×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Slow Ukrainian with Yevhen, Знову до роботи

знову до роботи

Всім привіт! Як справи? Сподіваюсь, все добре. Вирішив записати новий подкаст, новий випуск. Розповісти новини, розповісти оновлення. Я поступово відновлююсь, поступово повертаюсь до роботи. На минулому тижні я хворів, мені було погано, я погано почувався кілька днів. Я нічого не хотів робити, взагалі нічого не хотів робити. Було дуже складно, але поступово ставало краще. І от я знову повертаюсь до роботи, знову починаю викладати кілька уроків англійської вже було. І починаю записувати знову подкасти, знову з'являється натхнення. Ну складність в тому що моя діяльність, моя робота пов'язана з розмовами, з тим що треба говорити. Треба використовувати голос. Коли я ще був гідом, туристичним гідом, то треба було говорити. Коли я викладаю мови, то теж треба говорити і подкаст теж треба говорити. Тому важко хворіти, важко коли болить горло не хочеться говорити. Якби я займався чимось іншим, якоюсь іншою роботою, то було б легше повертатись. А так треба говорити, говорити.

Ну і ще треба, щоб було натхнення. Правда? Мені також подобається співати. Я не професіонал, але я люблю співати. І знову проблемно так, знову коли хочеться співати, а ти захворів, то не можна не можна співати.

Добре, що зараз приємна погода. Дуже потепліло, 15 градусів буває, навіть 16. Це дуже тепло для нас. Можна відкрити вікна, можна дихати свіжим повітрям. Це дуже корисно і можемо ходити на вулицю, можна гуляти на вулиці і на сонці бути. Сьогодні немає сонця, але не холодно. Подивимось скільки буде, як довго буде така тепла погода. Я думаю що буде холодна погода певний час, але вже скоро квітень, скоро справжня тепла весна. А потім і літо. Отже, сподіваюсь у вас все добре. Сподіваюсь почути вас або ви мене почуєте, точніше ви мене почуєте. Так якщо у мене буде настрій, натхнення. Також у мене є YouTube канал можете зайти. Він поки що так повільно росте. Там поки що, ті самі люди дивляться. Але там теж є дещо цікаве, там можна увімкнути, активувати субтитри. Тобто, ви можете мене бачити, мене чути і ви можете читати субтитри. Там є випуски, випуски де я говорю повільніше для рівня при intermediate. Також, якщо ви хочете прочитати текст, прочитати транскрипцію цього випуску, можете зайти на buymeacoffee можете мене там підтримати.

Отже, сподіваюся, я все розповів, що міг і до зустрічі в нових випусках!

знову до роботи Zurück zur Arbeit back to work Vuelta al trabajo Retour au travail Terug aan het werk Снова за работу. Tillbaka till arbetet

Всім привіт! Hello, everyone! Як справи? How are you? Сподіваюсь, все добре. I hope everything is fine. Вирішив записати новий подкаст, новий випуск. I decided to record a new podcast, a new episode. Розповісти новини, розповісти оновлення. Tell the news, tell the updates. Dites les nouvelles, dites la mise à jour. 뉴스를 전하고 업데이트를 전하십시오. Я поступово відновлююсь, поступово повертаюсь до роботи. I am gradually recovering, gradually returning to work. Je récupère progressivement, je retourne progressivement au travail. 나는 점차 회복하고 점차 직장으로 돌아가고 있습니다. На минулому тижні я хворів, мені було погано, я погано почувався кілька днів. Last week, I was sick, I was not well, I felt bad for several days. Я нічого не хотів робити, взагалі нічого не хотів робити. I didn't want to do anything, I didn't want to do anything at all. 나는 아무것도 하고 싶지 않았고, 아무것도 하고 싶지 않았다. Було дуже складно, але поступово ставало краще. It was very difficult, but it gradually got better. 매우 어려웠지만 점차 좋아졌습니다. І от я знову повертаюсь до роботи, знову починаю викладати кілька уроків англійської вже було. And now I'm back to work, I'm starting to teach a few English lessons again. 그리고 이제 저는 다시 일하러 돌아와 몇 가지 영어 수업을 다시 가르치기 시작했습니다. І починаю записувати знову подкасти, знову з'являється натхнення. And I start recording podcasts again, and I get inspired again. 그리고 다시 팟캐스트 녹음을 시작하면 영감이 다시 떠오른다. Ну складність в тому що моя діяльність, моя робота пов'язана з розмовами, з тим що треба говорити. Well, the difficulty is that my activity, my work is connected with conversations, with what needs to be said. 글쎄, 어려움은 내 활동, 내 작업이 말해야 할 대화와 연결되어 있다는 것입니다. Треба використовувати голос. You have to use your voice. 당신은 당신의 목소리를 사용해야합니다. Коли я ще був гідом, туристичним гідом, то треба було говорити. When I was still a guide, a tourist guide, I had to speak up. 내가 아직 가이드, 관광 가이드 였을 때 말을해야했습니다. Коли я викладаю мови, то теж треба говорити і подкаст теж треба говорити. When I teach languages, I also need to speak, and the podcast also needs to be spoken. 내가 언어를 가르칠 때 나도 말해야 하고 팟캐스트도 말해야 한다. Тому важко хворіти, важко коли болить горло не хочеться говорити. That's why it's hard to be sick, it's hard when your throat hurts and you don't want to speak. 그래서 아프면 힘들고, 목이 아프고 말도 하기 싫을 때 힘들다. Якби я займався чимось іншим, якоюсь іншою роботою, то було б легше повертатись. If I had been doing something else, some other job, it would have been easier to come back. 내가 다른 일, 다른 일을 하고 있었다면 다시 돌아오기가 더 쉬웠을 것입니다. А так треба говорити, говорити. But you have to talk, talk, talk. 그래서 말하고 말할 필요가 있습니다.

Ну і ще треба, щоб було натхнення. Well, you also need inspiration. 음, 영감도 필요합니다. Правда? Really? Мені також подобається співати. I also like to sing. 나는 또한 노래하는 것을 좋아합니다. Я не професіонал, але я люблю співати. I'm not a professional, but I love to sing. І знову проблемно так, знову коли хочеться співати, а ти захворів, то не можна не можна співати. And again it's problematic, again when you want to sing and you're sick, you can't sing.

Добре, що зараз приємна погода. It's good that the weather is nice now. Дуже потепліло, 15 градусів буває, навіть 16. It has become very warm, 15 degrees sometimes, even 16. 매우 따뜻해졌습니다. 때로는 15도, 심지어 16도까지 올라갔습니다. Це дуже тепло для нас. It is very warm for us. Можна відкрити вікна, можна дихати свіжим повітрям. You can open the windows, you can breathe fresh air. Це дуже корисно і можемо ходити на вулицю, можна гуляти на вулиці і на сонці бути. It is very useful and we can go outside, we can walk outside and be in the sun. 그것은 매우 유용하고 우리는 밖으로 나갈 수 있고, 밖으로 걸을 수 있고 태양 아래 있을 수 있습니다. Сьогодні немає сонця, але не холодно. There is no sun today, but it is not cold. Подивимось скільки буде, як довго буде така тепла погода. Let's see how much it will be, how long it will be such warm weather. 얼마나 더울지, 언제까지 이렇게 따뜻한 날씨가 될지 봅시다. Я думаю що буде холодна погода певний час, але вже скоро квітень, скоро справжня тепла весна. I think that the weather will be cold for a while, but it's almost April, soon a real warm spring. 당분간은 날씨가 쌀쌀할 것 같은데 어느덧 4월에 접어들어서 정말 따뜻한 봄이 찾아왔습니다. А потім і літо. And then summer. Отже, сподіваюсь у вас все добре. So, I hope you are doing well. Сподіваюсь почути вас або ви мене почуєте, точніше ви мене почуєте. I hope to hear you or you will hear me, or rather you will hear me. 나는 당신의 말을 듣기를 희망하거나 당신이 내 말을 듣거나 오히려 당신이 내 말을 듣게 될 것입니다. Так якщо у мене буде настрій, натхнення. So if I'm in the mood, if I'm inspired. 기분이 좋으면 영감을 얻습니다. Також у мене є YouTube канал можете зайти. I also have a YouTube channel, you can visit it. 유튜브 채널도 있으니 방문하시면 됩니다. Він поки що так повільно росте. It is growing so slowly so far. 지금까지 너무 느리게 성장하고 있습니다. Там поки що, ті самі люди дивляться. There for now, the same people are watching. 여전히 거기에 있고 같은 사람들이 보고 있습니다. Але там теж є дещо цікаве, там можна увімкнути, активувати субтитри. But there's something interesting there too, you can turn on and activate subtitles. 그러나 거기에는 흥미로운 것도 있습니다. 거기에서 자막을 켜고 활성화할 수 있습니다. Тобто, ви можете мене бачити, мене чути і ви можете читати субтитри. That is, you can see me, you can hear me, and you can read the subtitles. Там є випуски, випуски де я говорю повільніше для рівня при intermediate. There are releases, releases where I speak more slowly for the intermediate level. 중간 수준에 대해 더 천천히 말하는 릴리스, 릴리스가 있습니다. Також, якщо ви хочете прочитати текст, прочитати транскрипцію цього випуску, можете зайти на buymeacoffee можете мене там підтримати. Also, if you want to read the text, read the transcription of this issue, you can go to buymeacoffee and support me there.

Отже, сподіваюся, я все розповів, що міг і до зустрічі в нових випусках! So, I hope I've covered everything I could and see you in new issues! 그래서 제가 할 수 있는 모든 말을 했고 새로운 호에서 뵙기를 바랍니다! Dus, ik hoop dat ik u alles verteld heb wat ik kon vertellen, en ik zie u in de nieuwe uitgaven!