×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Zelenskyy's Speeches, Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве...

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве...

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.

Вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається.

Відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей.

Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень.

Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. Дякую насамперед вам.

Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції.

Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя.

Повертаюся в столицю.

Звичайно, хочу сказати ще дві речі.

Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму.

Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам!

Слава Україні!

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве... Die lokalen Behörden müssen mehr tun, als sie können, um den Menschen in Kriegszeiten ein normales Leben zu ermöglichen. Officials on the ground must do more than possible to guarantee people a normal life in wartime... Les autorités locales doivent faire plus que ce qu'elles peuvent pour que les gens puissent mener une vie normale en temps de guerre. 現場の役人は、戦時中の人々に通常の生活を保証するために、できる限りのことをしなければなりません... Lokalni urzędnicy muszą zrobić więcej niż mogą, aby zapewnić ludziom normalne życie w czasie wojny. Чиновники на местах должны делать больше, чем возможно, чтобы в военных условиях гарантировать людям нормальный уровень...

Бажаю здоров'я, шановні українці! I wish you health, dear Ukrainians!

Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Heute habe ich den ganzen Tag auf der Straße gearbeitet - in Dnipro und in der Region, in Kryvyi Rih. Today he worked all day abroad - in Dnipro and in the region, in Kryvyi Rih. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Er stand an der Spitze unserer Verteidigung in der Region Dnipro. He was in the advanced positions of our defense in Dnipropetrovsk region. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область. I listened to the reports of the commanders, thanked our boys and girls who hold the region on behalf of all Ukrainians.

Вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Verleihung des "Goldenen Sterns" Held der Ukraine, Oberstleutnant Oleh Hruszewicz, Kommandeur eines Panzerbataillons. Awarded the "Golden Star" by the Hero of Ukraine to lieutenant colonel Oleg Grudzevych - the commander of the tank battalion. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Dank seiner persönlichen Tapferkeit konnte die Einheit ohne Verluste aus der Umzingelung ausbrechen und eine russische Sabotagegruppe im Kampf vernichten. Thanks to his personal bravery, the unit got out of the encirclement without casualties and destroyed the Russian sabotage group in battle. Дуже сильна людина, відчувається. A very strong person, one feels.

Відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Ich habe das berühmte Mechnikov-Krankenhaus in Dnipro besucht, um unseren besonderen Helden persönlich zu danken – allen Ärzten und Krankenschwestern, die seit dem 24. Februar und seit 2014 jeden Tag unsere Soldaten und Zivilisten vor Verletzungen retten. I visited the famous Mechnikov Hospital in Dnipro to personally thank our special heroes - all the doctors and nurses who have been rescuing our soldiers and civilians from injuries every day since February 24 and since 2014. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. Sie sind an vorderster Front äußerst erfolgreich und haben Tausenden von Menschen in unserem Land das Leben gerettet. They are extremely successful on their front lines and gave a second birthday, saved the lives of thousands of our people.

Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. He presented state awards to our defenders who are recovering from injuries. Wręczył odznaczenia państwowe naszym obrońcom, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach.

Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. I am really very grateful for all the kind words I heard today in Dnipro, heard on the front lines. Дякую насамперед вам. Thank you first of all.

Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Today he addressed the Parliament of Slovenia. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. Every day and under any circumstances, we work to the maximum on the foreign policy front. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Übrigens war dies der 24. Appell an die Parlamente der EU-Länder und der erste, der in unmittelbarer Nähe der Frontlinie erfolgte. And, by the way, this was already the 24th address to the parliaments of the EU countries and the first made near the front line. A tak nawiasem mówiąc, był to już 24. apel do parlamentów krajów UE i pierwszy w pobliżu linii frontu. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції. Ich hoffe, dass auch die anderen drei EU-Länder spüren, dass es bei diesen Appellen nicht um Politik geht, sondern um die Verteidigung unserer Freiheit - unserer gemeinsamen Freiheit übrigens - und dass wir eines Tages an einen Punkt gelangen, an dem ich sagen kann, dass alle 27 EU-Parlamente den Kampf für die Freiheit besser verstehen als jede russische Manipulation. I hope that the three other EU countries will also feel that these appeals are not about politics, but about the protection of our freedom - common, by the way - and therefore, we will come to the point that one day I will be able to say: all 27 parliaments of the European Union hear the struggle for freedom is better than any Russian manipulations.

Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. He also held all the necessary meetings with the leaders of Dnipropetrovsk region in general and Kryvorizka district in particular - both military and civilian. Безпека, економіка, соціальні питання. Security, economy, social issues. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. Officials should do not just everything possible, but much more than even possible, in order to guarantee people a normal standard of living even in such wartime conditions.

Повертаюся в столицю. Ich kehre in die Hauptstadt zurück. I am returning to the capital.

Звичайно, хочу сказати ще дві речі. Of course, I want to say two more things.

Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Heute habe ich dem Vorstandsvorsitzenden Zaluzhny zu seinem Geburtstag gratuliert. I congratulated Chairman Zaluzhnyi on his birthday today. Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. I wished him health, I wished him and all of us the most important thing - victory. Дякую за службу! Thank you for your service!

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Und morgen, am 9. Juli, und eigentlich schon heute nach Sonnenuntergang, beginnt die muslimische Gemeinschaft das Eid al-Adha-Fest zu feiern. And tomorrow, July 9, and in fact already after sunset today, the Muslim community begins to celebrate Kurban Bayram. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Es ist ein besonderer Feiertag, der Opferbereitschaft lehrt und die Menschen zu guten Taten anregt. This is a special holiday that teaches sacrifice and directs people to good deeds. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. I want to congratulate now all the Muslims of Ukraine and the world and wish that the rule of peace is restored and all kinds of evil always lose. І що швидше, то краще. And the sooner, the better. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. The Crimean Tatar people are especially looking forward to this, and I believe that the year will come when we will welcome each other in a free Crimea. Naród krymskotatarski szczególnie na to czeka i wierzę, że nadejdzie rok, w którym przywitamy się na wolnym Krymie.

Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Eid al-Adha! Kurban Bayraminiz hayirly ve mubarek olsun! Eid al-Adha! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам! Congratulations on the blessed holiday of Kurban Bayram!

Слава Україні! Glory to Ukraine!