×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Prietenul meu, ariciul

Prietenul meu, ariciul

Prietenul meu, ariciul, locuiește în grădină.

El are mulți țepi și seamănă cu o mingiuță.

Țepii îl ajută ca el să se apere în viață.

Când îi este frică, se face ca un ghem.

Dedesubt, el este foarte pufos.

El se mișcă încet printre iarbă, dar nu se lasă ușor văzut.

De aceea, trebuie să îl aștept îndelung.

Dar când îl văd, mă bucur mult!

Ariciul este pentru mine o vietate foarte dragă!

*Această lecție există și în germană.

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5829056/reader/


Prietenul meu, ariciul Mein Freund, der Igel My friend, the hedgehog Mon ami le hérisson Мій друг їжачок

Prietenul meu, ariciul, locuiește în grădină. Mein Freund, der Igel, wohnt in unserem Garten. My friend, the hedgehog, lives in the garden. Mon ami le hérisson vit dans le jardin.

El are mulți țepi și seamănă cu o mingiuță. Er hat viele Stacheln und sieht aus wie ein Ball. He has many spines and looks like a ball. Il a de nombreuses pointes et ressemble à une balle. Ha molte punture e ricorda una palla.

Țepii îl ajută ca el să se apere în viață. Die Ziegen helfen ihm, sich lebend zu verteidigen. The boys help him to defend himself alive. Les chèvres l'aident à se défendre en vie. Le capre lo aiutano a difendersi nella vita.

Când îi este frică, se face ca un ghem. Wenn sie Angst hat, rollt sie sich zu einem Ball zusammen. When it's afraid, it's like a gem. Lorsqu'elle a peur, elle se met en boule. Quando ha paura, diventa come un fantasma.

Dedesubt, el este foarte pufos. Darunter ist er sehr flauschig. Below he is very fluffy. Sotto, è molto soffice. Снизу он очень пушистый.

El se mișcă încet printre iarbă, dar nu se lasă ușor văzut. Er bewegt sich langsam durch das Gras, ist aber nicht leicht zu sehen. He slowly moves through the grass, but he is not easily seen. Il se déplace lentement dans l'herbe mais n'est pas facilement visible. Si muove lentamente attraverso l'erba, ma non è facilmente visibile. Он медленно движется по траве, но его не так легко увидеть.

De aceea, trebuie să îl aștept îndelung. Deshalb muss ich lange auf sie warten. That's why I have to wait long. C'est pourquoi je dois l'attendre longtemps. Ecco perché devo aspettare molto tempo. Вот почему я должен ждать его в течение длительного времени.

Dar când îl văd, mă bucur mult! Aber wenn ich es sehe, bin ich so froh! But when I see him, I am very happy! Но когда я это вижу, я очень радуюсь!

Ariciul este pentru mine o vietate foarte dragă! Der Igel ist ein sehr liebes Geschöpf für mich! Hedgehog is a very dear life to me! Il riccio è una vita molto cara per me!

*Această lecție există și în germană. *Diese Lektion gibt es auch auf Deutsch. * This lesson also exists in German.

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5829056/reader/