×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Din poeziile marilor poeți români, Cărțile de Mihai Eminescu

Cărțile de Mihai Eminescu

Cărțile, de Mihai Eminescu

Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale,

Prieten blând al sufletului meu;

Izvorul plin al cânturilor tale

Îmi sare-n gînd și le repet mereu.

Atît de crud ești tu, ș-atît de moale,

Furtună-i azi și linu-i glasul tău;

Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe

Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe.

De-aș fi trăit cînd tu trăiai, pe tine

Te-aș fi iubit atît - cît te iubesc?

Căci tot ce simt, de este rău sau bine,

- Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc.

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,

M-ai învățat ca lumea s-o citesc,

Greșind cu tine chiar, iubesc greșeala:

S-aduc cu tine mi-este toată fala.

Cu tine da...Căci eu am trei izvoare

Din care toată mintea mi-o culeg:

Cu-a ta zâmbire dulce, lină, clară

A lumii visuri eu ca flori le leg;

Mai am pe-un înțelept…cu-acela iară

Problema morții lumii o dezleg;

Ș-apoi mai am cu totul pentru mine

Un alt maestru, care viu mă ține...

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e.

El e modest și totuși foarte mare.

Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie

La nebunii – tot înțelept îmi pare.

Și vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie.

Nici el nu vrea să-l știe orișicare,

Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n brață

Și decît tine mult mai mult mă-nvață!

* Această poezie poate fi ascultată și în versiunea germană. Îi mulțumesc lui Reinhard (alleray) pentru frumoasa înregistrare!

Dieses Gedicht kann man auch in der deutschen Version zu hören sein. Ich danke Reinhard (alleray) für die schöne Aufnahme!

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5967454/reader/


Cărțile de Mihai Eminescu Bücher von Mihai Eminescu The books by Mihai Eminescu Livres de Mihai Eminescu ミハイ・エミネスクの著書 Livros de Mihai Eminescu

Cărțile,  de Mihai Eminescu Bücher, von Mihai Eminescu The books, by Mihai Eminescu ミハイ・エミネスクの著書 Книги, автор Mihai Eminescu

Shakespeare! Shakespeare! Shakespeare! シェイクスピア Adesea te gândesc cu jale, Ich denke oft voller Kummer an dich, Often you think of grief, A menudo pienso en ti con pena 私はしばしば悲しみとともにあなたのことを思い出す、

Prieten blând al sufletului meu; Sanfter Freund meiner Seele; The gentle friend of my soul; Amable amigo de mi alma; 私の魂の優しい友よ;

Izvorul plin al cânturilor tale Der volle Frühling deiner Lieder The full source of your songs La fuente completa de tus canciones あなたの歌の完全な春

Îmi sare-n gînd și le repet mereu. Ich denke an sie und wiederhole sie immer wieder. It occurs to me and I always repeat them. Se me ocurre y siempre las repito. 私はそれらを思い浮かべ、何度も何度も繰り返す。

Atît de crud ești tu, ș-atît de moale, So grausam bist du, und so weich, You are so cruel, you are so soft, Eres tan cruel y tan suave とても残酷で、とてもソフトだ、

Furtună-i azi și linu-i glasul tău; Der Sturm von heute ist Ihre Stimme; Storm them today and soften your voice; Atácalos hoy y suaviza tu voz; 今日の嵐はあなたの声だ;

Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe You look like God in thousands of faces Te pareces a Dios en miles de caras 千の顔を持つ神のように

Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe. You are learning what an ev cannot teach you. Y aprendes lo que un EV no puede enseñarte. そして、年齢が教えてくれないことを学ぶ。

De-aș fi trăit cînd tu trăiai, pe tine If I had lived when you lived, you Si yo hubiera vivido cuando tu viviste, tu あなたが生きていた時代に私が生きていたら、あなたは

Te-aș fi iubit atît  - cît te iubesc? I would have loved you as much - how much I love you? Te hubiera amado tanto, ¿cuánto te amo? 私があなたを愛しているように、私もあなたを愛していただろうか?

Căci tot ce simt, de este rău sau bine, For whatever I feel, whether it is bad or good, Por lo que sea que sienta, sea bueno o malo, それが悪いことであれ、良いことであれ、

- Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc. "I'm pretty sorry." "Thank you, too." "Lo siento lo suficiente" "Gracias también". - もう十分だと感じている。

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, You opened my eyes with light, Abriste mis ojos con luz あなたは私の目を光に導いてくれた、

M-ai învățat ca lumea s-o citesc, You taught me to read it, Me enseñaste a leerlo, あなたが読み方を教えてくれた、

Greșind cu tine chiar, iubesc greșeala: Wrong with you myself, I love the mistake: Te equivocas incluso, me encanta el error: 間違っている:

S-aduc cu tine mi-este toată fala. I'm bringing you all my talk. Traerlos es culpa mía. 君を連れて行くよ。

Cu tine da...Căci eu am trei izvoare Yes, with you ... Because I have three springs あなたとともに...私には3つのバネがある。

Din care toată mintea mi-o culeg: From which I gather my whole mind: そこから私の心のすべてを集める:

Cu-a ta zâmbire dulce, lină, clară With your sweet, smooth, clear smile その甘く、滑らかで、澄んだ笑顔で

A lumii visuri eu ca flori le leg; Of the dream world I bind them as flowers; 私が花のように束ねた世界の夢;

Mai am pe-un înțelept…cu-acela iară I still have a sage ... with that again 私にはもう一人の賢者がいる。

Problema morții lumii o dezleg; I solve the problem of the death of the world; 世界死の問題を私は解明する;

Ș-apoi mai am cu totul pentru mine Then I have everything for myself そして、それを独り占めするんだ

Un alt maestru, care viu mă ține... Another teacher who is alive keeps me ... 私を生かしてくれるもう一人の主人

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e. But about that one, ah, no way. でも、あれについては、ああ、とんでもない。

El e modest și totuși foarte mare. He is modest and yet very tall. 彼は控えめで、それでいてとても大きい。

Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie Let him be silent, sleep or tell me 黙って寝るか、私に教えてくれ

La nebunii – tot înțelept îmi pare. To the crazy - I still think it's wise. 愚か者には......私にはまだ賢明だ。

Și vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie. And you see, I don't say that to anyone. このことは誰にも言っていない。

Nici el nu vrea să-l știe orișicare, He doesn't want anyone to know him either, 彼も誰にも知られたくないんだ、

Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n brață Because he just wants to fall asleep in my arms 私の腕の中で眠りたいだけなのだから

Și decît tine mult mai mult mă-nvață! And much more than you teach me! そして、あなたよりも多くのことを教えてくれる!

* Această poezie poate fi ascultată și în versiunea germană. * This poem can also be heard in the German version. * この詩はドイツ語版でも聴くことができる。 Îi mulțumesc lui Reinhard (alleray) pentru frumoasa înregistrare! Thanks to Reinhard (alleray) for the beautiful recording! 美しい録音をしてくれたラインハルト(アレライ)に感謝する!

Dieses Gedicht kann man auch in der deutschen Version zu hören sein. この詩はドイツ語版でも読むことができる。 Ich danke Reinhard (alleray) für die schöne Aufnahme! ラインハルト(アレライ)にお礼を言うよ!

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5967454/reader/