×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Український правопис, 2019, Чергування голосних у дієслівних коренях О-А

Чергування голосних у дієслівних коренях О-А

Чергування О — А

1. Це чергування відбувається в коренях дієслів і змінює їхні значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: допомогти́ — допомага́ти, гони́ти — ганя́ти, коти́ти — кача́ти, кро́їти — кра́яти, ломи́ти — лама́ти, ско́чити — скака́ти, схопи́ти — хапа́ти; стоя́ти— ста́ти.

Проте багато дієслів має кореневий о, який не чергуємо з а: ви́мовити — вимовля́ти, ви́ростити — виро́щувати, прости́ти — проща́ти, вино́шувати, відгоро́джувати, догово́рювати, заспоко́ювати, переко́нувати, устано́влювати та ін., але ви́провадити — випроводжа́ти.


Чергування голосних у дієслівних коренях О-А Alternation of vowels in verb roots О-А

Чергування О — А Alternation O — A

1. 1. Це чергування відбувається в коренях дієслів і змінює їхні значення. This alternation occurs in the roots of verbs and changes their meaning. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: допомогти́ — допомага́ти, гони́ти — ганя́ти, коти́ти — кача́ти, кро́їти — кра́яти, ломи́ти — лама́ти, ско́чити — скака́ти, схопи́ти — хапа́ти; стоя́ти— ста́ти. Verbs with o usually indicate a long, undivided action or a one-time, finished, verbs with a - a repeated, repeated action: help - help, chase - chase, roll - roll, cut - cut, break - break, jump - jump, grab - grab ; to stand

Проте багато дієслів має кореневий о, який не чергуємо з а: ви́мовити — вимовля́ти, ви́ростити — виро́щувати, прости́ти — проща́ти, вино́шувати, відгоро́джувати, догово́рювати, заспоко́ювати, переко́нувати, устано́влювати та ін., але ви́провадити — випроводжа́ти. However, many verbs have a root o, which does not alternate with a: to pronounce - to pronounce, to grow - to grow, to forgive - to forgive, to bear, to fence off, to negotiate, to appease, to convince, to establish, etc., but to see off - to see off.