×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Український правопис, 2019, Уживання І, И на початку слова

Уживання І, И на початку слова

На початку слова звичайно пишемо і відповідно до вимови: Іва́н,

і́грашка, і́дол, і́кати (‘вимовляти і замість и'), іко́на, іменува́ти, ім'я́, інди́к,

і́ноді, іржа́, існува́ти, і́стина, іти́.

Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже

жорстока людина').

И пишемо на початку окремих вигуків (ич! ), часток (ич який хитрий),

дієслова и́кати (‘вимовляти и замість і') та похідного від нього іменника

и́кання.

И на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що

походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах:

ийбе́н, ир, Ич-оба́, Кім Чен Ин.


Уживання І, И на початку слова Verwenden Sie I, I am Anfang des Wortes Use I, I at the beginning of the word Usa I, I all'inizio della parola Употребление I, И в начале слова Använd jag, jag i början av ordet

На початку слова звичайно пишемо і відповідно до вимови: Іва́н, Am Anfang des Wortes schreiben wir normalerweise nach der Aussprache: Ivan, At the beginning of the word we usually write according to the pronunciation: Ivan, I början av ordet brukar vi skriva enligt uttalet: Ivan,

і́грашка, і́дол, і́кати (‘вимовляти і замість и'), іко́на, іменува́ти, ім'я́, інди́к, toy, idol, hiccup ('pronounce and instead of and'), icon, name, name, turkey, leksak, idol, hicka ('uttala och istället för och'), ikon, namn, namn, kalkon,

і́ноді, іржа́, існува́ти, і́стина, іти́. sometimes, rust, exist, truth, go. ibland, rosta, existera, sanning, gå.

Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже Einige Wörter haben Varianten mit dem Vokal i: iriy und iriy, irod und irod ('sehr Some words have variants with the vowel i: iriy and iriy, irod and irod ('very Vissa ord har varianter med vokalen i: iriy och iriy, irod och irod ('mycket

жорстока людина'). cruel man ').

И пишемо на початку окремих вигуків (ич! And we write at the beginning of some exclamations (ich! ), часток (ич який хитрий), ), particles (ich which is cunning),

дієслова и́кати (‘вимовляти и замість і') та похідного від нього іменника the verb ikati ('to pronounce i instead of i') and the noun derived from it

и́кання. hiccups.

И на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що And at the beginning of the word we use in some common and proper names that

походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах: originate from Turkic and other languages, according to their pronunciation in these languages:

ийбе́н, ир, Ич-оба́, Кім Чен Ин. iyben, ir, Ich-oba, Kim Jong Un. iyben, ir, Ich-oba, Kim Jong Un.