×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Din poeziile marilor poeți români, Cărțile de Mihai Eminescu

Cărțile de Mihai Eminescu

Cărțile, de Mihai Eminescu

Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale,

Prieten blând al sufletului meu;

Izvorul plin al cânturilor tale

Îmi sare-n gînd și le repet mereu.

Atît de crud ești tu, ș-atît de moale,

Furtună-i azi și linu-i glasul tău;

Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe

Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe.

De-aș fi trăit cînd tu trăiai, pe tine

Te-aș fi iubit atît - cît te iubesc?

Căci tot ce simt, de este rău sau bine,

- Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc.

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,

M-ai învățat ca lumea s-o citesc,

Greșind cu tine chiar, iubesc greșeala:

S-aduc cu tine mi-este toată fala.

Cu tine da...Căci eu am trei izvoare

Din care toată mintea mi-o culeg:

Cu-a ta zâmbire dulce, lină, clară

A lumii visuri eu ca flori le leg;

Mai am pe-un înțelept…cu-acela iară

Problema morții lumii o dezleg;

Ș-apoi mai am cu totul pentru mine

Un alt maestru, care viu mă ține...

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e.

El e modest și totuși foarte mare.

Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie

La nebunii – tot înțelept îmi pare.

Și vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie.

Nici el nu vrea să-l știe orișicare,

Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n brață

Și decît tine mult mai mult mă-nvață!

* Această poezie poate fi ascultată și în versiunea germană. Îi mulțumesc lui Reinhard (alleray) pentru frumoasa înregistrare!

Dieses Gedicht kann man auch in der deutschen Version zu hören sein. Ich danke Reinhard (alleray) für die schöne Aufnahme!

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5967454/reader/


Cărțile de Mihai Eminescu

Cărțile,  de Mihai Eminescu The books, by Mihai Eminescu Книги, автор Mihai Eminescu

Shakespeare! Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale, Often you think of grief, A menudo pienso en ti con pena

Prieten blând al sufletului meu; The gentle friend of my soul; Amable amigo de mi alma;

Izvorul plin al cânturilor tale The full source of your songs La fuente completa de tus canciones

Îmi sare-n gînd și le repet mereu. It occurs to me and I always repeat them. Se me ocurre y siempre las repito.

Atît de crud ești tu, ș-atît de moale, You are so cruel, you are so soft, Eres tan cruel y tan suave

Furtună-i azi și linu-i glasul tău; Storm them today and soften your voice; Atácalos hoy y suaviza tu voz;

Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe You look like God in thousands of faces Te pareces a Dios en miles de caras

Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe. You are learning what an ev cannot teach you. Y aprendes lo que un EV no puede enseñarte.

De-aș fi trăit cînd tu trăiai, pe tine If I had lived when you lived, you Si yo hubiera vivido cuando tu viviste, tu

Te-aș fi iubit atît  - cît te iubesc? I would have loved you as much - how much I love you? Te hubiera amado tanto, ¿cuánto te amo?

Căci tot ce simt, de este rău sau bine, For whatever I feel, whether it is bad or good, Por lo que sea que sienta, sea bueno o malo,

- Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc. "I'm pretty sorry." "Thank you, too." "Lo siento lo suficiente" "Gracias también".

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, You opened my eyes with light, Abriste mis ojos con luz

M-ai învățat ca lumea s-o citesc, You taught me to read it, Me enseñaste a leerlo,

Greșind cu tine chiar, iubesc greșeala: Wrong with you myself, I love the mistake: Te equivocas incluso, me encanta el error:

S-aduc cu tine mi-este toată fala. I'm bringing you all my talk. Traerlos es culpa mía.

Cu tine da...Căci eu am trei izvoare Yes, with you ... Because I have three springs

Din care toată mintea mi-o culeg: From which I gather my whole mind:

Cu-a ta zâmbire dulce, lină, clară With your sweet, smooth, clear smile

A lumii visuri eu ca flori le leg; Of the dream world I bind them as flowers;

Mai am pe-un înțelept…cu-acela iară I still have a sage ... with that again

Problema morții lumii o dezleg; I solve the problem of the death of the world;

Ș-apoi mai am cu totul pentru mine Then I have everything for myself

Un alt maestru, care viu mă ține... Another teacher who is alive keeps me ...

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e.

El e modest și totuși foarte mare. He is modest and yet very tall.

Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie Let him be silent, sleep or tell me

La nebunii – tot înțelept îmi pare. To the crazy - I still think it's wise.

Și vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie. And you see, I don't say that to anyone.

Nici el nu vrea să-l știe orișicare, He doesn't want anyone to know him either,

Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n brață Because he just wants to fall asleep in my arms

Și decît tine mult mai mult mă-nvață! And much more than you teach me!

* Această poezie poate fi ascultată și în versiunea germană. * This poem can also be heard in the German version. Îi mulțumesc lui Reinhard (alleray) pentru frumoasa înregistrare!

Dieses Gedicht kann man auch in der deutschen Version zu hören sein. Ich danke Reinhard (alleray) für die schöne Aufnahme!

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5967454/reader/