×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Український правопис, 2019, Букви я, ю,є

Букви я, ю,є

Я, Ю, Є

Букви я, ю, є пишемо:

1. На початку слова, після голосного та після апострофа для позначення

звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, юроди́вий, єство́; моя́, зна́ю, твоє́;

п'ять, м'я́та, в'юн, б'ють, п'ємо́.

2. Після букви на позначення приголосного звука для передання його

м'якості: дя́дько, лю́ди, оста́ннє, сюди́, ряд, ря́сно, рюкза́к, рюш.

Букви я, ю,є Buchstaben i, y, z The letters I, yu, are Letras i, y, z Lettres i, y, z Litery i, y, z Letras i, y, z Буквы "я", "ю", "е". Bokstäver i, y, z 字母 I、Yu、Ye

Я, Ю, Є I, Yu, Yes

Букви я, ю, є пишемо: The letters I, yu, are written:

1. 1. 1. На початку слова, після голосного та після апострофа для позначення At the beginning of the word, after the vowel and after the apostrophe to indicate

звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, юроди́вий, єство́; моя́, зна́ю, твоє́; sound combinations y + a, y + y, y + e: quality, foolish, essence; my, I know, yours;

п'ять, м'я́та, в'юн, б'ють, п'ємо́. five, mint, vyun, beat, drink.

2. 2. Після букви на позначення приголосного звука для передання його Nach dem Buchstaben, um den Konsonantenton anzuzeigen, um ihn zu übermitteln After the letter to indicate the consonant sound to convey it

м'якості: дя́дько, лю́ди, оста́ннє, сюди́, ряд, ря́сно, рюкза́к, рюш. softness: uncle, people, last, here, row, abundant, backpack, ruffle.