×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Who is She, Care e problema ta?

Care e problema ta?

Jane: Care e problema ta? Poți să faci rost de niște bani fără să depui prea mult efort.

Paul: Pur și simplu nu vreau să fac asta. Nu cred că este corect.

Jane: De ce? Pentru că nu este cinstit sau pentru că nu ai încredere în bancă?

Paul: Știi ceva, hai să uităm de toată povestea asta.

Jane: Care poveste? Încetează să pretinzi că ești atât de onest.

Paul: Hai să spunem că nu am încredere în bancă. Dar sunt și o persoană onestă.

Jane: Ce vreau să spun este că erai cât pe ce să mă ajuți dacă îți ofeream cinci sute (500) de dolari bani în mână.

Paul: În nici un caz nu te voi ajuta. Ar trebui să renunți la idee și să pleci. Sunt ocupat.

Jane: Mai dă-mi un minut! Hai să-ți mai spun ceva care te va face să te răzgândești.

Paul: Mă îndoiesc că ai putea spune ceva care să schimbe situația. Indiferent ce vei spune nu mă vei putea convinge să mă răzgândesc.

Jane: Dar ce spui dacă îți dau mai mulți bani?

Paul: Banii nu mă vor face să mă răzgândesc. Deși s-ar putea să nu pară așa, eu sunt o persoană onestă.


Care e problema ta? What's your problem? Quel est ton problème? Wat is je probleem? В чем твоя проблема?

Jane: Care e problema ta? Jane: What's your problem? Jane: Qual é o seu problema? Джейн: В чем твоя проблема? Джейн: у чому твоя проблема? Poți să faci rost de niște bani fără să depui prea mult efort. You can get some money without putting too much effort. Vous pouvez obtenir de l'argent sans dépenser trop d'efforts. Możesz zarobić trochę pieniędzy bez większego wysiłku. Você pode obter algum dinheiro sem colocar muito esforço. Вы можете заработать немного денег, не прилагая к этому слишком много усилий. Ви можете заробити трохи грошей без особливих зусиль.

Paul: Pur și simplu nu vreau să fac asta. Paul: I just don't want to do that. Paul : Je ne veux pas faire ça. Пол: Я просто не хочу этого делать. Пол: Я просто не хочу цього робити. Nu cred că este corect. I don't think it's fair. Je ne pense pas que ce soit juste. Я не думаю, что это правильно. Я не думаю, що це правильно.

Jane: De ce? Jane: Why? Jeanne : Pourquoi ? Джейн: Чому? Pentru că nu este cinstit sau pentru că nu ai încredere în bancă? Ist es, weil er nicht ehrlich ist oder weil er der Bank nicht vertraut? Because it's not honest or because you don't trust the bank? Est-ce parce qu'il n'est pas honnête ou parce qu'il ne fait pas confiance à la banque ? Это потому, что он не честен или потому что он не доверяет банку? Тому що це нечесно або тому що ви не довіряєте банку?

Paul: Știi ceva, hai să uităm de toată povestea asta. Paul: You know something, let's forget about this whole story. Paul : Vous savez quoi, oublions tout ça. Paul: Wiesz co, zapomnijmy o tym wszystkim. Пол: Знаешь что, давай забудем обо всей этой истории. Пол: Знаєш що, давай забудемо про все це.

Jane: Care poveste? Jane: What story? Jane: Jaka historia? Джейн: Какая история? Джейн: Яка історія? Încetează să pretinzi că ești atât de onest. Stop pretending to be so honest. Przestań udawać, że jesteś tak szczery. Хватит притворяться таким честным. Припиніть прикидатися таким чесним.

Paul: Hai să spunem că nu am încredere în bancă. Paul: Sagen wir einfach, ich vertraue der Bank nicht. Paul: Let's just say I don't trust the bank. Paul: Powiedzmy, że nie ufam bankowi. Пол: Скажем так, я не доверяю банку. Пол: Скажімо так, я не довіряю банку. Dar sunt și o persoană onestă. But I'm also an honest person. Ale jestem też uczciwą osobą. Но я тоже честный человек. Але я ще й чесна людина.

Jane: Ce vreau să spun este că erai cât pe ce să mă ajuți dacă îți ofeream cinci sute (500) de dolari bani în mână. Jane: Was ich meine ist, dass Sie mir helfen wollten, wenn ich Ihnen fünfhundert (500) Dollar in bar anbieten würde. Jane: What I mean is that you were as much as you could help me if I offered you five hundred (500) dollars in cash. Jane: Mam na myśli to, że chciałeś mi pomóc, gdybym zaoferowała ci pięćset (500) dolarów w gotówce. Джейн: Я имею в виду, что вы собирались мне помочь, если бы я предложила вам пятьсот (500) долларов наличными. Джейн: Я маю на увазі те, що ви збиралися мені допомогти, якби я запропонувала вам п’ятсот (500) доларів готівкою на руки.

Paul: În nici un caz nu te voi ajuta. Paul: In no case will I help you. Paul: W żaden sposób ci nie pomogę. Пол: Я ни в коем случае не помогу тебе. Пол: Ніяк я тобі не допоможу. Ar trebui să renunți la idee și să pleci. You should give up the idea and leave. Powinieneś zrezygnować z tego pomysłu i wyjść. Вы должны отказаться от этой идеи и уйти. Ви повинні відмовитися від цієї ідеї та піти. Sunt ocupat. I'm busy. Я зайнятий.

Jane: Mai dă-mi un minut! Jane: Give me another minute! Jane: Daj mi jeszcze minutę! Джейн: Дай мне еще минуту! Джейн: Дай мені ще одну хвилину! Hai să-ți mai spun ceva care te va face să te răzgândești. Let me tell you something else that will make you change your mind. Pozwól, że powiem Ci coś innego, co sprawi, że zmienisz zdanie. Позвольте мне сказать вам кое-что, что заставит вас передумать. Дозвольте мені сказати вам ще дещо, що змусить вас змінити свою думку.

Paul: Mă îndoiesc că ai putea spune ceva care să schimbe situația. Paul: I doubt you could say something that would change the situation. Paul: Wątpię, czy mógłbyś powiedzieć cokolwiek, co zmieniłoby sytuację. Пол: Сомневаюсь, что вы могли бы сказать что-то, что изменило бы ситуацию. Пол: Я сумніваюся, що ви можете сказати щось, що змінило б ситуацію. Indiferent ce vei spune nu mă vei putea convinge să mă răzgândesc. No matter what you say, you won't be able to convince me to change my mind. Bez względu na to, co powiesz, nie zdołasz mnie przekonać, żebym zmienił zdanie. Что бы ты ни говорил, ты не сможешь убедить меня передумать. Що б ти не говорив, ти не зможеш переконати мене змінити свою думку.

Jane: Dar ce spui dacă îți dau mai mulți bani? Jane: But what do you say if I give you more money? Jane: Ale co jeśli dam ci więcej pieniędzy? Джейн: Але що, якщо я дам тобі більше грошей?

Paul: Banii nu mă vor face să mă răzgândesc. Paul: Money won't make me change my mind. Paul: Pieniądze nie zmienią mojego zdania. Пол: Гроші не змінять мою думку. Deși s-ar putea să nu pară așa, eu sunt o persoană onestă. Although it may not look like this, I am an honest person. Chociaż może się to nie wydawać, jestem uczciwą osobą. Хоча це може здатися не таким, але я чесна людина.