×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Who is She?, Mai sunt şi alte motive?

Mai sunt şi alte motive?

Partea 26

Jane: Mai sunt şi alte motive pentru care ţi-ai dori ca George să se mute?

Susan: Da, am un nou prieten căruia nu îi surâde idea ca eu să locuiesc cu George.

Jane: Ei bine, noul tău prieten are dreptate.

Susan: Cum adică are dreptate?

Şi de ce contează pentru tine? Jane: Nu are nici o importanţă.

Şi asta e oricum micul meu secret. Oricum îţi mulţumim că ne-ai permis să vă vizităm şi îţi mulţumesc pentru ajutor. Susan: Nu prea ştiu ce să spun.

Ai cam mult tupeu. Dar sunt fericită ori de câte ori am prilejul să ajut oamenii şi să le povestesc despre LingQ. Jane: Nu, nu, nu aşa m-ai ajutat.

Ajutorul tău are legătură mai degrabă cu George. Nici măcar nu mai contează. Susan: Dar Jane, ar trebui să înveţi limbi străine.

Sunt convinsă că te-ai descurca de minune. Te văd foarte hotărâtă şi ca pe o persoană care nu se ruşinează prea repede. Jane: Întotdeauna mi-a plăcut să călătoresc şi să întâlnesc oameni din alte ţări.

Poate că ai dreptate. Susan: Pe LingQ se spune că oricine poate învăţa să vorbească mai multe limbi străine.

Ei sunt de părere că procesul de învăţare nu trebuie să fie unul dificil. Oamenii doar trebuie să înţeleagă că metoda de învăţare folosită în şcoli nu este cea mai potrivită şi ar trebui să încerce să înveţe altfel, mai natural. Jane: Se vede clar că-ţi place tare mult platforma LingQ.

Susan: Ar trebui să o încerci ca să înţelegi.

Vei vedea cât de repede îţi trezeşte interesul. Şi dacă îţi face plăcere să înveţi, de acolo şi până la a învăţa limba nu mai e decât un pas. Nu vei mai opune rezistenţă. Vei considera că învăţarea unei limbi străine este o aventură interesantă şi motivantă în acelaşi timp. Eu, cel puţin, m-am convins că aşa este. Sfârşit.


Mai sunt şi alte motive? Gibt es noch andere Gründe? Are there any other reasons? 他に理由はあるのでしょうか? Есть ли другие причины? Чи є інші причини?

Partea 26 Part 26

Jane: Mai sunt şi alte motive pentru care ţi-ai dori ca George să se mute? Jane: Are there any other reasons you'd like George to move? Джейн: Есть ли другие причины, по которым вы хотели бы, чтобы Джордж переехал? Джейн: Чи є якісь інші причини, чому ти хочеш, щоб Джордж переїхав?

Susan: Da, am un nou prieten căruia nu îi surâde idea ca eu să locuiesc cu George. Susan: Ja, ich habe einen neuen Freund, dem die Idee nicht gefällt, dass ich mit George lebe. Susan: Yes, I have a new friend who doesn't like the idea of me living with George. Сьюзен: Да, у меня есть новый друг, которому не нравится, что я живу с Джорджем. Сьюзен: Так, у мене є новий друг, якому не подобається ідея про те, що я живу з Джорджем.

Jane: Ei bine, noul tău prieten are dreptate. Jane: Well, your new friend is right. Джейн: Что ж, твой новый друг прав. Джейн: Ну, твій новий друг правий.

Susan: Cum adică are dreptate? Susan: Was soll das heißen, er hat recht? Susan: What do you mean he's right? Сьюзен: Что ты имеешь в виду, что он прав? Сьюзан: Що ти маєш на увазі, що він правий?

Şi de ce contează pentru tine? And why does it matter to you? И почему это важно для вас? І чому це для вас важливо? Jane: Nu are nici o importanţă. Jane: Es spielt keine Rolle. Jane: It doesn't matter. Джейн: Это не имеет значения. Джейн: Це не має значення.

Şi asta e oricum micul meu secret. Und das ist sowieso mein kleines Geheimnis. And that's my little secret anyway. И это мой маленький секрет в любом случае. І все одно це мій маленький секрет. Oricum îţi mulţumim că ne-ai permis să vă vizităm şi îţi mulţumesc pentru ajutor. Wie auch immer, danke, dass Sie uns erlaubt haben, Sie zu besuchen, und danke für Ihre Hilfe. Anyway, thank you for allowing us to visit you, and thank you for your help. В любом случае, спасибо, что разрешили нам посетить вас, и спасибо за вашу помощь. У будь-якому випадку, дякуємо, що дозволили нам відвідати вас, і дякуємо за вашу допомогу. Susan: Nu prea ştiu ce să spun. Susanne: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Susan: I don't really know what to say. Сьюзан: Я действительно не знаю, что сказать. Сьюзен: Я справді не знаю, що сказати.

Ai cam mult tupeu. Du bist ein bisschen mutig. You're a little brave. У тебя много мужества. У вас багато мужності. Dar sunt fericită ori de câte ori am prilejul să ajut oamenii şi să le povestesc despre LingQ. Aber ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen und ihnen von LingQ zu erzählen. But I am happy whenever I have the opportunity to help people and tell them about LingQ. Но я счастлив, когда у меня есть возможность помочь людям и рассказать им о LingQ. Але я щасливий, коли маю можливість допомогти людям і розповісти їм про LingQ. Jane: Nu, nu, nu aşa m-ai ajutat. Jane: Nein, nein, so hast du mir nicht geholfen. Jane: No, no, that's not how you helped me. Джейн: Нет, нет, ты не так мне помог. Джейн: Ні, ні, ти мені не допоміг.

Ajutorul tău are legătură mai degrabă cu George. Ihre Hilfe bezieht sich mehr auf George. Your help is more about George. Ваша помощь больше касается Джорджа. Ваша допомога більше стосується Джорджа. Nici măcar nu mai contează. Es spielt auch keine Rolle mehr. It doesn't even matter anymore. Это уже даже не имеет значения. Це вже навіть не має значення. Susan: Dar Jane, ar trebui să înveţi limbi străine. Susan: Aber Jane, du solltest Fremdsprachen lernen. Susan: But Jane, you should learn foreign languages. Сьюзан: Но, Джейн, ты должна учить иностранные языки. Сьюзен: Але Джейн, ти повинна вивчати іноземні мови.

Sunt convinsă că te-ai descurca de minune. Ich bin sicher, du würdest dich gut schlagen. I'm sure you'd do great. Я уверена, ты отлично справишься. Я впевнений, що ти б чудово впорався. Te văd foarte hotărâtă şi ca pe o persoană care nu se ruşinează prea repede. Ich sehe dich sehr entschlossen und als einen Menschen, der sich nicht so schnell schämt. I see you very determined and as a person who is not ashamed too quickly. Я вижу вас очень решительным и человеком, которого не слишком легко стыдить. Я вважаю, що ти дуже рішучий і людина, яка не надто легко соромиться. Jane: Întotdeauna mi-a plăcut să călătoresc şi să întâlnesc oameni din alte ţări. Jane: Ich habe es schon immer geliebt zu reisen und Menschen aus anderen Ländern zu treffen. Jane: I've always enjoyed traveling and meeting people from other countries. Джейн: Мне всегда нравилось путешествовать и встречаться с людьми из других стран. Джейн: Мені завжди подобалося подорожувати та зустрічатися з людьми з інших країн.

Poate că ai dreptate. Vielleicht hast du recht. Maybe you are right. Возможно, вы правы. Можливо, ви маєте рацію. Susan: Pe LingQ se spune că oricine poate învăţa să vorbească mai multe limbi străine. Susan: LingQ says anyone can learn to speak multiple languages. Сьюзен: На LingQ говорят, что любой может научиться говорить на нескольких языках. Сьюзен: На LingQ кажуть, що кожен може навчитися розмовляти кількома мовами.

Ei sunt de părere că procesul de învăţare nu trebuie să fie unul dificil. Sie glauben, dass der Lernprozess nicht schwierig sein muss. They believe that the learning process does not have to be difficult. Они считают, что процесс обучения не должен быть трудным. Вони вважають, що процес навчання не повинен бути важким. Oamenii doar trebuie să înţeleagă că metoda de învăţare folosită în şcoli nu este cea mai potrivită şi ar trebui să încerce să înveţe altfel, mai natural. People just need to understand that the learning method used in schools is not the most appropriate and they should try to learn differently, more naturally. Людям просто нужно понять, что метод обучения, используемый в школах, не самый подходящий, и они должны стараться учиться по-другому, более естественно. Люди просто повинні зрозуміти, що метод навчання, який використовується в школах, не є найкращим, і вони повинні намагатися вчитися інакше, більш природно. Jane: Se vede clar că-ţi place tare mult platforma LingQ. Jane: Sie lieben die LingQ-Plattform offensichtlich. Jane: It's clear that you really like the LingQ platform. Джейн: Очевидно, что вам действительно нравится платформа LingQ. Джейн: Зрозуміло, що вам дуже подобається платформа LingQ.

Susan: Ar trebui să o încerci ca să înţelegi. Susan: Du solltest versuchen, es zu verstehen. Susan: You should try it to understand. Сьюзен: Ты должен попробовать, чтобы понять. Сьюзен: Ви повинні спробувати це зрозуміти.

Vei vedea cât de repede îţi trezeşte interesul. Sie werden sehen, wie schnell Ihr Interesse geweckt wird. You will see how quickly it arouses your interest. Вы увидите, как быстро это пробудит ваш интерес. Ви побачите, як швидко це зацікавить вас. Şi dacă îţi face plăcere să înveţi, de acolo şi până la a învăţa limba nu mai e decât un pas. Und wenn Sie gerne lernen, ist es nur ein Schritt davon entfernt, die Sprache zu lernen. And if you enjoy learning, from there to learning the language is just one step. И если вам нравится учиться, оттуда до изучения языка всего один шаг. І якщо вам подобається вчитися, до вивчення мови залишився лише крок. Nu vei mai opune rezistenţă. Du wirst keinen Widerstand mehr leisten. You will no longer resist. Вы больше не будете сопротивляться. Ти більше не будеш чинити опір. Vei considera că învăţarea unei limbi străine este o aventură interesantă şi motivantă în acelaşi timp. Das Erlernen einer Sprache wird für Sie ein spannendes und motivierendes Abenteuer sein. You will find that learning a foreign language is an interesting and motivating adventure at the same time. Вы обнаружите, что изучение иностранного языка является интересным и мотивирующим приключением одновременно. Ви побачите, що вивчення іноземної мови є цікавою та водночас мотивуючою пригодою. Eu, cel puţin, m-am convins că aşa este. Wenigstens bin ich nicht runtergegangen, ohne mich vorher zu erklären. At least I was convinced it was. Я, по крайней мере, убедил себя, что это так. Я, принаймні, переконався, що це так. Sfârşit. The end. Конец. Кінець.