мозок. After all, the more adenosine there, the more tired the brain feels.

І у цьому є сенс, оскільки чим довше ви не спите, тим більше стомленими ви себе відчуваєте. And it makes sense because the longer you sleep, the more tired you feel.

І навпаки, поки ви спите, концентрація аденозину зменшується, поступово стимулюючи пробудження. Conversely, as you sleep, your adenosine concentration decreases, gradually stimulating your awakening.

Але виявляється, що кофеїн у вашій каві за своєю структурою неймовірно схожий на аденозин. But it turns out that the caffeine in your coffee in its structure is incredibly similar to adenosine.

Кофеїн потрапляє з потоком крові у мозок, Caffeine enters the brain with blood flow,

де починає конкурувaти і зв'язуватися з аденозиновими рецепторами. Але оскільки це не аденозин, where it begins to compete and bind to adenosine receptors. But since it's not adenosine,

то ефект "сонливості" не проявляється. Аденозин при цьо́му не може більше зв'язуватися, і це означає, then the effect of "drowsiness" is not manifested. Adenosine can no longer bind to it, which means

що його роль у стимуляції сну стає менш помітною. І це чудово для вас тодІ, коли ви відчуваєте себе втомленими. that his role in the stimulation of sleep becomes less prominent. And this is great for you when you feel tired.

Однак, при тривалому вживанні кофеїну мозок реагує утворенням більшої кількості рецеторів аденозину, However, with prolonged use of caffeine, the brain responds with the formation of more adenosine receptors,

а це означає, що все більше кофеїну необхідно для того щоб викликати аналогічний ефект. which means that more and more caffeine is needed to trigger a similar effect.

Це також означає, що коли ви спробуєте припинити пити каву або пропустите її щоденну дозу, то можете зіткнутися It also means that when you try to stop drinking coffee or miss a daily dose, you may run into

з деякими симптомами відміни, і відчути себе більш втомленими, with some withdrawal symptoms and feel more tired,

ніж до того як ви почали вживати каву! than before you started drinking coffee!

Але кофеїн не зупиняється на цьому! Він також стимулює виробництво адреналіну - But caffeine does not stop there! It also stimulates adrenaline production -

гормону, який відповідає за реакцію "бийся або тікай". Адреналін збільшує частоту серцебиття the hormone responsible for the fight or flight response. Adrenaline increases heart raté

і навіть пришвидшує дихання. До того ж, він впливає на рівень дофаміну, запобігаючи and even quickens breathing. In addition, it affects dopamine levels by preventing it

його реабсорбції в мозку, що робить вас щасливими! Фактично, це те ж саме, its reabsorption into the brain that makes you happy! In fact, it's the same,

що робить кокаїн, тільки меншою мірою. Зрештою, кофеїн діє як наркотик! which makes cocaine only to a lesser extent. After all, caffeine acts as a drug!

Це дофамінове стимулювання також є властивістю кави, що дає помірне звикання до неї. This dopamine stimulation is also a characteristic of coffee, which gives it a moderate addiction to it.

А чи можна випити занадто багато кави? Виявляється, існує смертельна доза кофеїну, Is it possible to drink too much coffee? It turns out there is a lethal dose of caffeine,

і вона становить 150 мг (міліграмів) на 1 кілограм маси тіла. Це означає, що якщо and it is 150 mg (milligrams) per 1 kilogram of body weight. This means that if

ваша маса 70 кг (сімдесят кілограмів), то вам для передозування необхідно 14000 мг (чотирнадцять тисяч міліграмів) кофеїну. your weight is 70 kg (seventy kilograms), then you need 14000 mg (fourteen thousand milligrams) of caffeine to overdose.

Звичайна чашка кави містить 150 мг (міліграмів) кофеїну. Тож при масі тіла 70 кг (кілограмів) необхідно A regular cup of coffee contains 150 mg (milligrams) of caffeine. Therefore, at a body weight of 70 kg (kilograms) is necessary

приблизно 70 чашок кави, щоб убити вас. Однак, ви повинні випити всю цю каву за раз. about 70 cups of coffee to kill you. However, you should drink all this coffee at a time.

Тобто практично неможливо отримати передозування від кави, That is, it is almost impossible to get a coffee overdose,

оскільки ваш шлунок фізично не здатний вмістити таку її кількість. as your stomach is not physically capable of accommodating that amount.

У вас розвинуться манія і галюцинації ще до того, як ви дійдете до останніх чашок. You will develop magic and hallucinations even before you reach the last cups.

Кофеїн має період напіввиведення приблизно 6 годин. Інакше кажучи, якщо ви вип'єте звичайну чашку кави з приблизно Caffeine has a half-life of approximately 6 hours. In other words, if you drink a regular cup of coffee with about

150 мг (ста п'ятдесятьма міліграмами) кофеїну, то після 6 (шести) годин у вашому організмі залишиться 75 мг, 150 mg (one hundred and fifty milligrams) of caffeine, then after 6 (six) hours, 75 mg will remain in your body,

тож ви відчуватимете лише половину ефекту. so you only feel half the effect.

А ще через 6 годин в вашому тілі буде 37,5 мг (тридцять сім з половиною міліграмів) кофеїну, залишаючи And in another 6 hours your body will have 37.5 mg (thirty-seven and a half milligrams) of caffeine, leaving

більше місць для зв'язування аденозину. Ось чому ви, можливо, випиваєте додаткову чашку протягом дня, more adenosine binding sites. This is why you may drink an extra cup during the day,

для того, щоб підтримати цей бадьорий та енергійний стан, а також чудові відчуття. to support this cheerful and energetic state, as well as the wonderful feelings.

Тож, випийте кави! І насолоджуйтеся задоволенням ..., доки воно триває :) So, have coffee! And enjoy the fun ... while it lasts :)