×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Zelenskyy's Speeches, Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України

Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Короткий звіт про події дня – вже 136-го дня нашої оборони.

Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції.

Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною.

Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям.

Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики.

Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ.

Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців.

Дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!


Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України Russia's terrorist actions can be stopped only with modern accurate and powerful weapons - the address of the President of Ukraine

Бажаю здоров'я, шановні українці! I wish you health, dear Ukrainians!

Короткий звіт про події дня – вже 136-го дня нашої оборони. A brief report on the events of the day - already the 136th day of our defense.

Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Today I held a meeting with the head of the French Senate, Gerard Larchet, and a delegation of senators after Mr. Larchet's speech in the Verkhovna Rada of Ukraine. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. I am grateful to him for his inspired and precise address. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. The address in which he reminded, in particular, that the front holds as long as the rear holds, and our rear is now not only the free part of Ukraine, but also 27 countries of the European Union, the entire democratic world. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції. Therefore, our entire team, the Ukrainian team, works 24/7 to keep the interests of our state and our defense in the center of attention of every country that is already or may become part of our anti-war coalition.

Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Mr. Larshe also said another important thing: with every attack on Ukraine, with every crime committed by the Russian occupiers, with every new martyr city, the determination of Europeans to help Ukraine becomes more stable. Це справді так. It really is. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. However, the terrorist state is completely unaware of this and will never accept it as a fact. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людям. In just one day, Russia attacked Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih, communities of the Zaporizhzhia region... It attacked precisely the housing sector - absolutely deliberately, purposefully, on ordinary houses, civilian objects, on people. Є жертви – загиблі, поранені. There are victims - dead, wounded. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною. The brutal strikes of the Russian artillery in Donbas do not stop for a single day - the Slavic direction, Bakhmut, Avdiyivka... You can really stop such terrorist actions only with modern and powerful weapons.

Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. I want to thank the United States of America for the decision to provide Ukraine with a new defense aid package in the amount of 400 million dollars. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям. Additional HIMARS systems and other precision weapons allow us to take exactly anti-terrorist steps, allow us to reduce Russian strikes with their missiles on our living people.

Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. I held a meeting today with representatives of construction companies - with those on whom the quality of Ukrainian infrastructure - our supply routes - depends. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. The question of building a high-quality transport network is always also a question of safety. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. And in the conditions of a full-scale war, a strong infrastructure is one of the key elements of defense. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики. I thanked the representatives of the construction companies for their work, discussed with them the key tasks for the near future - this concerns both the reconstruction of our country and the additional strengthening of our logistics.

Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Today I signed decrees on the dismissal of some ambassadors of Ukraine. Dziś podpisałem dekrety o odwołaniu niektórych ambasadorów Ukrainy. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. This issue of rotation is a normal part of diplomatic practice. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. New representatives of Ukraine will be appointed to the Czech Republic, Germany, Hungary, Norway and India. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ. Candidates are prepared by the Ministry of Foreign Affairs.

Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців. I am already preparing for the new week - there will be important news, including from government officials.

Дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу! Thank you to everyone who protects our country!

Слава Україні!