×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Cum l-am cunoscut pe sculptorul Aurelian Bolea

Cum l-am cunoscut pe sculptorul Aurelian Bolea

Cum l-am cunoscut pe sculptorul Aurelian Bolea

Îmi aduc aminte, eram în anul al treilea de liceu.Mă pregăteam pentru Universitate, pentru că voiam să urmez Universitatea de Arte. Prin profesoara mea de desen, Carmen, l-am întâlnit pe domnul Bolea. Ei în sunt până astăzi recunoscătoare.

Domnul Bolea, cu prenumele Aurel, era sculptor de meserie. El m-a primit în atelierul său de artă. Acolo, eu făceam lecții de desen sau meditații împreună cu profesoara mea Carmen. În aceste meditații eu învățam cum se desenează corect. O ședintă de desen dura îndelung, pînă la cinci sau șase ore.

Atelierul era un atelier artistic, o cameră mare cu tavan și pereți foarte înalți. Înăuntru, erau multe lucruri: diferite obiecte, material de artă folositoare și câteva sculpturi ale domnului Bolea.

Pe pereți erau altele din lucrările sale: imagini.Unul lângă altul erau atârnate studii ale corpului uman. Aurel picta femei grase și goale. El le desena cu penița ( peniță de litografie) și cu tuș și laviuri, asta se cheamă că el făcea desene în tuș.

La început, aceste studii nu mi-au plăcut deloc.Eram neștiutoare. Mă întrebam:De ce desenează sau mai degrabă de ce pictează el femei grase, dezbrăcate?

Dar, cu cît mergeam mai des la atelier, cu atît mai mult descopeream pas cu pas frumusețea studiilor de pe pereți. Aceste corpuri de diferite mărimi și greutăți aveau o frumusețe proprie. O armonie ascunsă se dezvăluia, în timp ce urmăreai atent liniile și construcția corpului. Prin aceasta, eu începeam să văd armonia proporțiilor și raporturile părților corpului . Acesta a fost pentru mine introducerea în lumea artei.

Și ochiul artistic al sculptorului Bolea vedea atît de limpede, ceea ce ochiul omului obișnuit nu putea să vadă. După aceea, i-am îndrăgit toate lucrările sale. Atelierul devenea un loc iubit, în care mergeam cu bucurie și de unde mă întorceam cu bucurie.

Domnul Bolea iubea muzica. În mod deosebit, îi plăceau celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias și cântăreața franțuzoaică Patricia Kaas. Cînd el asculta muzica lui Julio Iglesias, nu înțelegea fiecare vers în spaniolă, dar nu era nevoie.Muzica este dincolo de cuvinte, se simte și e destul.Atunci, am înregistrat pentru el două casete audio, una cu Julio Iglesias și una cu Patricia Kaas, pe care putea să le asculte mereu. Domnul Bolea a fost surprins de acest mic dar, s-a bucurat și mi-a zîmbit.

Aproape doi ani m-a primit el în atelierul său.

Ce fel de om grozav este domnul Bolea: un sculptor devotat, care s-a dăruit sculpturii mai mult de 50 de ani, un om cu o bună adâncă credință în Dumnezeu, un om muncitor, căruia îi plăcea mereu să se ocupe cu ceva și să învețe, un om bun, care știa și putea atît de bines ă respecte libertatea celuilalt.

El este chiar și acum un prieten bun pentru mine și mi-a rămas așa în amintire.

Această lecție poate fi ascultată și în limba germană, citită foarte frumos de Reinhard (alleray):

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/6140778/reader/


Cum l-am cunoscut pe sculptorul Aurelian Bolea Wie ich den Bildhauer Aurelian Bolea kennenlernte How I met the sculptor Aurelian Bolea Cómo conocí al escultor Aurelian Bolea Como conheci o escultor Aurelian Bolea Как я познакомился со скульптором Аурелианом Болеа

Cum l-am cunoscut  pe sculptorul Aurelian Bolea How I met the sculptor Aurelian Bolea Comment j'ai rencontré le sculpteur Aurélien Bolea

Îmi aduc aminte, eram în anul al treilea de liceu.Mă pregăteam pentru Universitate, pentru că voiam să urmez Universitatea de Arte. I remember, I was in the third year of high school. I was preparing for University, because I wanted to attend the University of Arts. Prin profesoara mea de desen, Carmen, l-am întâlnit pe domnul Bolea. Through my drawing teacher, Carmen, I met Mr. Bolea. Ei în sunt până astăzi recunoscătoare. They are grateful to this day.

Domnul Bolea, cu prenumele Aurel, era sculptor de meserie. Mr. Bolea, with the first name Aurel, was a sculptor by trade. El m-a primit în atelierul său de artă. He received me in his art studio. Acolo, eu făceam lecții de desen sau meditații împreună cu profesoara mea Carmen. There, I did drawing lessons or meditations with my teacher Carmen. În aceste meditații eu învățam cum se desenează corect. In these meditations I learned how to draw correctly. O ședintă de desen dura îndelung, pînă la cinci sau șase ore. A drawing session lasted a long time, up to five or six hours. Сеанс рисования длится до пяти или шести часов.

Atelierul era un atelier artistic, o cameră mare cu tavan și pereți foarte înalți. The workshop was an art workshop, a large room with a ceiling and very high walls. Înăuntru, erau multe lucruri: diferite obiecte, material de artă folositoare și câteva sculpturi ale domnului Bolea. Inside, there were many things: various objects, useful art material and some sculptures of Mr. Bolea.

Pe pereți erau altele din lucrările sale: imagini.Unul lângă altul erau atârnate studii ale corpului uman. On the walls were others of his works: images. Next to each other hung studies of the human body. На стенах были некоторые его работы: изображения. Рядом друг с другом были завесы человеческого тела. Aurel picta femei grase și goale. Aurel painted fat, naked women. Аурел рисует толстых и голых женщин. El le desena cu penița ( peniță de litografie) și cu tuș și laviuri, asta se cheamă că el făcea desene în tuș. He drew them with a pen (lithograph pen) and ink and washers, that's what he called drawing in ink. Он рисует их ручкой и луной, так его называют чернилами.

La început, aceste studii nu mi-au plăcut deloc.Eram neștiutoare. At first, I didn't like these studies at all. I was ignorant. Сначала мне не нравились эти занятия, я был в неведении. Mă întrebam:De ce desenează  sau mai degrabă de ce pictează el femei grase, dezbrăcate? I was wondering: Why does he draw or rather why does he paint fat, naked women? Мне было интересно: почему он рисует, а точнее, почему он рисует толстых, обнаженных женщин?

Dar, cu cît mergeam mai des la atelier, cu atît mai mult descopeream pas cu pas frumusețea studiilor de pe pereți. But the more often I went to the workshop, the more I discovered step by step the beauty of the studies on the walls. Но чем больше я ходил в мастерскую, тем больше я обнаруживал красоту занятий на стенах. Aceste corpuri de diferite mărimi și greutăți aveau o frumusețe proprie. These bodies of different sizes and weights had their own beauty. O armonie ascunsă se dezvăluia, în timp ce urmăreai atent liniile și construcția corpului. A hidden harmony was revealed as you watched the lines and construction of your body. Скрытая гармония была обнаружена, когда вы внимательно следили за линиями и конструкцией тела. Prin aceasta, eu începeam să văd armonia proporțiilor și raporturile părților corpului . Through this, I began to see the harmony of proportions and the ratios of body parts. Этим я начал видеть гармонию пропорций и отношений частей тела. Acesta a fost pentru mine introducerea în lumea artei. This was for me the introduction to the world of art. Это было для меня вступлением в мир искусства.

Și ochiul artistic al sculptorului Bolea vedea atît de limpede, ceea ce ochiul omului obișnuit nu putea să vadă. And the artistic eye of the sculptor Bolea saw so clearly, what the eye of the ordinary man could not see. И художественный взгляд скульптора Болея был настолько ясен, что глаз обычного человека не мог видеть. După aceea, i-am îndrăgit toate lucrările sale. After that, I loved all his work. Atelierul devenea un loc iubit, în care mergeam cu bucurie și de unde mă întorceam cu bucurie. The workshop was becoming a beloved place, where I went with joy and from where I returned with joy.

Domnul Bolea iubea muzica. Mr. Bolea loved music. În mod deosebit, îi plăceau celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias și cântăreața franțuzoaică Patricia Kaas. He especially liked the famous Spanish singer Julio Iglesias and the French singer Patricia Kaas. Особенно ей понравились знаменитая испанская певица Хулио Иглесиас и французская певица Патриция Каас. Cînd el asculta muzica lui Julio Iglesias, nu înțelegea fiecare vers în spaniolă, dar nu era nevoie.Muzica este dincolo de cuvinte, se simte și e destul.Atunci, am înregistrat pentru el două casete audio, una cu Julio Iglesias și una cu Patricia Kaas, pe care putea să le asculte mereu. When he listened to Julio Iglesias' music, he didn't understand every verse in Spanish, but there was no need. The music is beyond words, it feels and it's enough. Then I recorded two audio tapes for him, one with Julio Iglesias and one with Patricia Kaas, whom he could always listen to. Когда он слушал музыку Хулио Иглесиаса, он не понимал каждый стих на испанском языке, но это было не нужно. Музыка за пределами слов, это чувствуется и этого достаточно. Затем я записал две аудиозаписи для него, одну с Хулио Иглесиасом и одну с Патрицией Каас, которого он всегда мог слушать. Domnul Bolea a fost surprins de acest mic dar, s-a bucurat și mi-a zîmbit. Mr. Bolea was surprised by this little gift, but he was happy and smiled at me.

Aproape doi ani m-a primit el în atelierul său. He received me in his workshop for almost two years.

Ce fel de om grozav este domnul Bolea: un sculptor devotat, care s-a dăruit sculpturii mai mult de 50 de ani, un om cu o bună adâncă credință în Dumnezeu, un om muncitor, căruia îi plăcea mereu să se ocupe cu ceva și să învețe, un om bun, care știa și putea atît de bines ă respecte libertatea celuilalt. What a great man Mr. Bolea is: a devoted sculptor who has devoted himself to sculpture for more than 50 years, a man with a deep faith in God, a hardworking man who always liked to do something and learn , a good man, who knew and could so well respect the freedom of the other. Какой великий человек мистер Болея: преданный скульптор, которому более 50 лет дают скульптуры, человек с глубокой верой в Бога, работающий человек, который всегда любил что-то делать и учиться Хороший человек, который знал и мог так уважать свободу другого.

El este chiar și acum un prieten bun pentru mine și mi-a rămas așa în amintire. He is even now a good friend to me and has remained so in my memory.

Această lecție poate fi ascultată și în limba germană, citită foarte frumos de Reinhard (alleray): This lesson can also be heard in German, read very nicely by Reinhard (alleray): Этот урок также можно услышать на немецком языке, очень хорошо прочитанный Рейнхардом (аллереей):

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/6140778/reader/