×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Zelenskyy's Speeches, Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України

Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Короткий звіт про події дня – вже 136-го дня нашої оборони.

Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції.

Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною.

Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям.

Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики.

Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ.

Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців.

Дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!

Зупинити терористичні дії Росії можна тільки сучасною точною й потужною зброєю – звернення Президента України Präsident der Ukraine: Nur moderne, präzise und leistungsstarke Waffen können Russlands terroristische Aktionen stoppen Russia's terrorist actions can be stopped only with modern accurate and powerful weapons - the address of the President of Ukraine Président de l'Ukraine : seules des armes modernes, précises et puissantes peuvent arrêter les actions terroristes de la Russie Prezydent Ukrainy: Tylko nowoczesna, precyzyjna i potężna broń może powstrzymać działania terrorystyczne Rosji Presidente da Ucrânia: Só armas modernas, precisas e potentes podem travar as acções terroristas da Rússia Остановить террористические действия России можно только современным точным и мощным оружием - обращение Президента Украины

Бажаю здоров'я, шановні українці! I wish you health, dear Ukrainians!

Короткий звіт про події дня – вже 136-го дня нашої оборони. Ein kurzer Bericht über die Ereignisse des heutigen Tages - des 136. A brief report on the events of the day - already the 136th day of our defense.

Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Heute traf er nach der Rede von Herrn Larcher vor der Werchowna Rada der Ukraine mit dem Präsidenten des französischen Senats Gerard Larcher und einer Delegation von Senatoren zusammen. Today I held a meeting with the head of the French Senate, Gerard Larchet, and a delegation of senators after Mr. Larchet's speech in the Verkhovna Rada of Ukraine. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Ich bin ihm dankbar für seine inspirierende und präzise Rede. I am grateful to him for his inspired and precise address. Благодарен ему за вдохновенное и точное обращение. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. In seiner Ansprache erinnerte er uns unter anderem daran, dass die Front so lange hält, wie die Rückseite hält, und unsere Rückseite ist jetzt nicht nur der freie Teil der Ukraine, sondern auch die 27 Länder der Europäischen Union, die gesamte demokratische Welt. The address in which he reminded, in particular, that the front holds as long as the rear holds, and our rear is now not only the free part of Ukraine, but also 27 countries of the European Union, the entire democratic world. Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас является не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції. Deshalb arbeitet unser gesamtes Team, das Team der Ukraine, rund um die Uhr daran, die Interessen unseres Landes und unserer Verteidigung in den Blickpunkt aller Länder zu rücken, die bereits Teil unserer Anti-Kriegs-Koalition sind oder werden könnten. Therefore, our entire team, the Ukrainian team, works 24/7 to keep the interests of our state and our defense in the center of attention of every country that is already or may become part of our anti-war coalition.

Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Herr Larcher sagte noch etwas Wichtiges: Mit jedem Schlag gegen die Ukraine, mit jedem Verbrechen der russischen Besatzer, mit jeder neuen Märtyrerstadt wird die Entschlossenheit der Europäer, der Ukraine zu helfen, stärker. Mr. Larshe also said another important thing: with every attack on Ukraine, with every crime committed by the Russian occupiers, with every new martyr city, the determination of Europeans to help Ukraine becomes more stable. Це справді так. It really is. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Der terroristische Staat ist sich dessen jedoch überhaupt nicht bewusst und wird dies niemals als Tatsache akzeptieren. However, the terrorist state is completely unaware of this and will never accept it as a fact. Однако государство-террорист этого совсем не осознает и никогда не примет как факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людям. An nur einem Tag hat Russland Mykolajiw, Charkiw, Krywyj Rih, Gemeinden in der Region Saporischschja getroffen... Es hat den Wohnbereich getroffen - ganz bewusst, zielgerichtet, gewöhnliche Häuser, zivile Objekte, Menschen. In just one day, Russia attacked Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih, communities of the Zaporizhzhia region... It attacked precisely the housing sector - absolutely deliberately, purposefully, on ordinary houses, civilian objects, on people. Только за одни эти сутки Россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по громадам Запорожской области... Била именно по жилому сектору - абсолютно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским объектам, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. There are victims - dead, wounded. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною. Die brutalen Angriffe der russischen Artillerie im Donbass - in Sloviansk, Bakhmut, Avdiivka - hören nicht einen einzigen Tag lang auf... Nur moderne und leistungsstarke Waffen können solche terroristischen Aktionen wirklich stoppen. The brutal strikes of the Russian artillery in Donbas do not stop for a single day - the Slavic direction, Bakhmut, Avdiyivka... You can really stop such terrorist actions only with modern and powerful weapons.

Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. I want to thank the United States of America for the decision to provide Ukraine with a new defense aid package in the amount of 400 million dollars. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям. Additional HIMARS systems and other precision weapons allow us to take exactly anti-terrorist steps, allow us to reduce Russian strikes with their missiles on our living people.

Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. Heute hatte ich ein Treffen mit Vertretern von Bauunternehmen, von denen die Qualität der ukrainischen Infrastruktur und unserer Versorgungswege abhängt. I held a meeting today with representatives of construction companies - with those on whom the quality of Ukrainian infrastructure - our supply routes - depends. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. Der Aufbau eines hochwertigen Verkehrsnetzes ist immer auch eine Frage der Sicherheit. The question of building a high-quality transport network is always also a question of safety. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Und in einem ausgewachsenen Krieg ist eine starke Infrastruktur eines der Schlüsselelemente der Verteidigung. And in the conditions of a full-scale war, a strong infrastructure is one of the key elements of defense. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики. Ich habe den Vertretern der Baufirmen für ihre Arbeit gedankt und mit ihnen die wichtigsten Aufgaben für die nahe Zukunft besprochen - das betrifft sowohl den Wiederaufbau unseres Landes als auch die zusätzliche Stärkung unserer Logistik. I thanked the representatives of the construction companies for their work, discussed with them the key tasks for the near future - this concerns both the reconstruction of our country and the additional strengthening of our logistics.

Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Heute habe ich Dekrete zur Entlassung einiger ukrainischer Botschafter unterzeichnet. Today I signed decrees on the dismissal of some ambassadors of Ukraine. Dziś podpisałem dekrety o odwołaniu niektórych ambasadorów Ukrainy. Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. Diese Frage der Rotation ist ein gängiger Bestandteil der diplomatischen Praxis. This issue of rotation is a normal part of diplomatic practice. Этот вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. New representatives of Ukraine will be appointed to the Czech Republic, Germany, Hungary, Norway and India. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ. Candidates are prepared by the Ministry of Foreign Affairs.

Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців. Ich bereite mich bereits auf die neue Woche vor - es wird wichtige Neuigkeiten geben, auch von Regierungsvertretern. I am already preparing for the new week - there will be important news, including from government officials. Уже готовлюсь к новой неделе - будут важные новости, в том числе и от чиновников.

Дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу! Thank you to everyone who protects our country!

Слава Україні! Glory to Ukraine!